Gå til hoved-indhold

Marcus Due Jensen

Fakta

Navn:
Marcus Due Jensen

Kandidat:
Cand.it., Digital design, Aarhus Universitet, 2021

Bachelor:
Digital design – it, æstetik & interaktion

Aktuel arbejdsplads:
TDC NET

Aktuel stilling:
UX Designer

3 hurtige om, hvad du synes, der er det mest fascinerende ved it-feltet:

  • For mig er noget af det vigtigste inden for it det engelske begreb ’agency’ eller på dansk ’handlefrihed’, da det handler om at give brugeren redskaberne til at handle, som de ønsker i en given situation.
  • Mødet mellem folk, der har mange forskellige fagligheder, er en anden inspirerende kvalitet ved it-feltet som helhed for mig.
  • Uanset om det er i skabelsen af kunstneriske eller pragmatiske artefakter, giver it-feltet os mulighed for at udtrykke os på nye og originale måder, som jeg synes, er vildt spændende.

Hvordan fik du dit første job?

For at forbedre min ansøgningsproces vurderede jeg, at min designportfolio måtte redesignes, så den kunne blive mere konkurrencedygtig. Min portfolio bestod på daværende tidspunkt hovedsageligt af forskellige interaktionsdesignsprojekter, men inden for mit felt efterspørger mange arbejdsgivere også kompetencer inden for grafisk design. Derfor besluttede jeg at bruge en god del af sommerferien efter min kandidat på at udvikle et interaktivt resumé, hvor grafisk design i højere grad var i fokus.

Efter sommerferien delte jeg resuméet på min LinkedIn-profil i forbindelse med et jobsøgningsopslag. Mit opslag blev set af en fra mit netværk, som jeg havde arbejdet sammen med på nogle tidligere freelance projekter. Han arbejdede ved TDC NET, som ledte efter en ny User Experience Designer, så han inviterede mig til samtale hos dem. Efter en måned med 3-4 samtalerunder, hvor mine og virksomhedens forventninger blev afstemt, endte jeg med at takke ja til en ansættelse.

Hvordan har du oplevet overgangen fra studie til job?

Året før jeg blev færdiguddannet, brugte jeg et semester i praktik, der desværre primært foregik derhjemme på grund af coronanedlukningen i Danmark. Da jeg fik min kandidat, havde jeg derfor et stort behov for at komme ud i en virksomhed og få prøvet min faglighed af under mere normale forhold. Jeg oplevede, at det var meget udfordrende at finde stillinger, der var henvendt til nyuddannede inden for mit fag. Jeg bed mærke i, at det ikke nødvendigvis var fordi, der manglede jobopslag, men de opslag, der blev slået op, var kun henvendt til ansøgere med mindst 3-5 års erhvervserfaring. Det var en udfordrende tid.

Det betød derfor meget for mig, at jeg i kraft af mit interaktive resumé havde et personligt projekt, jeg kunne arbejde på under ansøgningsperioden for at holde mig i gang fagligt. Da jeg startede ved TDC NET, var det meget inspirerende at være i en virksomhed, hvor jeg blev mødt på lige fod med alle mine kollegaer omkring mig. Det affødte en ny form for professionalisme, som jeg ikke havde været vant til tidligere.

Skiftet fra studielivet til arbejdslivet var også noget, jeg havde set frem til. Det at vide, at jeg har fri, når jeg kommer hjem fra arbejde, og ikke skal til at lave opgaver eller læse tekster, er en mental byrde, som ikke er der mere.

Hvad er dine arbejdsopgaver, og hvordan bruger du dine kompetencer fra kandidatuddannelsen i dit daglige arbejde?

Jeg arbejder i spændingsfeltet mellem brugere, udviklere og forretning. En stor del af mit arbejde går ud på at afdække konkrete problemstillinger med udgangspunkt i de arbejdsprocesser, som vores brugere har i virkeligheden. Det gør jeg ved at udføre interviews og observationsstudier med brugerne samt selv at prøve deres nuværende processer af i praksis. Med udgangspunkt i disse indsigter laver jeg designkoncepter til systemer, der kan afhjælpe brugernes arbejde i fremtiden.

En ting, som jeg også trækker meget på fra min uddannelse, er, at den har givet mig et bredt repertoire af eksempler på forskellige tilgange til digital design. Både i kraft af de bøger og cases vi har læst, men også i de konkrete projekter, vi har arbejdet på.

Hvilke oplevelser og erfaringer har du fået, som du vil tage med videre i dit arbejdsliv?

Jeg tager nogle generelle kulturelle erfaringer med mig om, hvad det vil sige at arbejde i en fuldtidsstilling til forskel fra at være studerende.

Under min studietid var ugerne skemalagte og fulgte en overordnet semesterplan, hvilket gjorde, at jeg havde en generel idé om, hvilket arbejde jeg skulle forvente hvert semester et halvt år frem. Min oplevelse med arbejdslivet er indtil videre, at det har en meget mere flydende form. Der er stadig skemalagte elementer som faste ugentlige møder, og jeg har også en idé om hvilke projekter og opgaver, der kan komme længere ude i fremtiden, men der er en højere grad af skiftende prioriteter fra uge til uge afhængig af de projekter, jeg arbejder på. Der er ikke ét overordnet emne eller tema, der er gennemgående over længere tid på samme måde som på universitetet. I stedet kan det, jeg laver fra dag til dag, variere rigtig meget.

Derudover har jeg også fået en grundlæggende oplevelse med professionel it-udvikling og kommer til at tage arbejdserfaringer med mig om, hvad det vil sige at indgå i agile processer og vandfaldsprocesser. En konkret erfaring, med udgangspunkt i mit arbejde ved TDC NET, er et øget fokus på at italesætte vigtigheden ved at inddrage brugere tidligt i udviklingsprocesser samt den generelle værdi af User Experience for forretningen. Det er noget, vi bruger meget tid på i dag, som jeg er sikker på, også vil fylde meget i mit fremtidige arbejdsliv.

Interview gennemført april 2022

Mød flere cand.it.er, der fortæller om deres oplevelse ved at gå

fra studie til job