Chenin Taaning Wichaidit

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Jeg tog den direkte vej mellem bacheloren og kandidatuddannelsen i Digital design, begge ved Aarhus Universitet. Kombinationen gav mig mulighed for efter at have dannet grundlæggende viden inden for feltet at bruge min kandidatuddannelse på at specialisere mig inden for bestemte felter.

Hvordan fik du dit nuværende job?

I efteråret 2018 var jeg i praktik i Novicell, herefter blev jeg ansat som studentermedhjælper under mit speciale, og jeg blev efter endt uddannelse tilbudt fastansættelse.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Det jeg finder særligt spændende ved mit arbejde, er den hurtige udvikling inden for feltet, ikke to projekter, jeg har arbejdet på, har været ens, og jeg bliver udfordret på ny hver eneste dag. Læringskurven er stejl, ansvarsniveauet højt, men med nogle gode rammer både fra organisation, kollegaer og leder har det givet mig et rigtigt godt udgangspunkt for at sparke gang i min karriere.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Uddannelsen i Digital design har givet mig en bred forståelse for det digitale felt, digitalisering og it og de muligheder, det skaber i forhold til det enkelte menneske, mennesker imellem, samfundet og verden i sin helhed. Derudover har min uddannelse givet mig forståelse for design, kreativitet og innovation og dertilhørende processer.

For mig kan tre perspektiver på design rammesætte de mange forskelligartede opgaver, jeg arbejder med i min dagligdag som Digital Designer hos Novicell. Jeg arbejder med design som et håndværk. Altså det visuelle, grafiske, æstetiske design. Arbejdet med design som håndværk handler blandt andet om at skabe budskaber og kommunikation, det handler om at designe til mennesker, det handler om følelser, om udtryk og indtryk, om at påvirke adfærd, handlinger, udfordre og udforske. Udover at det visuelle design ofte er en del af eller outputtet i sig selv, så arbejder jeg også med design som et værktøj i sig selv, da design i mine øjne kan være et stærkt redskab i kommunikationen mellem mennesker. Design som visuelt virkemiddel kan være med til at skabe en fælles forståelse mellem mennesker, for gennem det visuelle har vi noget at tale, reflektere og diskutere ud fra. Derudover arbejder jeg med design som problemløsning. Design er for mig også konstruktionen af et produkt eller koncept, uanset om der er tale om et website, en app, et produkt, en service eller noget helt andet. Mit arbejde med digital design handler om at prioritere og balancere muligheder og begrænsninger med det formål at skabe det bedste udgangspunkt for en samlet brugeroplevelse, som rammer det bedst mulige niveau af relevans, tilgængelighed, troværdighed, attraktivitet og værdi for slutbrugeren. Til sidst arbejder jeg med design som metode, eller et mindset, med hvilket jeg forsøger at tilgå problemløsning på. Som digital designer er det min opgave gennem gentagen, løbende iteration, brugerindsigter og tests at skabe lige netop de digitale løsninger, der samler teknologi, forretning og bruger med henblik på at skabe løsninger, der er mulige at lave fra et teknisk perspektiv, som er profitable for den forretning, der ligger til grund for løsningen, og som er brugbar og attraktiv for de mennesker, der i sidste ende skal benytte den.

Mit arbejde består altså i at løse mange forskelligartede udfordringer, på den bedst mulige måde for at skabe grundlag for den bedst mulige brugeroplevelse, og det er netop det, jeg gennem min uddannelse i Digital design har fået skabt et fagligt fundament for. Min uddannelse har i sidste ende lært mig at være nysgerrig. Nysgerrig på den teknologi der omgiver os og de muligheder den skaber, og vigtigst af alt har jeg lært at være nysgerrig på de mennesker, vi i sidste ende påvirker med de valg, vi tager, når vi designer digitale løsninger.

Marts 2020