Mathias udvikler sundheds-it

I praktikken på cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab blev Mathias Westmark involveret i et telepsykiatrisk projekt hos Region Midtjylland. I dag står der telemedicin overalt i hans digitale synsfelt, og han er ikke blevet mindre hooked på det specialiserede område.

På tredje sal i et større bygningskompleks tæt på Viborg Stadion har Mathias Westmark sit arbejdsbord. Han er egentlig ansat som forretningskonsulent hos Appinux A/S, men er for en længere periode hentet ind som ekstern projektmedarbejder for Region Midtjylland.

”Mit arbejde går ud på at teste, udvikle og udrulle Remind, der er en digital sundhedsplatform. Remind-projektet skal gøre os klogere på brugen af og behovet for telemedicin i psykiatrien”, indleder Mathias Westmark med en smittende energi i stemmen og uddyber:

”Jeg er bindeleddet mellem behandlerne og udviklerne af softwaren til Remind. Når det ikke er de psykiatriske borgere selv, jeg er i kontakt med, så skyldes det, at de er for dårlige rent psykisk. Men behandlerne har jo heldigvis en masse hands on med sundhedsplatformen, og de ser borgerne i aktion med teknologien. Platformen tilbyder blandt andet videokonferencer mellem behandler og patient, specialdesignede lydfiler, videoer og behandlingsskemaer, som kan målrettes den enkelte borger.”

Selve betegnelsen telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor borgeren modtager behandling i eget hjem, og hvor det fysiske møde mellem borger og behandler med fordel kan udelades. Mathias Westmark fortæller, at det danske sundhedsvæsen har god erfaring med telemedicin inden for kropslig behandling, hvorimod det er sparsomt med viden om telemedicinske løsninger til psykiatriske patienter.

”Telepsykiatri er et forholdsvist nyt område, der indeholder nogle interessante og svære problemstillinger, for man kan jo ikke bare sådan måle og veje, hvor psykisk syg man er”, forklarer han og fortsætter:

”Nogle af de psykiatriske borgere vil helst leve isoleret og nyder for eksempel at gå tur i skoven, hvor der ikke altid er mobildækning, og hvad gør man så, hvis man har brug for at tjekke en vejrtrækningsøvelse på sin IPhone? Ja, det er blandt andet også den form for problemstillinger, jeg arbejder med.”

Individuel faglig profil – ja tak

Cand.it. i Informationsvidenskab er en tværfaglig uddannelse, der giver kompetencer til at løse organisatoriske og kommunikative opgaver, der involverer brug og udvikling af it. Ifølge Mathias Westmark er det et stort plus ved uddannelsen, at de studerende har mulighed for at tone deres kandidatuddannelse efter faglig interesse.

”Jeg er gået meget design-vejen og her arbejdet med, hvad et godt design vil sige, og hvordan man tester via prototyper og mock-ups. Netop den viden bruger jeg rigtig meget i dag, både når jeg afprøver og designer nye moduler til Remind”, fortæller han og tilføjer:  

”Der var også flere på mit hold, der valgte at gå programmør-vejen, og de blev faktisk så gode, så de til sidst kunne lave servere. Selv har jeg også haft et programmeringsfag på Informationsvidenskab, og selvom jeg aldrig blev virkelig bidt af det, så fik jeg en god indsigt i, hvad der it-mæssigt kan lade sig gøre – og dét er guld værd, når jeg skal aflevere kravspecifikationer til Reminds udviklere.”

På Informationsvidenskab har Mathias Westmark desuden haft fag om forretning, it og innovation samt organisationsanalyse, hvor han fik et godt overblik over samspillet mellem teknologier, aktører og organisationer.

Eftertragtede kandidater

”Min vej fra studie til job er lidt speciel,” begynder Mathias Westmark, da samtalen bevæger sig ind på, hvordan han fik arbejde.

”På min cand.it. var jeg i praktik hos Region Midtjylland, hvor jeg blev involveret i arbejdet med Remind. Her fik jeg en række gode kontakter, blandt andet til firmaet Appinux A/S, som leverer softwaren til regionens sundhedsplatform, og som jeg fortsatte hos som studentermedhjælper efter praktikperioden. Da specialet så var i hus, stod jeg pludselig med to jobtilbud: både Region Midtjylland og Appinux A/S ville gerne fastansætte mig, så ja, det var ret vildt.”

Mathias Westmark holder en kort pause, hvorefter han siger:

”Jeg er positivt overrasket over, at mine medstuderende har fået arbejde så mange forskellige steder. Det er lige fra LEGO, Telenor og til bankverdenen, hvor der sidder et par stykker og arbejder med digitale strategier. Rollen som bindeled mellem bruger og it-systemer bliver mere og mere vigtig, tror jeg, og personligt var det da også fedt at opleve, at man som informationsvidenskaber er en eftertragtet kandidat.” 

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest
Foto: Greg McQueen
Juni 2016