Beskæftigelse for cand.it. i Oplevelsesdesign

Gå til side, der viser statistikken med grafik i stedet for tabeller.

 

Danmarks Statistik har for It-vest udtrukket data på, hvor cand.it.er uddannet ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet er beskæftiget.

Dataene er fra 4. kvartal 2018 fra registeret "Beskæftigelse for lønmodtagere" og omfatter de 2630 vestdanske cand.it.er, der på det tidspunkt var beskæftiget som lønmodtagere i danske virksomheder.

128 af disse er uddannet cand.it. i Oplevelsesdesign ved Aalborg Universitet.
Se fakta om deres beskæftigelse herunder.

Kandidater, der ikke indgår i statistikken, kan f.eks. være selvstændige, i udlandet, ledige, på barsel eller andet.

Statistik

Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelse for lønmodtagere, 4. kvartal 2018
Population: 128 lønmodtagere blandt cand.it.er i Oplevelsesdesign.

I hvilken branche arbejder cand.it.er i Oplevelsesdesign?

Branche Procentvis fordeling af cand.it.er
Handel 18,0 %
Undervisning 13,3 %
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 10,9 %
It- og Informationstjenester 9,4 %
Kultur og fritid 9,4 %
Reklame og øvrig erhvervsservice 7,0 %
Offentlig administration, forsvar og politi 6,3 %
Rådgivning mv. 6,3 %
Forlag, tv og radio 4,7 %
Finansiering og forsikring 3,1 %
Telekommunikation 2,3 %
Sundhedsvæsen 2,3 %
Andre serviceydelser mv. 1,6 %
Øvrige 5,5 %

 

I hvilken størrelse virksomhed arbejder cand.it.er i Oplevelsesdesign?

Antal medarbejdere på arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er
1 medarbejder 2,3 %
2-9 medarbejdere 19,6 %
10-19 medarbejdere 12,5 %
20-49 medarbejdere 21,9 %
50-99 medarbejdere 10,9 %
100+ medarbejdere 32,8 %

 

I hvilken sektor arbejder cand.it.er i Oplevelsesdesign?

Cand.it.-arbejdsplads pr. sektor Procentvis fordeling af cand.it.er
Privat 75,0 %
Offentlig 25,0 %

 

I hvilken region arbejder cand.it.er i Oplevelsesdesign?

Placering af cand.it.-arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er
Nordjylland 59,4 %
Midtjylland 21,9 %
Syddanmark 1,6 %
Hovedstaden 16,4 %
Sjælland 0,8 %

 

Uddannelseszoom.dk

Læs også om job og beskæftigelse for cand.it. i Oplevelsesdesign på Uddannelseszoom.dk.

Mød cand.it. Cecilie Als

Cecilie Als er cand.it. i Oplevelsesdesign, og i den relativt nye softwarevirksomhed AskCody har hun brug for alt, hvad hun har lært om at skabe en helhedsoplevelse for brugerne.

Læs mere