Cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign har fokus på design af digitale medier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser på nye måder.

Oplevelsesdesign er en konkret arbejdsmetode inden for oplevelsesøkonomien, hvor du målrettet arbejder med at designe og skabe situationer og produkter, der understøtter oplevelsesdimensionen. Det kan f.eks. være design af digitale oplevelses- eller underholdningsprodukter, design af oplevelsesaspekter til traditionelle produkter eller tjenester, kreativ formidling på museer og på andre kulturinstitutioner, design til intelligente bygninger og emballage eller tilrettelæggelse af e-læring.

Oplevelser er sansebaserede påvirkninger, som mennesket får i interaktion med et produkt, en tjeneste, et menneske, en event osv., og som afsætter sig som følelsesmæssige indtryk og meningsfulde, identitetsskabende erfaringer. Derfor skal du som oplevelsesdesigner vurdere behov og foretage analyser, så oplevelsen bliver relevant og interessant. Ud fra behovs- og analysegrundlaget lærer du at designe, tilrettelægge og realisere digitale oplevelser ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk perspektiv.

Mød studerende Anders Lisborg Christensen

Anders Lisborg Christensen synes, det er interessant at blive uddannet som cand.it. inden for et relativt nyt felt som oplevelsesdesign. Det vil kunne bruges i mange sammenhænge, mener han.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen fokuserer på kommunikation, oplevelser og teknologi. På første år arbejder du med teoretiske og metodiske dimensioner af oplevelsesdesign, og du introduceres til centrale teorier, metoder og værktøjer inden for designfeltet.

Du vil f.eks. have følgende fag første år:

 • Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv
 • Oplevelsesdesign: Fra problem til koncept
 • Oplevelser og æstetik
 • Oplevelsesdesign: Fra koncept til produkt
 • Digitale oplevelsesteknologier

3. semester er et projektorienteret forløb, som giver dig mulighed for et praktikophold eller et samarbejde med en virksomhed eller institution omkring oplevelsesdesign i praksis. På 3. semester vil du have følgende fag:

 • Oplevelsesdesign i praksis (projektorienteret forløb)
 • Forskningsmetodologi

Du skal skrive projekt inden for temaet ”Oplevelsesdesign i praksis”. På 4. semester skriver du speciale.

Undervejs i forløbet arbejder du praktisk med udvikling af digitale teknologier til understøttelse af oplevelser, og du kommer til at arbejde i tværfaglige grupper, da de studerende på studiet har forskellig faglig baggrund.

På uddannelsen er der foruden fokus på æstetisk teori og praksis også fokus på forbruger- og kulturteori samt på ledelses- og organisationsteori. Teorierne giver dig et fundament, som de praktiske og kreative aspekter ved uddannelsen bygges ovenpå.

Mød cand.it. Cecilie Als

Cecilie Als er cand.it. i Oplevelsesdesign, og i den relativt nye softwarevirksomhed AskCody har hun brug for alt, hvad hun har lært om at skabe en helhedsoplevelse for brugerne.

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på Oplevelsesdesign opnår du kompetencer i at udvikle og realisere digitale oplevelser.

Du lærer at lede en design- og produktionsproces, og du opnår kompetencer i at implementere oplevelsesdesign i forskellige situationer og sammenhænge. Uddannelsen er således rettet mod, at du kan blive ansat i de kreative industrier eller i traditionelle brancher, der bruger oplevelser som tillægsværdi til almindelige produkter og tjenester.

Samtidig lærer du at koble æstetik, kreativitet og digitale teknologier sammen og at formidle det, så det bliver meningsfyldt for andre. Det er centralt både i uddannelsen og i arbejdet som oplevelsesdesigner.


40 % fik job i praktikvirksomhed

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i Oplevelsesdesing, der blandt andet viser, at 40 % af dimittenderne har fået job i en virksomhed, hvor de har været i praktik/projektorienteret forløb.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign:

 • Bibliotekar
 • Dansk
 • Historie
 • Kommunikation og digitale medier
 • Industriel designer i brand management
 • Kommunikation
 • Natur- og kulturformidling

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Oplevelsesdesign har lavet:

 • Den Afskyelige Tragedie – Katharsis i Moderne Gyserfilm
 • Humor og Oplevelsesdesign – Humor som kommunikationsværktøj til formidling af vigtig information
 • Meningen med mening – en undersøgelse af anvendelsen af meningsbegrebet inden for oplevelsesdesign
 • Record Watch Talk: En rapid evalueringsmetode af børns interaktion med it-baserede oplevelsesprodukter
 • Undersøge og praktisk afprøve teorien om Evocative, narrative og informative stadier
 • Brugen af smart teknologi til Aalborg Regatta - et speciale om informationsformidling og oplevelse
 • Bæredygtigt oplevelsesdesign
 • Fra designudfordring til designløsning - Udvikling af et oplevelsesdesign til Butik Gejst
 • Legens nye rolle i et digitaliseret familieliv
 • Oplevelsesdesign mod stress
 • Oplevelsesdesign på et museum om fred
 • Business Game State of Play: Case Studies on Decision Making in Business Game Companies
 • Dig, mig & integration - En specialeafhandling om kriterierne for succesfuld integration
 • Etablering af Third Space - Kollektiv Kreativitet i Udviklingen af Smart City-Oplevelsesteknologi
 • Indkøbsbeslutninger?!? - En hjælp til at træffe et valg
 • “Vi skaber det sammen” - Oplevelsesbaseret formidling af ny storytelling

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.