Sproglig student blev teknologibegejstret

Maria Kjærup har en mission om at skabe it-løsninger, der er til gavn for brugerne. Værktøjerne til at gøre det, får hun på cand.it.-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling.

(Uddannelsens titel er fra 2022 Digitalisering og applikationsudvikling)

”Jeg er gået hen og er blevet teknologibegejstret. Jeg var nok tidligere lidt bange for teknologien, men det var fordi, jeg ikke forstod den og alt det gode, den kan gøre for mennesker”, siger Maria Kjærup med en overbevisende energi i stemmen.

Hun læser til cand.it. i It-design og applikationsudvikling på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, og hun ved godt, hvad uddannelsen skal bruges til:

”Jeg brænder for at lave brugervenlige it-løsninger, som understøtter den praksis, man har i virkeligheden. Hvad enten det er i dagligdagen, i hjemmet eller på arbejdspladsen”, siger hun.

Det stod ellers ikke skrevet på Maria Kjærups studenterbevis, at hun skulle tage en it-uddannelse. Efter den sproglige studieretning ville hun læse antropologi, men da hun ikke kom ind på studiet, valgte hun i stedet teknoantropologi. Her lavede hun flere projekter, der involverede it.

”Det syntes jeg, var rigtigt spændende. Men jeg havde ikke den tekniske knowhow til at føre det projekt, jeg havde i tankerne, ud i livet”, mindes Maria Kjærup.

Derfor blev hun glad, da hun faldt over cand.it.-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling, der optager bachelorer med en humanistisk, samfundsvidenskabelig eller designorienteret baggrund. Her har hun lært grundlæggende programmering og tilstrækkeligt meget om blandt andet softwarearkitektur, databaser og systemudvikling til, at hun kan indgå i samspil med dem, der producerer it-løsningerne.

”Det har været en forholdsvis stejl læringskurve, men vi har fået værktøjerne bygget på stille og roligt, og det var jo lige præcis det, jeg gerne ville. Hvor jeg før var nødt til at stoppe, der ved jeg nu, hvordan jeg skal komme videre”, smiler Maria Kjærup.

Forskellige perspektiver mødes

Undervejs i studiet har hun blandt andet arbejdet med at udvikle en festival-app og en mere smart løsning til udnyttelse af fælles bycykler. Hun har haft kurser i innovation og entrepreneurskab og har lært metoder til blandt andet brugerobservationer.

”Alt, hvad vi arbejder med, handler om software og applikationsudvikling. Gennem forelæsninger får vi teorierne og metoderne, og så prøver du dem af i en projektperiode, hvor vi har tid til både at fejle lidt på dem, men også at rette op og gøre det rigtigt. Det er det, som gør projektarbejdet rigtigt godt”, mener Maria Kjærup.

Hun trives på studiet, der samler studerende fra mange forskellige bacheloruddannelser, og hvor halvdelen af studiekammeraterne er fra udlandet (mens Maria læste på sin cand.it.-uddannelse var undervisningssproget engelsk (red.)). Samtidig har de en del samarbejde med instituttets øvrige studerende fra for eksempel datalogi, informatik og softwareingeniør-uddannelsen.

Det giver forskellige perspektiver på problemstillingerne, som Maria Kjærup godt kan lide.

”Det, der også er rigtigt godt, ved at vi er sat i hub med de andre uddannelser her, er, at der er mange virksomheder, der kontakter stedet. For eksempel igennem vores studieforening F-klubben og fredagsbaren, hvor man kan komme og snakke med dem. Der er også én-dages it-messer, hvor der kommer en masse virksomheder, som er meget relevante også for vores studie”, fortæller Maria Kjærup.

Arbejder med virkelighedens problemer

I specialet beskæftiger hun sig med telemedicin, for hun ser et stort potentiale i bedre it-løsninger til sundhedsområdet. Ligesom ved studiets øvrige projekter er udgangspunktet et virkeligt problem, der trænger til en løsning.

”Specialet handler om hjemmemonitorering af hjertepatienter, der har nogle implanterede devices, som opfanger en hel masse data, men der kan faktisk gå rigtig lang tid imellem, at patienterne hører noget fra hospitalet. Så vi kigger på at indbygge nogle feedback-mekanismer i teknologien, så den kan give patienterne en bekræftelse og berolige dem med, at alting virker, som det skal”, fortæller Maria Kjærup.

I arbejdet med specialet har hun tæt kontakt med eksterne samarbejdspartnere – både patienter og sygehuspersonale.

Hun føler, at studiet gør hende klar til at møde arbejdsmarkedet, når eksamen er i hus.

”Faktisk vil jeg rigtigt gerne forske i, hvordan vi laver brugervenlige it-løsninger. Men ellers vil jeg ud i en virksomhed og designe de her løsninger eller arbejde i en konsulentrolle”, slutter Maria Kjærup.

Tekst: Britta Ank Pedersen, It-vest
Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset Pressefoto
April 2016