Cand.it.-uddannelsen i It-ledelse har fokus på ledelse, forandring og udvikling af organisationer gennem anvendelse af it.

Innovativ og forretningsorienteret udvikling af it spiller en stor rolle i danske og internationale virksomheder og organisationer. Derfor efterspørger erhvervslivet i stigende omfang ledere og specialister, der kan styre og lede komplekse it-afdelinger og projekter i private og offentlige virksomheder samt it-udviklingsorganisationer.

It skal levere synlig forretningsmæssig værdi, og det er ikke nok, at it understøtter forretningen, it skal også være med til at udvikle den. Evnen til at omsætte nye forskningsresultater inden for it-ledelse til modeller og metoder, der kan implementeres i praksis, er derfor afgørende for virksomheders konkurrenceevne, ligesom et øget nationalt og internationalt samarbejde stiller krav om at kunne lede på tværs af kulturer og organisationer.

Cand.it. i It-ledelse er primært designet til dig, der har en samfundsvidenskabelig bachelorgrad. Du har lyst til at arbejde med ledelse, økonomi, organisation og forvaltning, og du ved, at du ikke kommer udenom it, hvis du virkelig vil gøre en forskel. Og det vil du, for du er ambitiøs. Det er vi også – på dine vegne. På cand.it. i It-ledelse lærer du, hvordan du udvikler, implementerer og leder it, så det skaber værdi – for virksomheder og organisationer og for samfundet som helhed.

Mød studerende Mette Bjerregaard Pedersen

Mette Bjerregaard Pedersen valgte at læse en cand.it. i It-ledelse, fordi hun gerne ville vide mere om koblingen mellem forretning og it. I dag er hendes forventninger til studiet i den grad blevet indfriet, og hun stiler nu imod at blive it-projektleder. 

Læs mere

Fagligt indhold

På første semester lærer du at forstå it og informationssystemer. Vi ser på den rolle, informationssystemer spiller i moderne organisationer, og på, hvordan man leder informationssystemer på virksomhedsniveau.

Andet semester fokuserer på, hvordan it kan bruges til at skabe værdi for organisationer. Vi ser på individuelle organisatoriske processer og på, hvordan de kan analyseres, modelleres, re-designes og forbedres gennem innovativ anvendelse af it.

Tredje semester fokuserer på ledelse. Vi arbejder med ledelse af komplekse it-udviklingsprojekter og med ledelse af de mennesker og teams, der er involveret i projekterne. Vi dykker også ned i de specifikke problemstillinger, der knytter sig til at gennemføre internationale og tværkulturelle udviklingsprojekter.

Fjerde og sidste semester er dedikeret til dit speciale. Det er på dette semester, du skaber din egen faglige profil og fordyber dig i det område, du vil arbejde med efter endt studie.

På uddannelsen har du følgende obligatoriske moduler:

 • Informationsteknologi, programmering og databasesystemer
 • Informationssystemers rolle i organisationer
 • Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance
 • Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer
 • It-baseret forbedring af organisatoriske processer
 • Design af it-baserede systemer
 • Implementering af it-baserede systemer i organisationer
 • Semesterprojekt: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT
 • Ledelse af it-udvikling
 • Semesterprojekt: Forskningsmetode og faglig fordybelse

Mød cand.it. Andreas Juhl Saxkjær

Andreas Juhl Saxkjær er ikke et sekund i tvivl om, at It-ledelse var det rigtige valg for ham. Hos Bankdata trækker han dagligt på sin faglige baggrund, når it-udviklingsprojekter skal styres sikkert i havn. 

Læs mere

Kompetencer

På cand.it. i It-ledelse får du kompetencer til at:

 1. lede it-udviklingsorganisationer og it-udviklingsprojekter i it-virksomheder og it-intensive virksomheder,
 2. lede og udføre it-baseret organisatorisk udvikling,
 3. påbegynde en forskningskarriere inden for informationssystemer og it-ledelse.

Kandidater med en cand.it. i It-ledelse bliver typisk ansat i globale it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, internationale produktionsvirksomheder, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen. Du vil her fungere som it-leder, it-forretningsanalytiker, it-konsulent eller it-projektleder.


39 % fra cand.it. i It-ledelse har job før afsluttende eksamen

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i It-ledelse, der blandt andet viser, at 39 % af dimittenderne havde job, inden de afsluttede uddannelsen.

Cand.it. i it-ledelse er primært designet til bachelorer med et begrænset kendskab til it, men som er optaget af, hvordan teknologien kan bruges til at gøre en positiv forskel.  

Det betyder, at du har direkte adgang til uddannelsen, hvis du har en af følgende profiler:

Bachelor i

 • Erhvervsøkonomi (HA)
 • Erhvervsjura (HA-jur)
 • Informationsteknologi (BAIT)
 • Politik og administration
 • Samfundsøkonomi/Økonomi
 • Sociologi
 • Kommunikation og digitale medier
 • Offentlig Innovation & Digitalisering

Studerende med en anden bacheloruddannelse vil, efter ansøgning til studienævnet, kunne optages efter en konkret faglig vurdering.

Det gælder for eksempel bachelorer i international virksomhedskommunikation, bachelorer i sprog og internationale studier og bachelorer i teknoantropologi.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen (55 pladser). Det vil sige, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at få tilbudt en studieplads, selv om de opfylder adgangskravene og søger rettidigt.

I forbindelse med optaget anvendes følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

Bachelorer i Offentlig Innovation & Digitalisering optages direkte på uddannelsen, såfremt de søger ind i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen.

Øvrige ansøgere optages efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1) Karaktergennemsnit på adgangsgivende bacheloruddannelse baseret på de karakterer, der er kendt på ansøgningstidspunktet.

2) Ansøgers motivation for gennemførelse af studiet. (Dokumenteres ved en skriftlig ansøgning). 

Vi tilbyder et koncentreret studieforløb, hvor vi lægger stor vægt på interaktion med erhvervslivet gennem projektarbejde, cases og gæsteundervisere fra relevante brancher.  

Alle semestre indebærer tæt kontakt med praksis:

På 1. og 2. semester skriver du og din projektgruppe opgave i samarbejde med en virksomhed eller offentlig organisation, som studiet finder til jer. Du kommer altså til at arbejde med en konkret problemstilling, som direkte afspejler den teori, du arbejder med på semestret.

På 3. semester arrangerer de studerende med støtte fra uddannelsen en studietur, hvor formålet er at se på fordele og udfordringer ved outsourcing.

På 4. semester er det specialeskrivningen, der er i højsædet. Hovedparten af de studerende skriver speciale i samarbejde med en virksomhed, som de selv har skabt kontakt til.

Du vil på alle semestres kurser møde gæsteundervisere fra erhvervslivet, som giver deres praktiske vinkel på den teori, du arbejder med i det enkelte kursus.

Projektvirksomheder er f.eks.

 • Arla
 • Bankdata
 • Beredskabsafdelingen, Randers Kommune
 • Dania Electric
 • Danfoss A/S
 • Danske Bank
 • Havi Logistics Europa
 • JCD A/S
 • Jem & Fix
 • Jysk Svinetransport
 • NEAS Energy A/S
 • Nordic Beef
 • Norfolk
 • Odense Kommune
 • Randers Kommune
 • Rebild Kommune
 • Sanistål A/S
 • ScanCommerce A/S
 • Skjern Bank
 • Software Development Group
 • Spar Nord Bank
 • Svendborg Sygehus
 • Sæby Fiske Industri
 • TeleCare Nord, Region Nordjylland
 • Telenor
 • Verdo
 • Viborg Kommune
 • Viborgegnens Erhvervsråd
 • Aalborg Handelsskole
 • Aalborg Kommune

Eksempler på specialeemner på cand.it.-uddannelsen i It-ledelse:

 • Bæredygtige IT-projekter
 • Den digitale fremtid: Seks signaturprojekters erfaringer med kunstig intelligens i den offentlige sektor
 • "Spørgsmålet er ikke om I bliver hacket, men hvornår" - Tre niveauer til opbygning af en IT-sikkerhedskultur i danske SMV'er
 • Balancering af data og intuition - Et casestudie om anvendelse af data i beslutningstagning
 • Ledelse mod værdiskabelse i it-projektporteføljen - et kvalitativt casestudie af vidensledelse i en offentlig organisation
 • Nære relationer i distribuerede organisationer: Et kvalitativt casestudie af virtuelt arbejde og ledelse heraf
 • Skabelse af bæredygtige IT-projekter

Du kan dykke ned i specialerne og finde flere eksempler her.

Eksempler på jobtitler, som færdiguddannede cand.it.er i It-ledelse har:

 • Adm. direktør
 • Business Analyst
 • Business Consultant
 • Business Developer
 • Business Process Consultant
 • Business Specialist
 • Consultant
 • CRM System Administrator
 • Digitaliseringskonsulent
 • Divisional Manager, Implementation of IT-systems
 • ERP Consultant
 • Forretningsarkitekt
 • General Manager
 • IT Consultant
 • IT Graduate
 • IT Project Manager
 • IT Strategy and Effectiveness Consultant
 • Management Consultant
 • Microsoft Dynamics AX Consultant
 • Ph.d.
 • Proceskonsulent
 • Product Manager
 • Project Portfolio Manager
 • Projektleder
 • Senior Business Consultant
 • Senior Consultant
 • Software Developer
 • Software Engineering Analyst
 • System Engineer
 • Team Leader, Dynamics NAV & Web
 • Udviklingskonsulent