Jehanee Vigneswaran

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Bacheloren i Interaktionsdesign gav en bred forståelse for udvikling af brugercentrerede systemer og de aspekter, der bør tages højde for under udvikling af nye systemer. Dette dannede senere grundlag for kandidaten i it, der i højere grad havde fokus på it fra et forretningsmæssigt perspektiv og den rolle, som it har i virksomheder. Gennem min bachelor og kandidat har jeg derved opnået en bred forståelse for it generelt, den tekniske del og den forretningsmæssige del af it.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Jeg kendte Accenture, forinden jeg søgte jobbet, da jeg deltog i deres Female Network for studerende. Jeg så efterfølgende, at de havde en graduate stilling på LinkedIn. Denne stilling søgte jeg, hvorefter jeg blev kontaktet af en rekrutteringsmedarbejder, som jeg havde et telefonmøde med. Efterfølgende blev jeg inviteret til to samtaler, hvoraf den første var et klassisk interview, hvor formålet var at lære mig og mine kvalifikationer, at kende. Til det andet interview skulle jeg løse en case. Senere blev jeg inviteret til den tredje og sidste samtale, som kan sammenlignes med et klassisk jobinterview. Slutteligt blev jeg ringet op og fik tilbudt jobbet.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Det mest spændende ved mit arbejde er, at jeg som konsulent kommer på forskellige projekter, hvorved der til hvert projekt er en ny problemstilling, som skal løses. Det mest spændende projekt, jeg har været på, har været i den private sektor, hvor den pågældende virksomhed skulle forbedre nogle interne processer, deres overordnede modenhedsniveau og samtidig nå i mål med udefrakommende krav inden for en given tidsperiode.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Jeg anvender dagligt den generelle forståelse opnået fra kandidatuddannelsen herunder teamwork og projektledelse og kravspecifikation. Yderligere anvender jeg den tekniske forståelse opnået gennem fag som enterprise architecture og business analytics og slutteligt den forretningsmæssige forståelse opnået gennem digital business, integreret markedsføring og organisation og ledelse.

April 2020