Den ordinære ansøgningsfrist til kandidatuddannelserne er 1. marts.

Optagelse på en cand.it.-uddannelse kræver, at du har bestået en bacheloruddannelse. 

Nogle cand.it.-uddannelser optager studerende fra professionsbacheloruddannelser, og nogle af cand.it.-uddannelserne har særlige adgangskrav. Læs nærmere omkring optagelseskravene på den enkelte uddannelses hjemmeside. 

Du kan besøge uddannelserne og få mere information, når universiteterne holder kandidatdag og åbent hus.

Kontakt universiteterne direkte for vejledning om cand.it.-uddannelserne, ansøgningsskema m.v.

Bemærk:
Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, eller hvis du ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark, skal du indsende din ansøgning tidligere end 1. marts. Tjek fristen på det universitet, du søger ind på.

Studievejledning på cand.it.-uddannelserne