Mirlo Frej Richart Vigh

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Min kandidat er en direkte overbygning på min bacheloruddannelse, hvorfor den også har været et naturligt fundament for min kandidat. Tematikkerne var de samme, men med et mere specialiseret fokus.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Creuna, hvor jeg arbejder, havde et opslag for specialesamarbejder inden for en række emner, de fandt interessante. Der var heldigvis et sammenfald af interesser, så jeg sad hos dem og skrev speciale, mens jeg kunne trække på både viden og cases. I slutningen af forløbet blev jeg tilbudt min nuværende stilling.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Jeg kan godt lide at arbejde med komplekse forretningsudfordringer og være med til at omsætte dem til forståelige brugerrejser.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidat uddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Det er nok en kombination af den konkrete faglighed fra både design- og projektledelseskurser, men i lige så høj grad at kunne navigere i langstrakte projekter, hvor målet kan ændre sig undervejs.

Maj 2020