Cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign har fokus på design af digitale medier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser på nye måder.

Oplevelsesdesign er en konkret arbejdsmetode inden for oplevelsesøkonomien, hvor du målrettet arbejder med at designe og skabe situationer og produkter, der understøtter oplevelsesdimensionen. Det kan f.eks. være design af digitale oplevelses- eller underholdningsprodukter, design af oplevelsesaspekter til traditionelle produkter eller tjenester, kreativ formidling på museer og på andre kulturinstitutioner, design til intelligente bygninger og emballage eller tilrettelæggelse af e-læring.

Oplevelser er sansebaserede påvirkninger, som mennesket får i interaktion med et produkt, en tjeneste, et menneske, en event osv., og som afsætter sig som følelsesmæssige indtryk og meningsfulde, identitetsskabende erfaringer. Derfor skal du som oplevelsesdesigner vurdere behov og foretage analyser, så oplevelsen bliver relevant og interessant. Ud fra behovs- og analysegrundlaget lærer du at designe, tilrettelægge og realisere digitale oplevelser ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk perspektiv.

Mød studerende Anders Lisborg Christensen

Anders Lisborg Christensen synes, det er interessant at blive uddannet som cand.it. inden for et relativt nyt felt som oplevelsesdesign. Det vil kunne bruges i mange sammenhænge, mener han.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen fokuserer på kommunikation, oplevelser og teknologi. På første år arbejder du med teoretiske og metodiske dimensioner af oplevelsesdesign, og du introduceres til centrale teorier, metoder og værktøjer inden for designfeltet.

Du vil det første år have følgende obligatoriske fag:

 • Metodologi og designpraksis inden for oplevelsesdesign
 • Oplevelsesøkonomi, æstetik og oplevelsesteknologier
 • Oplevelsesdesign: Fra problem til koncept
 • Oplevelsesdesign: Fra koncept til produkt

Hertil kommer et valgfag.

På uddannelsen er der ud over fokus på æstetisk teori og praksis også fokus på forbruger- og kulturteori samt på ledelses- og organisationsteori. Teorierne giver dig et fundament, som de praktiske og kreative aspekter ved uddannelsen bygges ovenpå. Du kommer til at arbejde i tværfaglige grupper, da de studerende på studiet har forskellig faglig baggrund.

På 3. semester har du mulighed for at vælge Oplevelsesdesign i praksis - et projektorienteret forløb i en virksomhed.

Du kan også søge ind på Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU). Her samarbejder Aalborg Universitet med andre universiteter og kunstskoler om at lade studerende fra forskellige specialiseringer inden for spiludvikling mødes om at skabe fælles spilproduktioner. Læs mere på www.dadiu.dk.

På 4. semester skriver du speciale.

Mød cand.it. Cecilie Als

Cecilie Als er cand.it. i Oplevelsesdesign, og i den relativt nye softwarevirksomhed AskCody har hun brug for alt, hvad hun har lært om at skabe en helhedsoplevelse for brugerne.

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på Oplevelsesdesign opnår du kompetencer i at udvikle og realisere digitale oplevelser.

Du lærer at lede en design- og produktionsproces, og du opnår kompetencer i at implementere oplevelsesdesign i forskellige situationer og sammenhænge. Uddannelsen er således rettet mod, at du kan blive ansat i de kreative industrier eller i traditionelle brancher, der bruger oplevelser som tillægsværdi til almindelige produkter og tjenester.

Samtidig lærer du at koble æstetik, kreativitet og digitale teknologier sammen og at formidle det, så det bliver meningsfyldt for andre. Det er centralt både i uddannelsen og i arbejdet som oplevelsesdesigner.


40 % fik job i praktikvirksomhed

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i Oplevelsesdesign, der blandt andet viser, at 40 % af dimittenderne har fået job i en virksomhed, hvor de har været i praktik/projektorienteret forløb.

Bachelorer fra Art & Technology / Kunst og teknologi har ret til optagelse på cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign.

Øvrige bacheloruddannelser, der kan give adgang, er

 • Kommunikation og digitale medier
 • Medialogi
 • Informatik
 • Dansk
 • Øvrige relevante bachelor- og professionsbacheloruddannelser

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign:

 • Bibliotekar
 • Dansk
 • Historie
 • Kommunikation og digitale medier
 • Industriel designer i brand management
 • Kommunikation
 • Natur- og kulturformidling

Læs om adgangskrav og adgangsbegrænsning til cand.it.-uddannelsen i Oplevelsesdesign nederst på linkets side.

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Oplevelsesdesign har lavet:

 • Banebrydende oplevelsesdesign målrettet teenagere under fysiske events
 • Dating i naturen på Panoramaruten: Et speciale om digital formidling af naturoplevelser i en datingkontekst
 • Design af et digitalt tværkulturelt fællesskab
 • En digital og sansestimulerende oplevelse af Kunsten Museum of Modern Art
 • Museum- og lokalradioformidling
 • NUAS - Fordybelse med oplevelsesorienteret smartphone app
 • Værdien af oplevelser - Udvikling af en evalueringsmetode til Dokk1
 • Det 'ultimative' RICETERIA
 • Digitale fællesskaber i en usædvanlig tid
 • Indløs byens potentiale - en oplevelsesdesigners perspektiv på forbedring af offentlige ansøgningsplatforme
 • Opdagelse og oplevelse af musik: Et design til mere meningsfulde og engagerende oplevelser på Spotify
 • Udviklingsprocessen af AA Dreaming - et kunstnerisk baseret research-studie, foretaget med en summativ evaluering for at dømme og vurdere egen kreativ proces
 • Anerkendende Værtskab
 • Busters undervisningsforløb - et oplevelsesdesign
 • Danmark som surfdestination, udvikling af en digital platform med fokus på markering, turisme og user experience
 • Designkit til børn - Et videns- og inspirationsværktøj
 • Det digitale skole-hjem-samarbejde i et oplevelsesdesign perspektiv
 • En skræmmende oplevelse: Brugen af IT og co-experience i Aalborg Karnevals Horror Night
 • Læring om krop, køn og seksualitet gennem participatory culture
 • Sostrenegrene.com - Et online univers fuld af fantastiske fund

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.

Cand.it.er i Oplevelsesdesign har bl.a. fået job som:

 • Adjunkt
 • Business Analyst
 • Campaign Manager
 • E-commerce Manager
 • E-mail Marketing Manager
 • Event- og aktivitetskoordinator
 • Experience Designer
 • It-konsulent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Markedsføringsansvarlig
 • Marketingkoordinator
 • Produktdesigner
 • Projektleder
 • Projektmedarbejder
 • Udviklingskonsulent
 • UX Designer
 • Videodesigner
 • Webassistent