Gå til hoved-indhold

Iben Helene Nørskov Larsen

Fakta

Navn:
Iben Helene Nørskov Larsen

Kandidat:
Cand.it., It, læring og organisatorisk omstilling, Aalborg Universitet, 2022

Bachelor:
International handel og markedsføring, University College Nordjylland

Aktuel arbejdsplads:
Aalborg Kommune, Job og velfærdsforvaltningen

Aktuel stilling:
It-konsulent

3 hurtige om, hvad du synes, der er det mest fascinerende ved it-feltet:

  • Behov, muligheder og krav til it-løsninger ændrer sig hele tiden, hvilket gør, at der aldrig er to dage eller arbejdsopgaver, som er ens.
  • Spændingsfeltet mellem teknologi og mennesket, med henblik på hvordan borgernes og brugenes hverdag kan (ikke nødvendigvis skal) optimeres på en meningsfuld måde.
  • Jeg lærer noget HVER DAG – og det gør det sjovt at gå på arbejde!

Hvordan fik du dit første job?

På andet semester af kandidatuddannelsen fik jeg studiejob i Aalborg Kommune, og på tredje semester blev jeg tilbudt en praktikplads. Det var vigtigt for mig at komme ”ud” og afprøve mine kompetencer fra studiet i virkelighedens verden og omsætte teori til praksis.

Efterfølgende valgte jeg at skrive mit speciale i samarbejde med Aalborg Kommune, hvor jeg udarbejdede en designløsning, som samlede nogle af brugernes supportløsninger og vejledninger inden for deres journaliseringssystemer. Designløsningen blev efterfølgende implementeret hos flere fagområder, i den forvaltning jeg arbejder i i dag. Under min specialeperiode blev jeg tilbudt en ansættelse, når jeg var færdig med studiet. Jeg startede som it-konsulent inden for it-sikkerhed, dagen efter jeg afsluttede mit studie.

Jeg fik udviklet mine kompetencer inden for mit studiejob, praktik og speciale, fordi vi fra ILOO-uddannelsen har en god forståelse for teknologi og dets sammenspil med mennesker. Gennem min tid som studerende hos Aalborg Kommune var det ikke kun mig, som fik mulighed for at prøve mine kompetencer af, men min arbejdsgiver fik også mulighed for at se, hvad en it-profil som min kunne byde ind med. Dette var vejen til mit første job.

Hvordan har du oplevet overgangen fra studie til job?

Jeg oplevede overgangen fra studie til job som udfordrende. Jeg fik ansvaret for et it-sikkerhedsprojekt med fokus på it-beredskabsplanlægning, hvilket er et relativt nyt emne for Aalborg Kommune at arbejde med. Derfor brugte jeg meget tid på først at finde ud af, hvordan mit område organisatorisk var skruet sammen, hvilken værdi et it-beredskab kunne skabe for de områder, som skulle arbejde med it-beredskab, og på baggrund af det hvordan jeg kunne opbygge mit projekt med en tids- og aktivitetsplan. Tidligere, som studentermedhjælper og praktikant, var der andre, som havde ”ansvaret” for det projekt, jeg var en del af, og de opgaver, jeg skulle udføre – nu stod jeg selv med hele ansvaret. Gennem sparring med kollegaer fik jeg opbygget en skabelon, som indeholdt, hvordan projektopstart, afklaring, planlægning og udførelse kunne se ud – her adopterede jeg de dele, som jeg mente, gav mening i mit projekt.

I den afdeling jeg sidder i, arbejdes der projektorienteret, agilt, og vi vægter brugerinddragelse højt. Måden at arbejde på minder derfor om de metodiske tilgange, vi på ILOO-studiet har haft til vores projekter. På den måde har den metodiske måde at arbejde på været meget lig den på studiet ­- blot i en større skala med flere stakeholders. Så efter jeg fik indsigt i den organisatoriske opbygning, og hvordan et projekt kunne sættes sammen, blev det betydeligt mere overskueligt og nemmere at gå til. Da jeg fik startet op på projektet og inkluderet fagområderne, som skulle deltage, oplevede jeg, at mine kompetencer blev sat i spil, både fra studiet og fra min erhvervserfaring, jeg har fået i min studietid.

Hvad er dine arbejdsopgaver, og hvordan bruger du dine kompetencer fra kandidatuddannelsen i dit daglige arbejde?

Jeg er ansvarlig for, at fagområderne med kritiske funktioner, og dermed kritisk it, udarbejder it-beredskabsplaner for deres it-systemer, arbejdsprocesser og har tilgængelige nødprocedurer. Det understøtter jeg med undervisning, workshops og ved at assistere medarbejdere med udarbejdelsen af deres it-beredskabsplan.

Hermed agerer jeg som tovholder i it-beredskabsplanlægning i vores forvaltning mellem fagområderne, it-support og it-afsnittet. I mit projekt er mine it-didaktiske kompetencer, som jeg har tilegnet mig på ILOO-studiet, i spil, hvor jeg blandt andet anvender e-læring som en støttefunktion i samspil med workshops og scenariebaseret afprøvning af it-beredskabsplanernes robusthed.

Fra min kandidatuddannelse er jeg inspireret meget af metoderne inden for design based research, hvor undervisningsforløbene for hvert fagområde angribes med samme synspunkt. Jeg bekræftes i, at de kompetencer, jeg kommer med fra min uddannelse, kan bruges, og jeg har fået friheden og ansvaret af min leder til at udfordre disse, i de projekter jeg har været tilknyttet. Jeg lærer meget af at reflektere og evaluere mine forløb, jeg har med fagområderne, så jeg ligeledes forbedrer mine evner og fagområdernes oplevelse af it-beredskabsforløbene, de skal igennem.

Som bindeled mellem fagområderne og it-afsnittet anvender jeg min viden om formidling og brugergrænseflader til at strukturere og tilrettelægge informationsveje og -materiale, der er let forståeligt og tilgængeligt.

Hvilke oplevelser og erfaringer har du fået, som du vil tage med videre i dit arbejdsliv?

På trods af, at jeg har haft et godt fundament for at starte i job, har jeg erfaret, at der er rigtig meget, jeg ikke ved, men jeg stoler på mig selv, og at jeg har kompetencerne til at omsætte og benytte mig af ny viden inden for mit felt. Læringskurven har for mig været stejl, efter jeg er startet i job, og det er fedt, da jeg kan mærke, at jeg fortsat udvikler mine kompetencer.

Derudover er jeg blevet bevidst om, hvor vigtigt det er at koordinere og administrere tid og opgaver. På studiet var der semesterplaner, hvor jeg i erhvervslivet selv skal kunne administrere dette, hvilket kan være udfordrende, da virkeligheden, som jeg erfarer det, er mere flydende, hvor prioriteringerne hurtigt kan skifte.  

Interview gennemført januar 2023

Mød flere cand.it.er, der fortæller om deres oplevelse ved at gå

fra studie til job