Manden i midten

Andreas Juhl Saxkjær er ikke et sekund i tvivl om, at It-ledelse var det rigtige valg for ham. Hos Bankdata trækker han dagligt på sin faglige baggrund, når it-udviklingsprojekter skal styres sikkert i havn.

Umiddelbart efter specialeafleveringen på It-ledelse, stod Andreas Juhl Saxkjær med et fuldtidsjob på hånden.

”Min studiekammerat og jeg skrev speciale i samarbejde med Bankdata. Vi skrev om de problemstillinger, der kan opstå, når man som it-virksomhed skifter fra en traditionel til mere agil projektledelsesmetode - et skifte Bankdata netop stod midt i på daværende tidspunkt. Specialesamarbejdet gav mig et godt netværk, jeg derefter kunne trække på, og det gav altså pote”, forklarer Andreas Juhl Saxkjær, der nu har været ansat i Bankdata i to år.

Bankdata leverer totale it-løsninger til 11 pengeinstitutter herhjemme, det vil sige alt fra support, it-sikkerhed og til udvikling af net- og mobilbank. Andreas Juhl Saxkjær sidder i virksomhedens hovedsæde i Fredericia sammen med 400 kollegaer.

Bindeled mellem forretning og it

På Andreas Juhl Saxkjærs visitkort står der forretningsanalytiker. Han forklarer:

”Jeg løser en bred række af opgaver, så min titel er faktisk ikke helt dækkende. Men hovedsageligt fungerer jeg som det kommunikative led imellem forretningen, det vil sige de forskellige banker, og vores egne it-udviklere, der sidder her i Fredericia. Jeg skal altså sikre, at udviklerne forstår deres opgave, og at forretningen samtidigt får svar på eventuelle spørgsmål omkring en forestående it-udviklingsopgave. Og det er også min rolle at vurdere, hvordan vi får teknologien implementeret bedst muligt.”

Uddannelsen i It-ledelse har fokus på, hvordan man udvikler, implementerer og leder it, og Andreas Juhl Saxkjær trækker dagligt på sine kompetencer fra sin cand.it. Han uddyber: 

”Hvordan man sætter rammerne for god it-udvikling, hvordan en it-organisation fungerer, og hvordan man inden for en it-organisation arbejder på et strategisk, taktisk og operationelt niveau - dét er noget af den faglige viden, jeg anvender i mit arbejde.” 

Brugerinvolvering og forandringsledelse

Udover at være det centrale bindeled, når et it-projekt skal fra A til Z, har Andreas Juhl Saxkjær også selv haft projektleder-kasketten på og testet it-systemer ude hos Bankdatas backend-brugere. Han forklarer: 

”På It-ledelse lærer man også, hvordan man laver god brugerinvolvering hele vejen igennem et projekt, og det er virkelig brugbart, når jeg står over for vores brugere ude i bankerne. Og det er blot ét af de sæt værktøjer, man bliver udstyret med på It-ledelse. På uddannelsen fik jeg færdigheder i både projektledelse, forretningsanalyse og -udvikling, samt viden i testplanlægning og -udførelse.”

Og med en jysk ydmyghed i stemmen fortsætter han: 

”Min afdelingsleder har også flere gange brugt mig som sparringspartner, når der skal tages strategiske beslutninger, og det må være, fordi jeg kender til forandringsledelse og er i stand til at se innovativt på it og processer i samspil med organisationens mål.”

Et mix af to verdener

Andreas Juhl Saxkjær har en bachelor i International virksomhedskommunikation og spansk, men da han skulle i gang med sin kandidat, valgte han at skifte kurs.

”Jeg har altid været interesseret i it, og da jobmulighederne så rigtigt gode ud for kandidater fra It-ledelse, valgte jeg at søge over i en it-samfundsfaglig retning.”

Og det valg er han rigtig glad for i dag: 

”Det fagligt relevante indhold og det tætte samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med opgaveskrivning er et stort plus ved It-ledelse.”

For Andreas Juhl Saxkjær er det dog vigtigt at understrege, at han også stadig er glad for sit bachelorvalg.

”Som kontaktflade imellem forretning og it-udvikling er det netop vigtigt at vide, hvad god kommunikation er, og hvordan man får sine budskaber igennem. Min brede uddannelsesbaggrund har kun været et plus for mig.” 

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest 
Foto: Palle Peter Skov
Januar 2016