Gå til hoved-indhold

Det vigtigste er at forstå brugerne og deres behov


”Når vi får omsat kompleksitet til løsninger, der hjælper mennesker. Når de tekniske detaljer og brugernes behov går op i en højere enhed, og vi kommer videre med vores projekter. Så har jeg haft en god dag.”

Sådan siger Søren Iversen, der er Lead UX Architect ved Grundfos, der producerer pumper til vand over hele verden. Søren sidder i Grundfos’s danske hovedafdeling i Bjerringbro og arbejder sammen med sine kolleger i UX/UI Design Platform-afdelingen med at udvikle design til det digitale lag, der er med til at monitorere og optimere brugen af de fysiske pumper.

FAKTA

  • Søren Iversen
     
  • Lead UX Architect ved Grundfos A/S
     
  • Uddannet cand.it. i interaktive digitale medier fra Aalborg Universitet
     
  • Uddannet grafisk designteknolog fra University College Nordjylland og bachelor i kommunikation og digitale medier fra Aalborg Universitet

”Vi har rigtigt mange digitale løsninger på tværs af virksomhedens forretningsområder og produkter, og vi leverer designkomponenter til alle koncernens digitale platforme. Det kan være både til f.eks. smartphone og pc og både til kolleger, der bruger interne systemer, og til for eksempel vvs’eren, der installerer pumperne derude. Som Lead UX Architect er det min opgave at se på vores design på et holistisk plan og sikre sammenhæng og konsistens, så vi kan bruge de samme designløsninger i hele koncernen”, fortæller Søren Iversen.

I jobbet trækker han på sin akademiske uddannelse som bachelor i kommunikation og digitale medier og cand.it. i interaktive digitale medier. Men han lægger vægt på, at han også stadig har glæde af sin mere praktiske baggrund som grafisk designteknolog.

”Jeg sammenligner det med håndværkeren, der har bygget oven på sin uddannelse. Ligesom tømreren, der læser til bygningskonstruktør eller ingeniør. Da jeg uddannede mig til grafisk designteknolog, blev jeg opmærksom på, at design i høj grad handler om kommunikation, og jeg blev interesseret i at bygge på med teoretisk viden om, hvordan vi kan lave design og skabe digitale services, der skaber værdi for brugerne”, forklarer den 38-årige cand.it.

Digitalt tillæg til det fysiske produkt

I platformsafdelingen er de involveret både i de tidligere faser, når en ny digital løsning skal udvikles, i produktionsfasen, test hos brugerne og opfølgning, når løsningen er lanceret. Så Søren har brug for at kunne kommunikere både med it-kolleger, produktudviklere, forretningsudviklere og slutbrugere og hjælpe med at finde en fælles forståelse på vejen til de rigtige løsninger.

”Det samme udtryk kan betyde noget forskelligt hos forskellige grupper, der er involveret i en proces, og det er vigtigt for mig at kunne tale samme sprog som for eksempel både teknisk funderede kolleger og kolleger i forretningen. Det er noget af det, jeg har med fra min uddannelse”, siger han.

Pumperne fra Grundfos anvendes til et væld af funktioner over hele verden; f.eks. til vandforsyning, fjernvarme, kloakering, industriel produktion og aircondition, og de findes i private hjem, i industri og erhvervsejendomme, i institutioner som f.eks. hospitaler m.v. Grundfos leverer ikke bare den fysiske pumpe, men hele pumpeløsninger med styringssystemer, applikationer, service osv.

”De digitale services, som jeg arbejder med, er et tillæg til det fysiske produkt, og vores opgave er at se på, hvordan vi kan bruge nye teknologier til at optimere de produkter, vi har. For eksempel til at lette arbejdsgangen for de travle håndværkere, der installerer og servicerer anlæggene, til at mindske energiforbruget eller til at overvåge anlæg og forhindre nedbrud”, forklarer Søren.

”Når vi får omsat kompleksitet til løsninger, der hjælper mennesker. Når de tekniske detaljer og brugernes behov går op i en højere enhed, og vi kommer videre med vores projekter. Så har jeg haft en god dag.”

Fokus på brugerne og deres behov

I det hele taget ser han, at cand.it.ernes rolle er at være med til at identificere mulighedsrum i brug af det digitale og ikke mindst at gøre det baseret på en forståelse af brugerne og deres behov.

”Det kan slet ikke nytte noget, hvis ikke det er dér, vi starter. Når vi i Grundfos skal udvikle vores digitale løsninger, er vi f.eks. nødt til at tage hensyn til, at montører og serviceteknikere måske står, hvor der er vådt eller beskidt, eller hvor det larmer. Vi skal levere løsninger, der giver mening for dem”, forklarer Søren Iversen.

Han har det selv rigtigt godt med at arbejde med digitalisering og innovation, og han finder en stor tilfredsstillelse i at fokusere på at forbedre menneskers livskvalitet ved at skabe nye løsninger til verdens vand- og klimaudfordringer. Uanset om det er i Danmark eller andre steder i verden.

”Hvis vi skal bidrage til at løse nogle af verdens klimaudfordringer, så er vi nødt til at forstå menneskene, den kontekst, de befinder sig i, og de behov, de har”, slutter

”De digitale services, som jeg arbejder med, er et tillæg til det fysiske produkt, og vores opgave er at se på, hvordan vi kan bruge nye teknologier til at optimere de produkter, vi har. For eksempel til at lette arbejdsgangen for de travle håndværkere, der installerer og servicerer anlæggene, til at mindske energiforbruget eller til at overvåge anlæg og forhindre nedbrud”, forklarer Søren.

Tekst: Britta Ank Pedersen, april 2024

Foto: Roar Paaske

Læs flere interviews her: