Gå til hoved-indhold

Fanny Hvidtfeldt Hesseldahl

Fakta

Navn:
Fanny Hvidtfeldt Hesseldahl

Kandidat:
Cand.it., Informationsvidenskab, Aalborg Universitet, 2022

Bachelor:
Dansk

Aktuel arbejdsplads:
KMD

Aktuel stilling:
Forretningsspecialist

3 hurtige om, hvad du synes, der er det mest fascinerende ved it-feltet:

  • De kreative muligheder, it skaber inden for områder som social, sundhed og inklusion.

  • Det høje innovations- og udviklingsniveau gør, at der altid er noget nyt og spændende at lære.

  • Den indflydelse it har på stort set alle aspekter af det moderne liv.

Hvordan fik du dit første job?

Under mit speciale blev jeg opmærksom på et graduate program, som jeg sendte en ansøgning til og kom videre. Ansættelsesprocessen bestod af to runder: først deltog jeg i case work med 5 andre kandidater efterfulgt af et individuelt speedinterview. Vi skulle i samarbejde løse en case og præsentere resultatet. Derefter skulle vi individuelt præsentere et udvalgt studieprojekt (på engelsk) efterfulgt af interview på baggrund af vores ansøgning. Jeg kom videre derfra og blev inviteret til en ”almindelig” jobsamtale. Kort efter blev jeg ansat.

En af grundene til, at jeg fik jobbet, var min indstilling. Jeg gjorde det meget klart, at jeg var læringsparat, motiveret og ikke bange for at fejle som en del af læringsprocessen.

Hvordan har du oplevet overgangen fra studie til job?

Det sværeste i starten var, at alt var nyt. Fagligt indhold, kollegaer, miljø. Heldigvis blev jeg taget rigtig godt imod, og jeg blev tildelt en ”buddy”, der kunne hjælpe mig med alle de praktiske ting.

Hvis jeg skulle give et råd ift. overgangen fra studie til job, så er det fra starten at være åben, nysgerrig og spørge ind - både til personlige interesser og faglighed. Tag til kaffemøder. Vær nysgerrig og dan relationer. Det er en kæmpe hjælp at have et netværk og gør arbejdet både nemmere og sjovere.

 

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Min bacheloruddannelse i dansk har lært mig at udføre analyser, opdage flere perspektiver og gå i detaljen. Disse færdigheder er værdifulde i it-verdenen, hvor komplekse problemstillinger ofte opstår, og hvor der er behov for at imødekomme forskellige behov.

Hvad er dine arbejdsopgaver, og hvordan bruger du dine kompetencer fra kandidatuddannelsen i dit daglige arbejde?

Mine arbejdsopgaver består i - i samarbejde med dygtige og erfarne kollegaer - at designe nye løsninger samt vedligeholde eksisterende. Det indebærer daglige opgaver som at udarbejde teknisk vejledning til udviklere (hvordan systemet skal fungere), brugervendt vejledning til brugere (hvordan systemet kan bruges), teste for fejl samt kundeworkshops- og møder.

Fra min kandidat har jeg en basisforståelse af it-verdenen, særligt ift. Human-Computer Interaction (HCI). Den giver mig indsigt i brugernes behov og adfærd. Derudover betragter jeg den mest værdifulde og overordnede læring fra min uddannelse som evnen til kontinuerligt at tilegne mig ny viden. Uanset om det er inden for specifikke fagområder eller mere generelle emner, har uddannelsen udstyret mig med evnen til at være nysgerrig og åben over for forandringer samt at lære nye ting effektivt. Denne kompetence er afgørende og uundværlig i mit arbejde.

Hvilke oplevelser og erfaringer har du fået, som du vil tage med videre i dit arbejdsliv?

Jeg har aktivt integreret den struktur, jeg opbyggede under min uddannelse, i min professionelle praksis.

Jeg tager noter og kategoriserer dem, så jeg altid kan finde det, jeg skal bruge. Mine arbejdsopgaver er alsidige, og der er mange nye ting, jeg skal lære. Det er umuligt at huske det hele og derfor også afgørende at have et pålideligt system til at håndtere mængden af viden og opgaver.

Interview gennemført marts 2024

Mød flere cand.it.er, der fortæller om deres oplevelse ved at gå

fra studie til job