Det perfekte uddannelsesmatch

Kommunikation, it og læring går igen i rigtig mange af de arbejdsopgaver, som Bodil Skov Jørgensen til daglig løser for Energinet.dk. Hun er uddannet journalist og har efterfølgende valgt at tage en cand.it. i Webkommunikation – og for hende har det været den helt rette uddannelseskombination.

”Egentlig er jeg lidt af en underlig hybrid”, indleder Bodil Skov Jørgensen med et smil og fortsætter:

”Hos Energinet.dk fungerer jeg både som kommunikations- og it-medarbejder, og derudover beskæftiger jeg mig også en del med læring og koordinering. Netop fordi jeg både er uddannet journalist og har en cand.it. i Webkommunikation, kan jeg påtage mig mange forskellige opgaver – og det er dét, der gør mit arbejde så interessant.” 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. I 2008 blev virksomhedens nye hovedsæde i Erritsø ved Fredericia indviet, et åbent, indbydende og miljøvenligt hus. Og på 1. sal i dette domicil har Bodil Skov Jørgensen sit skrivebord. 

Vindmøller, it-systemer og e-læring

Hos Energinet.dk har Bodil Skov Jørgensen blandt andet arbejdet med at forbedre den eksterne kommunikation af de relativt komplicerede regler, der findes omkring husstandsvindmøller, og hun har været med til at søsætte en ny digital supportportal, hvor professionelle aktører og anlægsejere blandt andet kan få support i forhold til processerne inden for elmarkedet. Hun forklarer:

”Jeg har både været inde over designet af vores nye digitale supportportal og udvikling af det sagshåndteringssystem, der ligger bagved. Og nu hvor portalen er i luften, følger jeg brugernes adfærd via de data, jeg får fra systemet, så jeg kan være med til at sikre, at brugervenligheden hele tiden er i top.”

Med en cand.it. i Webkommunikation bliver man ikke en hardcore it-udvikler, men man får en viden om, hvordan man opbygger og udvikler it-systemer, der kan understøtte kommunikation via internettet. Bodil Skov Jørgensen uddyber:

”Min cand.it. har givet mig en teknisk forståelse, så jeg i dag kan komme hele vejen rundt om en opgave.  Når man for eksempel laver en digital portal til sine kunder, ligger der jo også implicit en kommunikationsopgave heri, og med min cand.it. har jeg nu fået en indsigt i, hvordan denne kommunikation rent teknisk kan føres ud i livet.”  

Kaster man et blik på Bodil Skov Jørgensens lange to-do liste, vil man opdage, at hun også ofte beskæftiger sig med læring, og netop it og læring er da også en af hendes spidskompetencer, fordi hun arbejdede med emnet i sit speciale. For Energinet.dk har Bodil Skov Jørgensen blandt andet været med til at designe et eksternt e-læringsforløb i forbindelse med en ny afregningsmodel, som skal gøre det mere overskueligt at være elkunde fremover. 

Brugbare it-kompetencer

Tilbage i 2012 valgte Bodil Skov Jørgensen at starte på cand.it.-uddannelsen i Webkommunikation med specialisering i webformidling, fordi hun ønskede en større teoretisk viden om det digitale kommunikationsfelt.

”Min cand.it. har givet mig en god og bred indsigt i, hvordan informationsteknologi kan forbedre kommunikation og videndeling – en viden jeg kan bruge i rigtig mange sammenhænge, for interaktion mellem it og mennesker er jo til stede stort set alle steder i dag”, forklarer hun, imens hun begejstret rækker armene i vejret. 

Bodil Skov Jørgensen fik jobbet hos Energinet.dk en måned før, hun fik sin specialekarakter. 

”Jeg kendte ikke noget til el-markedet, før jeg blev ansat. Det var helt sikkert min brede kompetence-profil, der gjorde udslaget. ”

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest
Foto: Palle Peter Skov
December 2015