Irina Martirosyan Danesh

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

En kombination af Teknoantropologi og It, læring og organisatorisk omstilling har bl.a. forstærket mine færdigheder ved anvendelse af teknoantropologiske teorier og metoder til belysning af teknologi i interaktion med organisatoriske, kulturelle og etiske dimensioner. Kombinationen har også sat mig i stand til at kunne tilbyde en fysisk løsning og/eller et digitalt produkt til de virksomheder, som jeg samarbejdede med i løbet af studiet.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Jeg hørte om Netcompany gennem en studiekammerat fra Teknoantropologi, som på daværende tidspunkt havde arbejdet i Netcompany i fire måneders tid. Han fortalte mig om virksomheden, de varierende arbejdsopgaver og det sociale fællesskab, hvorefter han hjalp mig med at ansøge. Kort tid efter blev jeg kontaktet og indkaldt til samtale.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Afhængig af hvilken stilling man søger i Netcompany, bliver man oftest tilknyttet et specifikt projekt. Jeg er tilknyttet projektet omhandlende udviklingen og implementeringen af det nye inddrivelsessystem, PSRM, til Gældsstyrelsen i Skatteministeriet. At være ansat som Test Specialist på et så stort og samfundskritisk projekt er både rigtig spændende og udfordrende. Mine arbejdsopgaver består blandt andet i at analysere og udarbejde testplaner for dernæst at designe og eksekvere tests, der omhandler funktionaliteten. Hertil varetager jeg en del andre funktioner såsom at have et overblik over testmiljøer og statusrapportering af testfremdrift. Alt dette foregår i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere via både fysisk og digital tilstedeværelse. Det mest spændende ved mit arbejde er det tværfaglige samarbejde med både udviklere, testere, undervisere, it-arkitekter, projektledere og en række andre erfarne profiler, hvor vi i fællesskab arbejder mod at udvikle et kvalitetssikret inddrivelsessystem!

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

I løbet af min kandidatuddannelse har jeg fået opbygget erfaring inden for projektarbejde, herunder interviews, workshops og feltarbejde. Herunder har jeg tilegnet mig stærke analytiske kompetencer og flair for at foretage undersøgelser ud fra en brugercentreret tilgang. Disse egenskaber gør, at jeg blandt andet kan forstå samarbejdspartnernes perspektiv på problemstillingen. Denne erfaring benytter jeg i mit daglige arbejde, både når jeg afholder møder, og når jeg analyserer samt udarbejder testplaner.

April 2020

Mød cand.it.erne