I tæt dialog med erhvervslivet

Mette Bjerregaard Pedersen valgte at læse en cand.it. i It-ledelse, fordi hun gerne ville vide mere om koblingen mellem forretning og it. I dag er hendes forventninger til studiet i den grad blevet indfriet, og hun stiler nu imod at blive it-projektleder.

”På It-ledelse løser vi opgaver i tæt samarbejde med erhvervslivet, og det er virkelig lærerigt og inspirerende”, indleder Mette Bjerregaard Pedersen med et stort smil og fortsætter:

”Allerede på 1. semester var vi ude i en virksomhed og præsentere et løsningsforslag til en konkret problemstilling. Problematikken gik ud på, at ledelsen ønskede større gennemsigtighed i forbindelse med deres interne projekter. Vi fremlagde derfor et bud på, hvordan de kunne blive bedre til at formalisere deres projektstyring ved udvikling af it, og de tog fint imod vores forslag.”

På It-ledelse bliver man uddannet til at være bindeled mellem it- og forretningsafdelingen. Og spørger man Mette Bjerregaard Pedersen, er det især procesoptimering og gevinstrealisering, der optager hende. Hun forklarer:

”Imens procesoptimering drejer sig om, hvilke processer man kan understøtte med it, og hvordan man bedst optimerer dem, handler gevinstrealisering om, hvordan organisationer får udbytte af deres it-investeringer. Én ting er at spytte en masse penge i implementeringen af et nyt it-system, en anden er, hvordan man får værdi ud af systemet – dét synes jeg er super interessant.” 

Indsigt i virkelige it-problematikker

Mette Bjerregaard Pedersen er uddannet inden for grafisk design og digital konceptudvikling, men savnede en mere it-teknisk og forretningsorienteret tilgang til sit fag, og derfor faldt valget på It-ledelse. Og nu står der it og forretning på stort set alt, hvad hun foretager sig.  I sin fritid er hun blandt andet aktiv i studenterorganisationen Aalborg Management Consulting Association (AMCA), hvis formål er at bygge bro mellem studerende på Aalborg Universitet og danske erhvervsvirksomheder. Hun fortæller:

”I AMCA laver vi netværksarrangementer, primært for studerende inden for it, forretning og økonomi. Til arrangementerne kommer udvalgte virksomheder og vidensdeler sammen med os studerende, blandt andet har vi haft besøg af Deloitte Consulting og Dansk Supermarked Group. At være aktiv i AMCA har både givet mig et større fagligt netværk og et bedre indblik i, hvad der foregår ude i den virkelige verden.”  

Styrken ved tværfaglighed

På Mette Bjerregaard Pedersens hold kommer de studerende med baggrunde fra både it, politik, administration og kommunikation.

”Fordi vi kommer med så mange forskellige fagligheder, startede vi ud med at få en fælles basisviden om it-teknologi, programmering, og hvilken rolle it-systemer spiller i organisationer. Jeg husker, at flere var lidt nervøse for programmeringsdelen. Fokus i programmeringsfaget gik dog hele tiden på, at vi skulle lære at mægle mellem forretning og it-afdelingen, så dybt nede i programmeringssproget skulle vi altså ikke.”

Og hun tilføjer: ”Underviserne på It-ledelse er i øvrigt dybt engagerede i deres fag, det smitter virkeligt, og derudover er de rigtig gode til at sætte os sammen i grupper, så vi får mest muligt ud af hinandens fagligheder – det er virkelig fedt.” 

Snart i mål

Mette Bjerregaard Pedersen har netop taget hul på det sidste semester, hvor specialet skal i hus.

”I min specialegruppe skriver vi om gevinstrealisering, og vi er lige nu i gang med at finde en virksomhed at samarbejde med. I opgaven vil vi fokusere på, hvad der både hindrer og fordrer, at man kommer godt i gang med et nyt it-system alt efter hvilken kontekst organisationen og systemet befinder sig i.” Mette Bjerregaard Pedersen tilføjer:

”Vi er meget opmærksomme på, at vi skal have værdi ud af hinandens faglige spidskompetencer i specialeforløbet. Min kombination af grafisk design og it-ledelse gør for eksempel, at jeg både har en forretningsorienteret viden inden for udvikling af it, kan tænke i digitale koncepter fra start til slut, og så har jeg også en god indsigt i, hvordan brugerne interagerer med et produkt.”

”På sigt kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at lede et team. Den position virker meget naturligt for mig nu med min nye tværfaglige it-profil. Men først gælder det om at få cand.it.-titlen i hus.”

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest
Foto: Michael Bo Rasmussen, www.baghuset.dk
Marts 2016