Sofie Bech Kristensen

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden? 

Meget mere end jeg havde regnet med. Min bachelor har givet mig et super godt pædagogisk grundlag at forstå brugeren ud fra, og med kombinationen med it spiller det virkelig godt sammen i forhold til mit daglige arbejde i dag. At kunne bygge en kandidat ovenpå har været helt centralt for mig, hvor jeg arbejdsmæssigt befinder mig i dag.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Jeg fik mit job, samtidig med at jeg afsluttede mit speciale, på baggrund af en annonce og en almindelig ansøgning.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Jeg arbejder både med overordnede strategiske tiltag, som skal skabe vidensdeling på tværs af vores organisation, men samtidig får jeg også mulighed for at komme helt tæt på brugeren og omsætte både it og intern viden til brugerens sprog og kontekst. Den kombination er virkelig spændende og giver en enormt varieret hverdag.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Jeg bruger meget af den it-tekniske basisviden til at kunne forstå tekniske løsninger udefra. Det betyder, at jeg kan fungere som bindeled mellem it og brugeren. Derudover anvender jeg særligt den viden, jeg tilegnede mig gennem mit speciale. Den viden har været en stor inspiration for det udviklingsarbejde, jeg har været i gang med, siden jeg startede i mit nuværende job.

Marts 2020

Mød cand.it.erne