Maren og robotterne

Maren Hadar er den første User Experience designer i den fynske virksomhed Universal Robots. På cand.it.-uddannelsen IT Product Design valgte hun at specialisere sig inden for brugergrænseflader og designantropologi, og netop dén viden bruger hun i høj grad i sit nuværende arbejde.

UNIVERSAL ROBOTS står der med store hvide blokbogstaver foran en stor sort bygning i Odense Syd, hvor cirka 150 medarbejdere har deres daglige gang - heriblandt Maren Hadar. Som User Experience designer er det hendes job at sikre, at brugervenligheden er i top, når en kunde benytter en af virksomhedens fleksible robotarme.

”Se, man trykker her, og så er man i gang”, siger Maren Hadar med en entusiastisk stemme og illustrerer på en touch-skærm den brugergrænseflade, som kunden møder, når en af de grå og stilrene robotarme skal programmeres til en bestemt opgave - en opgave, der kan være alt fra svejsning, polering, limning og til pakning af større sortimenter.  

”Jeg er den første User Experience designer hos Universal Robots, og det har været rigtigt spændende, men selvfølgelig også udfordrende, fordi jeg i starten skulle påvise, hvad sådan en cand.it. i IT Product Design kan bruges til,” forklarer Maren Hadar og fortsætter:

”Men der gik ikke lang tid, før jeg indgik som en naturlig brik i udviklingsafdelingen, hvor jeg til dagligt sidder. På min cand.it. lærer man netop at indgå i tværfaglige teams, og man får en god forståelse for, hvad der it-teknisk kan lade sig gøre. Og ja, så kvalificerer min kandidatgrad også til, at man kan arbejde i mange forskellige brancher.”

Ud til kunderne

Uddannelsen It Product Design har fokus på udvikling af it-produkter med udgangspunkt i brugernes behov, og når Maren Hadar tager pulsen på brugervenligheden af Universal Robots robotarme, er det derfor helt naturligt for hende at tage ud til kunderne.

”Det er altid enormt lærerigt at besøge vores kunder og iagttage, hvordan de interagerer med robotterne. Alt hvad de foretager sig er interessant, fordi det kan give mig en indsigt i, om der er noget, vi skal forbedre i vores produkt”, forklarer hun og tilføjer samtidigt, at hun virkelig elsker den del af sit arbejde.

Når Maren Hadar besøger virksomhedens brede vifte af kunder, går hun designantropologisk til værks, fordi hun benytter etnografiske metoder som deltagerobservationer og videooptagelser til at indhente viden om, hvordan robotternes brugergrænseflade-design skal se ud fremover. Og hendes indsigt i netop dette område er stort, da hun også beskæftigede sig med designantropologi på bacheloren.

Udvikling, samarbejde og rollefordeling

Maren Hadar arbejder tæt sammen med virksomhedens udvikler-team, der hovedsageligt består af ingeniører, når der skal laves ændringer i robotternes brugergrænseflade. 

”I udviklingsfasen er det super vigtigt, at man forstår hinanden og kan finde frem til en fælles løsning på, hvordan designet skal se ud. Før jeg kom, skulle udviklerne også tænke over brugeroplevelsen i modsætning til nu, hvor de ”bare” skal udvikle. Mit job er derimod at have øje for de små designelementer, tænke over kundens behov og stille kritiske spørgsmål som: ”Har brugerne nu virkelig også brug for den her funktion?”

Maren Hadar fortæller videre, at det faktisk var en fra udvikler-teamet, der satte skub i oprettelsen af hendes stilling, fordi udviklerne ikke havde tilstrækkeligt med tid til selv at fokusere på kundernes modtagelse af og interaktion med virksomhedens robotter.  

”Hvorfor de valgte netop mig, kan jeg selvfølgelig ikke præcist svare på, men min uddannelse har givet mig en bred viden om udvikling af it-produkter, hvordan man styrer en designproces og om brugerinvolvering, og de kompetencer er guld værd i dag. Under min cand.it. fik jeg også erfaring med brugergrænseflader som praktikant hos Bang & Olufsen, og i mit speciale samarbejdede jeg med LEGO, hvor jeg udviklede et user interface design, så selvom jeg var nyuddannet, kom jeg alligevel med noget praktisk erfaring i rygsækken”, afslutter hun.  

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest 
Foto: Palle Peter Skov
December 2015