Gå til hoved-indhold

Kunsten at balancere krav, behov og muligheder

Kristina Kallestrup er ansat som digitaliseringskonsulent hos Midt- og Vestjyllands Politi. Her hjælper hun med at lave digitale løsninger, der gør borgerens interaktion med politiet nemmere. Det kræver struktur og ihærdighed at lykkes med i en organisation, der har strenge sikkerhedskrav og mange it-systemer, der ikke bare kan digitaliseres over natten.

Nogle vil påstå, at man som nyuddannet skal vælge, om man vil specialisere sig eller holde fast i de brede, generelle kompetencer. 28-årige Kristina Kallestrup er beviset på, at det ikke behøver være enten eller, når man rammer erhvervslivet.

FAKTA

  • Kristina Kallestrup

  • Digitaliseringskonsulent hos Midt- og Vestjyllands Politi

  • Uddannet cand.it. i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet

  • Uddannet bachelor i informationsvidenskab fra Aarhus Universitet

”Jeg har et meget alsidigt job. Jeg hjælper med at afklare strategiske behov i organisationen og sammenholde det med, hvad der vil være den bedste oplevelse for borgeren. Men i mange tilfælde går jeg også dybt ind i at skabe løsningen, for eksempel udvikling af digitale blanketter til anmeldelse af cykeltyverier eller ansøgning om våbentilladelse.”

Evnen til at navigere i komplekse organisationer og bevæge sig smidigt fra det strategiske overblik til den praktiske eksekvering trækker tydelige spor til Kristina Kallestrups tid på Aarhus Universitet.

Uddannelsen gav de rigtige redskaber

Kristina Kallestrup er uddannet cand.it. i informationsvidenskab. Det var en naturlig destination for viborgenseren, der altid har haft en udtalt interesse for det digitale felt:

”Jeg ville have en uddannelse, der placerede mig mellem datalogi og humanisme. Jeg vidste, at det var dér, jeg bedst kunne få afløb for min nysgerrighed, og hvor jeg kunne få konkrete redskaber til at være med til at drive den digitale udvikling, som jo netop sker i krydsfeltet mellem det tekniske og det menneskelige.”

I dag bringer Kristina Kallestrup en lang række kompetencer fra cand.it.-uddannelsen i spil på daglig basis. Det er både konkrete redskaber som systemudvikling og mere abstrakte forhold som evnen til at reflektere over og udfordre gængse processer og beslutninger.

”Jeg kunne ikke gøre mit arbejde uden min uddannelsesmæssige ballast i ryggen. Jeg bruger det aktivt i mit daglige arbejde; men også ubevidst i forhold til min forståelse for, hvordan organisationer udvikler sig, har min uddannelse været guld værd.”

 ”Jeg har et andet syn på tingene end mange af mine kollegaer. Mit fokus er altid på hele værdikæden", fortæller Kristina Kallestrup.

Bindeleddet i en kompleks forretning

Som digitaliseringskonsulent har Kristina Kallestrup ansvaret for at balancere innovation og drift for en lang række borgervendte services. Den balancegang er en klassisk problemstilling i mange virksomheder, men arbejdet hos politiet stiller alligevel særligt store krav til at kunne se tingene i det store billede.

”Jeg tog jobbet, fordi jeg kunne se en spændende udfordring i at få den her organisation til at tilpasse sig en moderne verden. Det skal jo gøres med respekt for både jura, sikkerhed og den it-historik, som organisationen er bygget på. Men samtidig er der en stor lyst til at gentænke og innovere processer, og der får jeg lov til at sidde lige i midten af det hele.”

Det er særligt evnen til både at forstå forretningens faglige behov og den ideelle brugeroplevelse, der har været afgørende for Kristina Kallestrup i jobbet. Det gælder f.eks. et juridisk svært område som våbenlovgivning, hvor nye digitale processer skal afstemmes nøje med de våbenfaglige eksperter for at undgå juridiske eller sikkerhedsmæssige fejl.

”Jeg har et andet syn på tingene end mange af mine kollegaer. Mit fokus er altid på hele værdikæden. For mig er digitalisering ikke kun et spørgsmål om jura, sagsbehandling eller digitale blanketter, men om den samlede oplevelse. Mit sigte er altid, at borgerne får nemmere adgang til vores services, samtidig med vi her i politiet får bedre data og mere effektive processer.”

”Min erfaring er, at organisationen virkelig gerne vil digitaliseringen. Nogle gange tager det måske lidt længere tid, fordi vi har nogle særlige vilkår, men der er masser af plads til at udfordre status quo. Jeg føler, at jeg er landet et virkelig godt sted, hvor jeg kan identificere og løse konkrete problemer i kraft af mine digitale kompetencer.”

Tydelig værdiskabelse i nye digitale kompetencer

Nogle nyuddannede vil måske være bekymrede ved tanken om at komme ind i en stor og på nogle områder lidt tung organisation som politiet. Særligt hvis man bliver ansat i en rolle, hvor man skal drive den digitale agenda og presse på for at skabe forandring. Men den tvivl vil Kristina Kallestrup gerne mane til jorden.

”Min erfaring er, at organisationen virkelig gerne vil digitaliseringen. Nogle gange tager det måske lidt længere tid, fordi vi har nogle særlige vilkår, men der er masser af plads til at udfordre status quo. Jeg føler, at jeg er landet et virkelig godt sted, hvor jeg kan identificere og løse konkrete problemer i kraft af mine digitale kompetencer.”

De meget tydelige forandringer, som Kristina Kallestrup har været med til at skabe hos politiet, har bekræftet hende i, at de fem år på universitet gav hende solide redskaber til at arbejde med digital transformation. Og hun har i den forbindelse et godt råd til andre cand.it.er:

”Nyuddannede cand.it.er på vej ud på jobmarkedet skal tro på, at der er masser af værdi i krydsfeltet mellem datalogi og humanisme. Det er en virkelig god ting at kunne lidt af det hele, fordi det gør dig i stand til at arbejde både strategisk og praktisk med digitalisering. Og det er der virkelig stort behov for ude i virksomhederne.”

Tekst: Kristoffer Okkels, maj 2023

Foto: Mads Nordvig Borup, Moment Studio

Læs flere interviews her: