Nanna Maria Ranum

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Begge mine uddannelser lægger op til, at man bliver en brobygger, som har teknisk forståelse, og samtidig kan oversætte det til den almene bruger – eller omvendt at kunne forstå et behov hos brugerne, som man kan omsætte til it-løsninger.

Teknoantropologi har meget fokus på hardcore antropologi og kulturforståelse, men koblet sammen med, hvordan teknologi anvendes, alt efter hvilken kultur den sættes ind i – og samtidig, hvordan teknologien har indflydelse på kultur. Så det handler rigtig meget om samspillet mellem menneske og teknologi, hvilket er enormt vigtigt, når man arbejder i it-branchen.

Dertil har It-ledelse så givet mere fokus på projektledelse, gevinstrealisering, forandringsledelse, beslutningsstrukturer og organisering. På den måde har It-ledelse bygget oven på denne forståelse og givet mig nogle konkrete redskaber og evner til at kunne gennemføre de forandringer, som jeg ønsker at skabe.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Gennem netværk. En god veninde, som jeg skrev speciale sammen med havde fået job kort tid efter, vi dimitterede. Da de så stod og manglede personale i hendes afdeling, gav hun mit CV til sin chef. Jeg kom så til samtale og fik jobbet.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Under min studietid havde jeg slet ikke tænkt på, at jeg kunne arbejde med informationssikkerhed, men det har vist sig at give rigtig god mening for mig, fordi jeg kan bruge og udvikle mine faglige og personlige kompetencer. Som informationssikkerhedskonsulent i en mindre kommune er jeg kommet til at arbejde som det, jeg vil kalde en ”specialiseret generalist”.

Det lægger først og fremmest op til, at jeg skal fordybe mig i både teknisk og juridisk materiale og på den måde er blevet én af kommunens specialister inden for sikkerhed og GDPR. Samtidig skal jeg have evnen til ofte at skifte fokus og kunne sætte mig ind i de mange forskellige faglige kontekster, der er i en kommune, for at jeg kan hjælpe med at omsætte komplekse regler og anbefalinger til noget, man kan forstå og handle efter i praksis.

Så for mig er det spændende at arbejde med implementering og forandringsledelse på så stor en arbejdsplads med så stor en menneskelig berøringsflade, hvor der hele tiden er noget nyt at tage fat på. Det giver mulighed for at jeg kan udvikle mig og hele tiden lære noget nyt, men samtidig har jeg plads til fordybelse og nørderi – og det passer mig virkelig godt.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Jeg skrev speciale om ”meningsskabelse” som afgørende redskab til at lykkes med implementering af digitaliseringsprojekter og for at opnå de ønskede gevinster heraf. Netop mit speciale har jeg brugt rigtig meget i mit arbejdsliv, og den måde jeg tænker om implementering på. For selvom jeg ikke selv sidder som projektleder og skal implementere it-systemer, så består en stor del af mit arbejde i at implementere regler og skabe forandringer i organisationens adfærd. Til det bruger jeg både bevidst og ubevidst de metoder, som jeg har tillært mig om forandringsledelse og især meningsskabelse. De samme principper er gældende – it-system eller ej. Eksempelvis forsøger vi i mit team at gøre os meget synlige og tilgængelige for hele tiden at minde organisationen om, at informationssikkerhed og GDPR er/skal være en naturlig del af alles arbejde.

April 2020

Mød cand.it.erne