Gå til hoved-indhold

Cand.it. leverer digitale kompetencer til det hungrende it-arbejdsmarked

Artikel
It-vest - samarbejdende universiteter

November 2023

Kun 30 % af arbejdsgiverne i Vestdanmark kender cand.it., og det er synd, mener It-vest, der gerne guider virksomheder med behov for it-kompetencer.


Hvert år uddannes der rundt regnet 1.000 cand.it.er i Danmark, som bidrager med deres digitale kompetencer på det hungrende it-arbejdsmarked.

Omkring 60 % af cand.it.erne uddannes fra de tre universiteter vest for Storebælt – Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, men alligevel er det kun 30 % af arbejdsgiverne i Vestdanmark, der kender til cand.it.erne. Og det er synd, mener It-vest, der er et netværkssamarbejde mellem de tre universiteter, som har haft medie- og kommunikationsbureauet Mindshare til at undersøge kendskabet til cand.it.ernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet.

”Undersøgelsen viser, at de ledere, der kender til cand.it.erne ser dem som nysgerrige og initiativrige medarbejdere, der bringer energi og fremdrift ind i digitale projekter. De har en stærk digital forståelse og fungerer som bindeled mellem mennesker, it og forretning. Det synes vi, arbejdsgiverne skal vide, for digitaliseringen berører jo alle brancher og både private og offentlige virksomheder”, siger It-vests direktør Michael E. Caspersen.

Unikke profiler

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 28 % af de vestdanske cand.it.er er ansat i it-branchen. Men dermed altså også, at næsten tre fjerdedele af cand.it.erne er spredt ud på en lang række øvrige brancher, hvor de beskæftiger sig med bl.a. digital strategi og forandringsledelse, design, it-projektstyring og udvikling af it-løsninger.

Spredningen i virksomheder, der gør brug af cand.it.ernes digitale kompetencer, vidner om, at digitaliseringen er allestedsnærværende, men den skyldes formentlig også, at cand.it.erne selv kommer mange steder fra. De fleste af cand.it.-uddannelserne optager bachelorer fra forskellige uddannelser, og kombinationen af bachelor- og kandidatuddannelse giver hver cand.it. en unik profil.

Midt mellem strategi og eksekvering

Det gælder f.eks. Lea Simone Pedersen, der først uddannede sig som pædagog, men efter fem år i faget satte sig for at forfølge sin interesse for at være med til at udtænke og skabe nye digitale løsninger. Derfor tog hun den to-årige kandidatuddannelse til cand.it., og det førte hende i første omgang til et job som kommunikations- og procesansvarlig i House of Code og siden til TV 2 Danmark, hvor hun startede som product owner. Hun oplever, at hun trækker på det bedste fra begge sine uddannelser:

”Som product owner sidder du jo midt imellem forretningens strategiske behov og de udviklere, der skal eksekvere på strategien. Du skal kunne sætte dig ind i begge parters verden og kommunikere lige godt begge veje. Og så har du samtidig et underliggende ansvar for at huske på, hvad slutbrugeren egentlig ønsker”, fortæller Lea Simone Pedersen.

Også i hendes nuværende job som leder af Integration & Data Service på TV 2 Danmark har hun brug for sine kombinerede kompetencer, når hun sammen med sit team har ansvaret for at samle og bearbejde datakilder fra eksterne leverandører og bygge integrationer og data services, der passer til TV 2’s formater.

”Mit job kræver, at jeg kan se de store sammenhænge baseret på en masse enkeltdele. Det er komplekst, men når det lykkes, og vi for eksempel leverer vigtige valgdata under et folketingsvalg, så er jeg enormt stolt af, hvad vi kan udrette som et tværfagligt team”, siger Lea Simone Pedersen.

Samarbejde med studerende

På Kamstrup, der producerer systemløsninger til intelligent energi- og vandmåling, ansætter HR-direktør Michael Stubbe gerne cand.it.er.

”Vi har mange cand.it.er i bl.a. vores UX-afdeling og i det hele taget i mange afdelinger. Der er behov for forskellige kompetencer inden for den samme afdeling. Det kan godt være, at vi har 350 udviklere, men der skal også være nogle, der forstår processerne og forretningen og forstår at binde det hele sammen”, siger Michael Stubbe om cand.it.ernes rolle.

Ligesom med andre typer af medarbejdere griber han gerne fat i cand.it.erne, allerede mens de er studerende. Det kan være i forbindelse med praktik, studiejob eller specialesamarbejde.

”De studerende udvikler sig meget i samarbejdet, og vi oplever, at de bliver både mere fokuserede og afklarede i forhold til, hvilke områder de ønsker at dygtiggøre sig indenfor. Det har også den fordel for os, at de studerende, som vi vælger at fastansætte, kan gå direkte ind i et job og levere fra dag 1”, fortæller Michael Stubbe om Kamstrups strategi for at tiltrække nye kandidater.

Guide til it-kompetencer

It-vest kommer gerne på besøg hos virksomheder for at drøfte it-kompetencebehov, herunder ansættelse af nyuddannede, samarbejde med studerende eller efter- og videreuddannelse af medarbejdere.

”Alle virksomheder er forskellige, kandidaterne er forskellige, og kompetencebehovet udvikler sig hele tiden. Vi har et bredt kendskab til universiteternes uddannelser og til it-uddannelsesudbuddet i det hele taget, og vi vil gerne lytte til virksomhederne og prøve at guide dem til at bruge de muligheder, der er for at få dækket deres it-kompetencebehov”, siger It-vests relationschef Thomas Hvergel Jensen.

Hvad er cand.it.?

Hvis du er nysgerrig på, hvad cand.it. kan tilbyde dig og din virksomhed, kan du starte et samarbejde med en studerende. Det kan være gennem et studieprojekt, praktik, studiejob eller specialesamarbejde.

Så kan I lære hinanden at kende og sammen finde ud af, om samarbejdet skal fortsætte.

Læs mere