Cand.it.-uddannelsen IT Product Design har fokus på udvikling af koncepter og produkter med udgangspunkt i brugerens behov. Uddannelsen foregår på engelsk.

Der opfindes konstant nye it-produkter, som påvirker vores måde at interagere og kommunikere med hinanden og med omverden på. Det gælder nye måder at bruge mobiltelefonen eller internettet på, men det gælder også indlejring af it i alverdens andre produkter, der omgiver os – lige fra legepladsen til plejehjemmet. Interaktionen imellem mennesker påvirkes betydeligt, og derfor skal it-produkter ikke blot udvikles på baggrund af f.eks. teknisk kunnen og økonomisk gevinst. Der skal tages hensyn til slutbrugeren og til, hvordan it-produktet påvirker brugerens hverdag, arbejde og leg.

Som studerende på cand.it.-uddannelsen i IT Product Design beskæftiger du dig med at skabe fremtidens innovationer med fokus på mennesket. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af fysiske produkter og deres brugergrænseflader, udvikling af processer og af services. I undervisningen arbejdes der med nye måder at interagere med it på. F.eks. medierer mus og tastatur normalt vores kontakt med en computer, men på IT Product Design kan du beskæftige dig med at udvikle andre kropslige metoder til at arbejde med computeren og andre it-produkter på.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at styre en designproces og at involvere brugerne i denne proces. Via etnografiske metoder som deltagerobservationer, interviews og videooptagelser får du viden fra brugerne, som kan bruges til at udvikle et produkt (designantropologi). En mock up/prototype skabt af f.eks. papkasser eller klodser kan bruges til at undersøge brugernes interaktion med det nye produkt. Dette kan skabe revideringer og forbedringer, så produktet bliver så relevant og effektivt som muligt for brugeren og skaber mest muligt værdi både for brugeren og den virksomhed, der leverer produktet eller ydelsen.

Mød studerende Line Øgendahl

Line Øgendahl brænder for at designe brugervenlige it-produkter til sundhedssektoren. På IT Product Design har hun netop afsluttet sit praktikforløb, og det har givet hende en virksomhedskontakt, der kan vise sig at være guld værd. 

Læs mere

Fagligt indhold

På cand.it.-uddannelsen IT Product Design lærer du teorier, metoder og redskaber, der ruster dig til at udføre etnografiske undersøgelser, som du kan bruge i en designproces. Der er fokus på følgende områder inden for design:

 • At tage udgangspunkt i slutbrugerens erfaringer, behov og viden til udvikling af brugervenlige designs, der understøtter praksis.
 • At udføre brugerstudier og engagere interessenter fra den offentlige såvel som den private sektor samt udvikle evner til kritisk at kunne vurdere egne designs.
 • At reflektere over egne metoder og processer for at bidrage til mere effektive måder at designe på.

På IT Product Design har du f.eks. følgende fag:

 • Interaction Design
 • Interaction Analysis
 • Embodied Technology
 • Participatory Innovation
 • Design Anthropology
 • Applied Theatre
 • Video and design
 • Service design
 • Co-Design

Kandidatuddannelsen har fire semestre med hver deres tema:

 • Design Research Horizon
 • Prototyping and Participatory Practices.
 • Research Organisation
 • Master Thesis

Hvert semester tilbyder mulighed for, at du kan specialisere dig fagligt.

Uddannelsen er international og tiltrækker studerende fra hele verden. Uddannelsen skal forberede dig til at arbejde i globale virksomheder og samarbejde på tværs af grænser, og derfor foregår al undervisning og projektarbejde på engelsk. Du vil i studiemiljøet opleve et tæt samarbejde med forskerne ved SDU Design og med studerende fra andre uddannelser på Campus Kolding. Det tætte samarbejde med forskere, med andre fagligheder og med brugere giver dig gode samarbejdsegenskaber. Du bliver en dygtig kommunikatør, og du lærer at formidle dine tanker og idéer, da arbejdet på studiet ofte foregår i grupper. Du har desuden rig mulighed for at samarbejde med virksomheder i forbindelse med projekter og speciale.

Mød cand.it. Maren Hadar

Maren Hadar er den første User Experience designer i den fynske virksomhed Universal Robots. På cand.it.-uddannelsen IT Product Design valgte hun at specialisere sig inden for brugergrænseflader og designantropologi, og netop dén viden bruger hun i høj grad i sit nuværende arbejde.

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på IT Product Design tilegner du dig en kreativ, kritisk og refleksiv tilgang til en udviklingsproces. Du lærer at arbejde i tværfaglige teams, og du bliver en dygtig formidler. Desuden lærer du at styre en design- og udviklingsproces. Du får kompetencer til at fokusere på brugerne og til at omsætte deres erfaringer og perspektiver til konkrete produkter, processer og services.

Cand.it.er i IT Product Design har bl.a. fået job som interaktionsdesigner, UX designer, designresearcher, servicedesigner, produktdesigner, designantropolog, informationsarkitekt, netværkskoordinator og innovation manager.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i IT Product Design:

Humanistiske bacheloruddannelser:

 • Antropologi
 • Engelsk
 • Informationsvidenskab
 • Massekommunikation
 • Sprog og interkulturel kommunikation
 • Sprogvidenskab
 • Videnskabelig kommunikation

Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser:

 • International Business Administration
 • Public Relations
 • Økonomi

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser:

 • Datalogi
 • HCI Design
 • Kemi
 • Naturvidenskabelig Informatik

Ingeniør- og tekniske uddannelser:

 • Arkitektur
 • Design
 • Grafisk Design
 • Industriel Design
 • Industriel ledelse
 • Integreret Design
 • Off Shore management

Diplomingeniøruddannelser:

 • Dataingeniør
 • Elektronikingeniør
 • Elektroteknik
 • Maskiningeniør
 • Mekatronikingeniør
 • Produktudvikling

Professionsbacheloruddannelser:

 • Tekstildesign
 • Lærer
 • Sygeplejerske

Studerende på IT Product Design har bl.a. samarbejdet med følgende danske og udenlandske institutioner og virksomheder:

 • AudioNova
 • Blue Ocean Robotics
 • B&O
 • Coca Cola Danmark
 • Danfoss
 • Danfoss Universe
 • Designit
 • Focon
 • General Motors
 • Intel
 • LEGO
 • Nokia
 • Novo Nordisk
 • Oticon
 • Philips Research
 • Pitney Bowes
 • Red Associates
 • Region Midt
 • Sauer Danfoss
 • Servodan
 • SydEnergi
 • Vestas
 • Udenlandske virksomheder

Eksempler på specialeemner på cand.it.-uddannelsen i IT Product Design:

 • AMUSE: Advancing Museums and Social Engagement
 • Challenges of Sustainable Packaging – Insights from Contemporary Family Households
 • Crafting Futures – Exploring and Converging Traditional and Digital Craftmanship Values
 • Dark Patterns: Study of the Design Manipulation on Digital Commerce Platforms
 • Design for BIM: Application of Augmented Reality in Demolition
 • Designing Design Games – A Framework for Creating Design Games 
 • Exploring Breath – Designing a Soft Wearable for an Inner-Felt Experience
 • Exploring Collaboration Through Designing a Game with a Programmable Educational Robot 
 • Future perspectives on Digital Health for Diabetes
 • Integrating User-Centered Design into Agile Practice: Problems, Solutions and Recommendations
 • Living with Hearing Loss: Exploring Problems Beyond Hearing
 • Making Ideas – Opening Space for Innovation Through Collaborative Making at Makerspaces
 • People’s Space - Reconsidering Design Activism through Participatory Processes in a Local Urban Environment
 • Persuasive Artefacts. Design Speculations for Environmentally Sustainable Behaviour
 • Playing with Food - Enriching and Diversifying the Gastronomic Experience Through Play
 • Redressing Secondhand Clothing – An Inquiry into how Secondhand Practices Can Inform Sustainable Design
 • Relationship Between Performers and Audiences When Using Audience-Controlled Dynamic Light and Visualisation System
 • Snapping, Zipping, Magnetising: Re-thinking Clothes by Addressing Transformative Bodies
 • Sustainability in Denmark: Transformational Change
 • Tangible Pain – An Exploration of Physicalizing Pain
 • The Dream of STEAM: Exploring Product Creation for Educational Learning Tools
 • Towards A Fully Autonomous Future: Exploring the In-Car Experience In 2050
 • Under Construction – Crafting Participation to Investigate the Value of Wearable Technology in Aesthetic Sports
 • When Technology Becomes Magical: A Look at Magical Interactions Using Digital Technology with the Help of Science Fiction

 Cand.it.er i IT Product Design har bl.a. fået job som:

 • Concept Designer 
 • Design Anthropologist
 • Design Consultant
 • Design Researcher
 • Design Research Consultant
 • Development Engineer
 • Human Factors Specialist
 • Information Architect
 • Interaction Designer
 • Network Coordinator
 • Market Manager
 • Ph.d.-studerende
 • Senior Usability Engineer
 • User Centered Designer
 • User Experience Designer
 • User Experience and Usability Consultant
 • Web Designer