Informationsarkitekten ser udefra og ind

Brugervenlighed, brugervenlighed, brugervenlighed. Det er det centrale, når man som informationsarkitekt skal se på it-løsninger ud fra brugerens perspektiv, mener cand.it. i Informationsarkitektur Charlotte Bust Sigvardt. Hun er intranet og website manager ved UCN.

”En informationsarkitekt er én, der er i stand til at se på en it-løsning udefra og ind. Se den fra brugerens perspektiv”, siger Charlotte Bust Sigvardt.

Det gør hun hver dag som intranet og website manager på University College Nordjylland (UCN), hvor hun bruger de redskaber, hun har fået med sig fra cand.it.-uddannelsen i Informationsarkitektur:

”Så snart det kommer til noget med brugervenlighed, synes jeg, det er rigtigt interessant. Der er rigtig mange ting, der spiller ind, både når man skal udvikle noget nyt, og når man skal arbejde med en eksisterende løsning. Hvem er det, man gerne vil nå med sit site, hvilket indhold vil man nå dem med, og i hvilken kontekst skal de bruge det. Det handler om at bryde kompleksiteten ned og se på de enkelte dele af situationen, og det har jeg fået mange værktøjer til på uddannelsen”, forklarer Charlotte Bust Sigvardt.

På UCN er hun ansvarlig for intranettet, der binder de omkring 900 medarbejdere i Aalborg, Hjørring og Thisted sammen. Desuden er hun involveret i udviklingen af institutionens website ucn.dk.

”Da jeg overtog intranettet, var vi i gang med at redesigne det med nyt look og ny forside-struktur. Det var helt vildt spændende at komme ind til. Jeg er kerneansvarlig på intranettet, så jeg har både drift, udvikling og workshops for brugerne. For eksempel supporterer jeg intranetredaktørerne, hvis de har brug for hjælp til at gennemtænke en ny struktur på deres afdelings side eller til at give den mest brugervenlige oplevelse”, fortæller Charlotte Bust Sigvardt.

Møder brugerne

På hjemmesiden ucn.dk er hun blandt andet med til at opbygge en studieplatform til de studerende og at vedligeholde studiestartssiderne med information til kommende og nye studerende.

”De sider var jeg som studentermedhjælper med til at udvikle lige fra starten. Så det er lidt min baby”, smiler Charlotte Bust Sigvardt og fortsætter:

”Jeg fik lov til at udvikle hele den struktur, vi har på studiestartssiden, og strategien for, hvordan vi oplyser vores studerende. Så det var rigtig interessant.”

Charlotte Bust Sigvardt lægger stor vægt på at komme ud til brugerne og undersøge, hvordan internet- eller intranetsiderne fungerer.

”Det kan nogle gange være lidt svært at se i øjnene, at de ikke bruger tingene, som man vil. Så det er vigtigt at finde ud af”, understreger hun.

Et solidt fundament

Cand.it.-uddannelsen i Informationsarkitektur har forberedt hende godt til fremtiden efter studierne, mener Charlotte Bust Sigvardt.

”Vi har beskæftiget os rigtigt meget med hele designprocessen fra start til slut. For eksempel hvordan du laver en prototype, og hvad du opnår med en bestemt slags prototype”, fortæller hun og fremhæver, at der har været en tæt kobling mellem teori og praksis på studiet.

”Det gør, at man får opbygget en forståelse af informationsarkitekturens felt og anvendelse”, siger Charlotte Bust Sigvardt.

I studiets praktiske forløb prøvede hun blandt andet at samarbejde med en børnehave og undersøge, hvordan deres hjemmeside afspejlede institutionens værdier, at studere søgefunktionen på UCN’s intranet og at være med til at forberede UCN’s studiestartssider.

”Det jeg har lært allermest af, det har været at skrive projekter. Det selv at skulle ud og lave undersøgelser og så reflektere over, hvad man har gjort og ikke har gjort. De erfaringer bruger jeg meget i mit job i dag”, fortæller Charlotte Bust Sigvardt.

Ud over redskaber til at studere og kommunikere med brugerne har uddannelsen også givet hende teknisk indsigt i for eksempel UML, MySQL og databaser.

”Det gør, at vi er klædt godt på til at kommunikere med dem, der udvikler it-systemerne”, fortæller Charlotte Bust Sigvardt, der selv har sat sig ind i web-sprogene html og css.

”Det vil jeg klart anbefale folk, der vil ud i vores erhverv, at gøre. Så snart man har noget med en hjemmeside at gøre, så er det altså virkelig godt at kunne,” mener hun.

Alt i alt synes Charlotte Bust Sigvardt, at hendes uddannelse har givet hende sikker grund under fødderne.

”Jeg synes, at det fundament, jeg har fået på min uddannelse, har udviklet sig til sådan en mavefornemmelse. En intuition jeg har. Jeg kan fornemme om noget er brugervenligt, eller det ikke er. Om det er godt eller dårligt. Og min uddannelse gør så, at jeg kan argumentere for, hvorfor det er godt eller dårligt,” forklarer hun.

Tekst: Britta Ank Pedersen, It-vest
Foto: Michael Bo Rasmussen, www.baghuset.dk
April 2016