Cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign har fokus på design af digitale medier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser på nye måder.

Oplevelsesdesign er en konkret arbejdsmetode inden for oplevelsesøkonomien, hvor du målrettet arbejder med at designe og skabe situationer og produkter, der understøtter oplevelsesdimensionen. Det kan f.eks. være design af digitale oplevelses- eller underholdningsprodukter, design af oplevelsesaspekter til traditionelle produkter eller tjenester, kreativ formidling på museer og på andre kulturinstitutioner, design til intelligente bygninger og emballage eller tilrettelæggelse af e-læring.

Oplevelser er sansebaserede påvirkninger, som mennesket får i interaktion med et produkt, en tjeneste, et menneske, en event osv., og som afsætter sig som følelsesmæssige indtryk og meningsfulde, identitetsskabende erfaringer. Derfor skal du som oplevelsesdesigner vurdere behov og foretage analyser, så oplevelsen bliver relevant og interessant. Ud fra behovs- og analysegrundlaget lærer du at designe, tilrettelægge og realisere digitale oplevelser ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk perspektiv.

Mød studerende Anders Lisborg Christensen

Anders Lisborg Christensen synes, det er interessant at blive uddannet som cand.it. inden for et relativt nyt felt som oplevelsesdesign. Det vil kunne bruges i mange sammenhænge, mener han.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen fokuserer på kommunikation, oplevelser og teknologi. På første år arbejder du med teoretiske og metodiske dimensioner af oplevelsesdesign, og du introduceres til centrale teorier, metoder og værktøjer inden for designfeltet.

Du vil f.eks. have følgende fag:

 • Viden om æstetiske og oplevelsesøkonomiske processer i forhold til digitale medier.
 • Ledelse og kreative processer i oplevelsesdesign.
 • Metoder i it-baseret oplevelsesdesign.

Andet år er et praksisorienteret forløb, som giver dig mulighed for et praktikophold eller et samarbejde med en virksomhed eller institution omkring oplevelsesdesign i praksis. Du har desuden mulighed for at bygge oven på dine kompetencer ved at specialisere dig via et af to valgmoduler:

 • Testdesign og metodologi i oplevelsesøkonomien.
 • Avanceret digitalt design.

Undervejs i forløbet arbejder du praktisk med udvikling af digitale teknologier til understøttelse af oplevelser, og du kommer til at arbejde i tværfaglige grupper, da de studerende på studiet har forskellig faglig baggrund.

På uddannelsen er der foruden fokus på æstetisk teori og praksis også fokus på forbruger- og kulturteori samt på ledelses- og organisationsteori. Teorierne giver dig et fundament, som de praktiske og kreative aspekter ved uddannelsen bygges ovenpå.

Mød cand.it. Cecilie Als

Cecilie Als er cand.it. i Oplevelsesdesign, og i den relativt nye softwarevirksomhed AskCody har hun brug for alt, hvad hun har lært om at skabe en helhedsoplevelse for brugerne.

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på Oplevelsesdesign opnår du kompetencer i at udvikle og realisere digitale oplevelser.

Du lærer at lede en design- og produktionsproces, og du opnår kompetencer i at implementere oplevelsesdesign i forskellige situationer og sammenhænge. Uddannelsen er således rettet mod, at du kan blive ansat i de kreative industrier eller i traditionelle brancher, der bruger oplevelser som tillægsværdi til almindelige produkter og tjenester.

Samtidig lærer du at koble æstetik, kreativitet og digitale teknologier sammen og at formidle det, så det bliver meningsfyldt for andre. Det er centralt både i uddannelsen og i arbejdet som oplevelsesdesigner.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign:

 • Bibliotekar
 • Dansk
 • Historie
 • Kommunikation og digitale medier
 • Industriel designer i brand management
 • Kommunikation
 • Natur- og kulturformidling

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Oplevelsesdesign har lavet:

 • Business Game State of Play: Case Studies on Decision Making in Business Game Companies
 • Dig, mig & integration - En specialeafhandling om kriterierne for succesfuld integration
 • Etablering af Third Space - Kollektiv Kreativitet i Udviklingen af Smart City-Oplevelsesteknologi
 • Heartland Festival - Oplevelsesdesign i et festivalteoretisk perspektiv
 • Indkøbsbeslutninger?!? - En hjælp til at træffe et valg
 • Live Electronics: Sounding (of) the coil
 • “Vi skaber det sammen” - Oplevelsesbaseret formidling af ny storytelling
 • Branding af playlister via oplevelsesdesign - Et casestudie om Topsify
 • Del -og helhedsforståelse af en event - En undersøgelse af hvordan oplevelsesdesign kan involvere og motivere frivillige i planlægningsforløbet af Cyklo 2016
 • Den levende oplevelse - oplevelsesbaseret læring i en museumskontekst
 • Forførende fanfiction for folkeskolen: Om læringspotentialet i fanfiction
 • Oplevelsesdesign & Nudging - En meningsfuld hverdagsoplevelse i Aalborg Lufthavn
 • Pickster - Den interaktive sociale valg oplevelse

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.