Beskæftigelse for cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling

Gå til side, der viser statistikken med grafik i stedet for tabeller.

 

Danmarks Statistik har for It-vest udtrukket data på, hvor cand.it.er uddannet ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet er beskæftiget.

Dataene er fra 4. kvartal 2018 fra registeret "Beskæftigelse for lønmodtagere" og omfatter de 2630 vestdanske cand.it.er, der på det tidspunkt var beskæftiget som lønmodtagere i danske virksomheder.

189 af disse er uddannet cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling ved Aalborg Universitet - 35 i Aalborg og 154 i København.
Se fakta om deres beskæftigelse herunder.

Kandidater, der ikke indgår i statistikken, kan f.eks. være selvstændige, i udlandet, ledige, på barsel eller andet.

Statistik

Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelse for lønmodtagere, 4. kvartal 2018
Population: 189 lønmodtagere blandt cand.it.er i It, læring og organisatorisk omstilling (35 uddannet i Aalborg og 154 i København)

I hvilken branche arbejder cand.it.er i It, læring og organisatorisk omstilling?

Branche Procentvis fordeling af cand.it.er (Aalborg) Procentvis fordeling af cand.it.er (København)
Undervisning 34,3 % 24,7 %
It- og Informationstjenester 5,7 % 20,8 %
Offentlig administration, forsvar og politi 20,0 % 11,7 %
Forlag, tv og radio 5,7 % 7,1 %
Sociale institutioner 8,6 % 4,5 %
Handel 0,0 % 5,2 %
Reklame og øvrig erhvervsservice 11,4 % 2,6 %
Finansiering og forsikring 0,0 % 4,5 %
Rådgivning mv. 0,0 % 3,2 %
Sundhedsvæsen 0,0 % 3,2 %
Kultur og fritid 5,7 % 1,9 %
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 0,0 % 2,6 %
Andre serviceydelser mv. 0,0 % 2,6 %
Transport 2,9 % 1,3 %
Øvrige 5,7 % 3,9 %

 

I hvilken størrelse virksomhed arbejder cand.it.er i It, læring og organisatorisk omstilling?

Antal medarbejdere på arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er (Aalborg) Procentvis fordeling af cand.it.er (København)
1 medarbejder 0,0 % 1,3 %
2-9 medarbejdere 5,7 % 5,2 %
10-19 medarbejdere 5,7 % 7,1 %
20-49 medarbejdere 20,0 % 14,3 %
50-99 medarbejdere 20,0 % 11,7 %
100+ medarbejdere 48,6 % 60,4 %

 

I hvilken sektor arbejder cand.it.er i It, læring og organisatorisk omstilling?

Cand.it.-arbejdsplads pr. sektor Procentvis fordeling af cand.it.er (Aalborg) Procentvis fordeling af cand.it.er (København)
Privat 28,6 % 56,5 %
Offentlig 71,4 % 43,5 %

 

I hvilken region arbejder cand.it.er i It, læring og organisatorisk omstilling?

Placering af cand.it.-arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er (Aalborg) Procentvis fordeling af cand.it.er (København)
Nordjylland 37,1 % 1,3 %
Midtjylland 28,6 % 1,3 %
Syddanmark 14,3 % 5,2 %
Hovedstaden 20,0 % 86,4 %
Sjælland 0,0 % 5,8 %

 

Uddannelseszoom.dk

Læs også om job og beskæftigelse for cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling på Uddannelseszoom.dk.