Det handler om brugeren

Line Øgendahl brænder for at designe brugervenlige it-produkter til sundhedssektoren. På IT Product Design har hun netop afsluttet sit praktikforløb, og det har givet hende en virksomhedskontakt, der kan vise sig at være guld værd.

På cand.it.-uddannelsen i IT Product Design, der traditionelt tiltrækker studerende med mange forskellige nationaliteter og bachelorbaggrunde, går Line Øgendahl. Efter et år som sygeplejerske valgte hun at sætte sig på skolebænken igen. 

”Samtidig med at jeg fandt ud af, at sygeplejerske ikke helt var mig, begyndte jeg at lægge mærke til, at sygehuset havde en del redskaber og produkter, som manglede nogle intelligente løsninger. En sengeliggende patient kan for eksempel ikke selv tage sengehesten ned, og det gør, at vedkommende hurtigt føler sig hjælpeløs. Problemstillinger af den karakter kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere professionelt og løsningsorienteret med, og derfor valgte jeg IT Product Design i Kolding.”

Intelligente bleer

IT Product Design har fokus på udvikling af it-produkter, processer og serviceydelser med afsæt i brugerens behov. Undervisningen foregår på engelsk og veksler mellem teori og praktiske projekter, og på tredje semester kan man tage i praktik - en mulighed Line Øgendahl er glad for, hun valgte.

”Jeg har netop afsluttet min praktik hos ABENA, der arbejder innovativt med udvikling af forskellige produkter til sundhedssektoren. Min opgave var at komme med et bud på, hvordan man kan brugertilpasse forskellige produkter ved hjælp af ny teknologi. Jeg observerede og interviewede blandt andet en række udvalgte brugere og fremlagde ideer til nye designs.”

Udviklingen af produkter og evnen til at inddrage brugerne i en designproces og derefter omsætte deres erfaringer til konkrete produkter og services ved hjælp af it er kompetencer, man øver på IT Product Design igen og igen. 

Fra byplanlægning til sutteklud

På IT Product Design lærer man at ideudvikle, programmere, samarbejde på tværs af fagligheder og vise sit resultat frem som fysiske prototyper. Før Line Øgendahl tog et semester i praktik, var hun blandt andet med til at udvikle et interaktivt bord. Med tydelig begejstring i stemmen fortæller hun: 

”Vi arbejder ofte sammen med virksomheder, og det er virkelig lærerigt at præsentere en idé foran en række erhvervsfolk. Det interaktive bord udviklede vi for Design City Kolding, der ønskede en løsning til, hvordan man kan få folk til at tage mere aktivt del i den lokale byplanlægning.” 

En prototype til en interaktiv sutteklud, der stimulerer barnet i takt med, at det vokser, er blot et af de andre interessante projekter, Line Øgendahl har arbejdet med på sin cand.it. 

Organiseret kaos

Line Øgendahl er et struktureret menneske, og de første uger på IT Product Design var derfor noget overvældende for hende.

”Det hele var lidt kaotisk i starten. Vi skulle blandt andet lære at udtrykke os gennem teater og lege med farvede træklodser, men der lå selvfølgelig en klar intention bag. Når man bliver kastet ud på dybt vand, ser man tingene med nye øjne, og det genererer idéer. Det var altså en række kreative metoder til at ideudvikle, vi skulle lære i starten.”

Og selvom studiestarten var grænseoverskridende, er Line Øgendahl i dag helt sikker på, at hun valgte rigtigt. ”Min unikke kombination af sygeplejerske og it produktudvikler gør, at jeg både kender til patienternes behov og ved, hvordan man udvikler produkter ved hjælp af it. Jeg har indgået en aftale med mit praktiksted om at fortsætte, imens jeg skriver mit speciale, og så må jeg jo bare se, hvad det udvikler sig til.”   

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest 
Foto: Palle Peter Skov
December 2015