Rune Rehardt

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Da jeg er meget interesseret i forretningsudvikling og ledelse, hvilket jeg fokuserede meget på under min bachelor, og samtidig har en stor interesse i, hvordan teknologi kan bistå beslutningstagen og drive virksomheder til vækst, smartere løsninger og forbedre hverdagen for mange mennesker, var det naturligt for mig at vælge en overbygning, som var i tråd hermed. Ved valget af cand.it i It-ledelse fik jeg muligheden for at dygtiggøre mig yderligere inden for det organisatoriske felt samt udvide min forståelse af ledelse i en it-sammenhæng. Herved kunne jeg udbygge min eksisterende viden og fokusere på og forme det, der nu er min eksisterende rolle som it-konsulent.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Det er et godt spørgsmål, som nok egentlig er en sammensætning af flere ting. I starten af mit 9. semester satte min specialegruppe ind på to ting (udover arbejde selvfølgelig). Det var at skrive et speciale, men ligeså vigtigt at finde det rette job til at kickstarte en karriere. Den beslutning startede faktisk allerede noget tidligere, hvor vi kortlagde erhvervslivet for virksomheder, vi fandt interessante, og hvor vi kunne se os selv bidrage. Derfor satte vi forskellige events op med disse virksomheder, besøgte dem og fik dem til at besøge os på vores studie. Det gjorde vi ved at grundlægge en organisation, hvis formål var at skabe en tættere relation til det danske erhvervsliv og de studerende, således at studerende kunne be- eller afkræfte hypoteser om industrier, virksomheder, og som tillod virksomheder at dele ud af viden og finde gode matches til netop deres virksomheder. Det tror jeg, er én af de ting som hjalp mig med at få mit nuværende job. Hertil havde jeg opbygget en mindre erfaringsbank ved at arbejde frivilligt gennem min studietid og have studiearbejde i en it-virksomhed.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Da jeg arbejder som konsulent og nu arbejder på mit andet projekt hos samme kunde, så er det helt klart at mine hverdage spænder bredt. Jeg får lov at arbejde med mange forskellige mennesker, nationaliteter og med opgaver inden for forskellige teknologier og med forskellige formål. Udover det så er det spændende at se, hvordan fælles visioner, strategi og ønsker mellem kunde og os bliver løst gennem tillid, samarbejde og hårdt arbejde.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Jeg har fået en rigtig god værktøjskasse, som jeg tager med mig fra it-ledelse. Det er en værktøjskasse fyldt med akademisk vidensbaseret viden, som alt sammen er baseret på real-life case studies, og som har givet mig et solidt vidensfundament. Da min uddannelse var meget virkelighedsnær, så arbejdede vi hvert eneste semester i tæt samarbejde med virksomheder og havde dertil mange gæsteforelæsninger, som forklarede os, hvordan det teoretiske blev anvendt i praksis. På den måde kan jeg i dag genkalde og se rigtig mange sammenhænge fra mit studie til, især når det kommer til styring af it-projekter, det at mestre konsulentfaget og forståelse af, hvordan organisatoriske forandringer kan mestres.

Marts 2020