En målrettet it-entreprenør

Involvering i et EU-projekt gjorde, at Jonas Nørgaard pludselig stod og manglede konkret viden om organisationsteori og brug af it i læringsforløb. De efterspurgte kompetencer fandt han på cand.it.-uddannelsen It, læring og organisatorisk omstilling.

”Imens jeg læste til folkeskolelærer, blev jeg involveret i et EU-projekt, der handler om entreprenørskab i læreruddannelser, og i dag er jeg projektets CEO. På seminariet lærte jeg imidlertid ikke meget om organisationsprocesser, og hvordan man udnytter it i lærings- og undervisningssammenhænge, og derfor har jeg valgt at lægge en cand.it. til min professionsbachelor”, forklarer Jonas Nørgaard og uddyber:

”It, læring og organisatorisk omstilling er en bred uddannelse, prøv bare at lytte til titlen, men for mig har det kun været en positiv ting. Netop bredden har gjort, at jeg både har lært om it-didaktisk design, organisatoriske forandringsprocesser, programmering og innovation, og derudover har jeg haft mulighed for at dykke yderligere ned i udvalgte fagområder via valgfag og praktik.”  

Den røde it-tråd

Jonas Nørgaards talestrøm afslører hurtigt, at han er en energisk og sprudlende person med mange jern i ilden. Han fortæller:

”Nogle vil sikkert mene, at jeg stritter i mange retninger, fordi jeg er med her og der, men jeg er faktisk meget strategisk anlagt. På min cand.it. har jeg bevidst valgt at beskæftige mig med emner, jeg har kunnet omsætte i praksis i forbindelse med mit sideløbende arbejde med EU-projektet. Jeg har for eksempel skrevet opgave om, hvilke organisatoriske og kulturelle barrierer, man kan støde på, når man skal facilitere virtuelle fora på internettet. Og netop denne problemstilling hænger jo fint sammen med det EU-projekt, jeg er med i, fordi det fokuserer på at fremme interkulturelle kompetencer blandt læreruddannede.” 

På It, læring og organisatorisk omstilling kommer de studerende blandt andet fra Informationsvidenskab, Ernæring og sundhed og lærer- og pædagogseminariet, og ifølge Jonas Nørgaard er det blot er en fordel, fordi det giver forskellige input til de faglige diskussioner.  

Styrke samarbejdet

På 9. semester tog Jonas Nørgaard i praktik i Spanien hos koordinatoren for det EU-projekt, han selv er en stor del af.

”I min praktik undersøgte jeg, hvordan vi kan forbedre samarbejdet mellem EU-projektets i alt 9 partnere ved hjælp af it-værktøjer. I projektet er lande som Italien, Rumænien, Tyskland og Skotland repræsenteret, og det er virkelig forskelligt, hvor meget it, de forskellige partnere benytter”, fortæller Jonas Nørgaard og fortsætter:

”Jeg skulle blandt andet teste en række online platforme til brug i det videre samarbejde, og for nogle af partnerne var det helt nye it-værktøjer, de skulle til at benytte. Her trak jeg derfor både på min faglige viden om it-didaktisk design, og hvordan man påvirker og styrer forandringsprocesser på organisationsniveau. I løbet af praktikken udviklede jeg også en ny hjemmeside, hvor jeg fik gavn af mit programmeringsfag.”

Efter opholdet i Spanien gælder det nu specialet.

”Min opgave kommer til at handle om it, læring og entreprenørskab i folkeskoleregi, og jeg håber selvfølgelig, at det kan give nogle interessante perspektiver, som jeg kan tage med mig videre i EU-regi”, afrunder Jonas Nørgaard med en klar, målrettet stemme.  

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest
Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset Pressefoto
Februar 2016