Digital design og hang til html

Efter sin bachelor i International kommunikation og multimedier valgte Therese Kristiansen at læse en cand.it. i Digital design. I dag arbejder hun hos Dansk Supermarked Group, hvor hun trækker på sine digitale erfaringer og færdigheder fra sin studietid.

”Jeg arbejder i Digital development-afdelingen hos Dansk Supermarked Group, hvor vi er cirka 40 mennesker i alt. Det er herfra, at koncernens hjemmesider og mobile apps til blandt andet Føtex, Bilka og Netto bliver udviklet. Selv sidder jeg primært med app-delen, hvor jeg er bindeled mellem vores forretnings- og it-afdeling”, fortæller Therese Kristiansen med en smittende energi i stemmen.

Selvom Therese Kristiansen blot har arbejdet som Digital Business Developer hos Dansk Supermarked Group i tre måneder, fornemmer man hurtigt, at hun allerede er dybt inde i sine arbejdsopgaver. Hun forklarer:

”Når vores forretningsafdeling eksempelvis kommer med en idé til forbedring af en af vores eksisterende apps, er jeg med til at omformulere ideen til et digitalt koncept, der giver mest værdi både for vores kunder og for vores forretning. I arbejdet med en app er jeg også med til at opstille forskellige brugerscenarier, styre den daglige kommunikation mellem de implicerede og sikre, at it-udviklerne forstår deres opgave, når de skal i gang med at programmere. Min nuværende stilling er i øvrigt mit andet fuldtidsjob som færdiguddannet cand.it.”  

Kultur og brugervenlighed

Cand.it.-uddannelsen i Digital design har fokus på, hvordan it kan anvendes til at designe nye produkter og oplevelser. Og spørger man Therese Kristiansen, drager hun i dag nytte af sin cand.it. på flere niveauer:  

”På et overordnet plan trækker jeg på min viden omkring den digitale kulturs udvikling og på de forskellige aktuelle informationsteknologiske tendenser og muligheder, der eksisterer. Ser man derimod på et mere konkret plan, har min cand.it. blandt andet givet mig en indsigt i, hvad et brugervenligt design vil sige, hvordan man brugertester og visualiserer et digitalt produkt, og hvordan man håndterer en designproces fra ide til implementering.”

Imens Therese Kristiansen læste sin cand.it., drev hun desuden sin egen virksomhed, hvor hun nåede at udvikle flere hjemmesider. Hun var derfor allerede på forkant, da undervisningen på Digital design handlede om at give de studerende en forståelse for programmering. Hun fortæller:

”Jeg har altid haft en interesse for programmering, faktisk begyndte jeg allerede som 13-årig at lave html-koder sammen med min far og storebror. At jeg kan snakke kode-sprog er alfa og omega for mig i dag, når jeg skal kommunikere med interne og eksterne it-udviklere.”   

Fra reklamer til detailbranche

Før Therese Kristiansen fik jobbet hos Dansk Supermarked Group, nåede hun at være næsten to år hos Pravda, et mindre reklamebureau i Aarhus midtby.

”Hos Pravda arbejdede jeg som digital projektleder, hvor jeg var med fra start til slut, når et website eller en mobil enhed skulle udvikles for en kunde. Mine nuværende arbejdsopgaver ligner derfor til forveksling meget de opgaver, jeg løste for Pravda. Efter et stykke tid fik jeg imidlertid lyst til at afprøve mine kompetencer i en større organisation, hvor jeg kunne få mere sparring omkring, hvordan man kører digitale processer. Og nu sidder jeg altså her i Dansk Supermarked Group”, forklarer Therese Kristiansen med et smil og fortsætter:  

”Det er nu to år siden, jeg afleverede mit speciale, og jeg må bare konstatere, at min uddannelseskombination virkelig har givet mig en bred og brugbar teoretisk og praktisk viden. Da jeg blev ansat hos Dansk Supermarked Group, havde jeg aldrig beskæftiget mig med udvikling af apps før, men netop min cand.it. har styrket mig i at kunne arbejde professionelt med mange forskellige digitale teknologier, og det er bestemt et stort plus.” 

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest
Foto: Greg McQueen
Februar 2016