Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse

Cand.it.er kombinerer it og forretning og er derfor attraktive for både private og offentlige virksomheder. Et fællestræk for cand.it.erne er, at de er med til at dække virksomhedernes behov for medarbejdere, der er stærke inden for digitalisering, digital transformation og digital innovation.

Siden 2014 er mængden af kandidater fra cand.it.-uddannelserne ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet vokset markant. Der uddannes i dag omkring 450 cand.it.er pr. år i Vestdanmark, og de bliver optaget på arbejdsmarkedet.

Men hvad er det egentlig cand.it.erne bidrager med i virksomhederne?

I anledning af 20-året for etablering af cand.it.-uddannelserne i 1999 har It-vest bedt Seismonaut lave en analyse af cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse.

Analysen viser, at et fællestræk for cand.it.erne er, at de er med til at dække virksomhedernes behov for medarbejdere, der er stærke inden for digitalisering, digital transformation og digital innovation. 

Derudover har humanistiske, samfundsfaglige og teknisk/naturvidenskabelig cand.it.-uddannede forskellige styrkepositioner.

  • De humanistiske cand.it.er er især stærke inden for konceptudvikling og har et klart brugerfokus, der kan være med til at optimere virksomhedernes produkter.
  • De samfundsfaglige cand.it.er bidrager især med kompetencer inden for projektledelse, it-ledelse, -implementering og -strategi og har en særlig styrke inden for forretningsanalyse og business intelligence.
  • De teknisk/naturvidenskabelige cand.it.er har deres basis i systemudvikling og programmering samt app- og webudvikling kombineret med fokus på brugernes behov.

Alt i alt tyder analysen på, at det var rigtigt set i 1999 at etablere uddannelser, der kombinerer digital teknologiforståelse med faglighed inden for design og konceptudvikling eller forretning og ledelse.

Når arbejdsmarkedet i dag tager imod den øgede mængde af cand.it.-uddannede, lader det til, at deres kompetencer falder helt i tråd med erhvervslivets behov for medarbejdere med kompetencer til at kombinere it og forretning.