Cand.it.-uddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling har fokus på it i forbindelse med læring og organisatoriske forandringer i lokale og globale sammenhænge.

Informationsteknologien – og herunder internettet og de sociale medier – er så gennemgribende integreret i vores dagligdag i dag, at det i sig selv skaber forandringer i vores måde at lære, arbejde og kommunikere på. Samtidig giver teknologien os stadigt nye muligheder for at understøtte og innovere lærings- og forandringsprocesser i uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Som cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling bliver du uddannet til at arbejde med it, læring og omstilling i en verden, hvor teknologien er mobil, allestedsnærværende og grænseoverskridende i tid og rum. Du lærer at tænke i kreative og innovative muligheder for at udnytte forskellige digitale teknologier i lærings- og undervisningssammenhæng og i projekter, der kan skabe udvikling og forandring i institutioner og virksomheder nationalt og internationalt. 

Uddannelsens temaer bringer dig vidt omkring inden for it og læring med fokus på henholdsvis et individuelt og kollaborativt perspektiv, et organisationsperspektiv og et kultur- og globaliseringsperspektiv.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du får både teoretisk viden og praktiske færdigheder og kompetencer til at udvikle, designe og lede digitalt baserede projekter.

Mød studerende Jonas Nørgaard

Involvering i et EU-projekt gjorde, at Jonas Nørgaard pludselig stod og manglede konkret viden om organisationsteori og brug af it i læringsforløb. De efterspurgte kompetencer fandt han på cand.it.-uddannelsen It, læring og organisatorisk omstilling.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling består af følgende moduler:

 • It-didaktisk design
 • It-begreber og teknologiforståelse
 • It og forandringsprocesser i et organisatorisk perspektiv
 • Programmering og prototyping
 • Interaktionsdesign
 • Specialisering (projekt)
 • Kompetence- og uddannelses-udvikling i globaliseringsperspektiv

På 2. semester kan du vælge mellem følgende valgfag:

 • Organisatorisk Læring og It
 • Spil, Læring og Design Thinking
 • Computational Thinking

På 3. semester kan du vælge et af to følgende moduler:

 • It-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv
 • It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (projektorienteret forløb)

Undervisningen er problembaseret og projektorganiseret og lagt an på en løbende kombination af teoretisk og praktisk arbejde. Det sker for eksempel gennem workshops og udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete produkter. 

Gennem undervisningen får du selv erfaring med mange af de lærings- og undervisningsformer, der er uddannelsens tema. Du vil for eksempel opleve it-integrerende kurser, it-støttet projektarbejde og opgaveskrivning, virtuelt interaktivt samarbejde, online kommunikation i it-integrerende læringsrum og tilstedeværelsesaktiviteter.

Du kommer til at arbejde med udvikling af konkrete digitale produkter – også i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Hvis du har lyst, er der gode muligheder for at lægge et udlandsophold ind i dit uddannelsesforløb, for eksempel for at arbejde med aspekter af it og omstilling i en international sammenhæng.

Uddannelsen er forskningsforankret i både Aalborg og København. Det betyder, at underviserne på uddannelsen har arbejdssted i enten den ene eller den anden uddannelsesby. Som studerende skal du vælge campus-tilknytning til enten Aalborg eller København, og du skal møde op til undervisning i den by, du vælger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie med både klasseundervisning og gruppearbejde. På dit uddannelsessted vil du blive præsenteret for ’traditionel’ fremmødeundervisning samt medieret undervisning. Den it-medierede undervisning kræver også fremmøde og er med til at binde undervisere og studerende sammen på tværs af de to uddannelsessteder. Den medierede undervisning får på denne måde et dobbelt formål. Den sikrer uddannelsens faglige bredde ved at udnytte undervisernes kompetencer fra begge sider af Storebælt, og samtidig skal den it-medierede undervisning virke ’eksemplarisk’, idet du som studerende bliver fortrolig med mange forskelligartede it-medierede undervisningsformer, herunder undervisning via videokonferencesystem. 

 

 


Kompetencer

Som cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling får du kompetencer til at kunne beskæftige dig med it-integrerende læring og undervisning og it-relateret organisatorisk forandring i institutioner, virksomheder og organisationer, og du bliver i stand til at indtænke et globaliseringsperspektiv i tilrettelæggelse af it-integrerende læring, undervisning og kommunikation.

Du vil oparbejde erfaring og indsigt som praksisorienteret forandringsagent og formidler. Det sker for eksempel gennem arbejde med konkrete projekter, hvor du anvender designmetoder og -processer med fokus på innovation og kreativitet, og du får erfaring med brugerinddragelse og projektledelse.

Du vil kunne arbejde som for eksempel

 • designer af læremidler,
 • pædagogisk it-konsulent,
 • projektleder,
 • underviser inden for uddannelsessystemet på alle niveauer eller i offentlige eller private virksomheder.

Du vil også kunne ansættes i jobfunktioner inden for omstilling af uddannelsessystemer (bredt forstået) eller i relation til udvikling og gennemførelse af it-integrerende efter- og videreuddannelse og undervisning, f.eks. i virksomheder.

Du kan blive optaget på cand.it.-uddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling, hvis du har en relevant uddannelse på bachelorniveau, der har givet dig kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to af følgende områder:

 • Læring, pædagogik, uddannelsesforskning.
 • Informationsteknologi, informatik, informationsvidenskab.
 • Faglig formidling, fagdidaktik.
 • Kommunikation, kultur, globalisering.
 • Forandring i organisationer.

Du kan f.eks. blive optaget, hvis du har en bacheloruddannelse i

 • Kommunikation og digitale medier
 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Uddannelsesvidenskab
 • Medialogi
 • Informationsvidenskab
 • Digitale medier og design

eller du har en professionsbacheloruddannelse som

 • Lærer
 • Pædagog.

Andre uddannelsesprofiler, der har givet de nævnte kompetencer, kan også give adgang efter konkret vurdering.

Gennem dine valg af projekter og specialeemne har du mulighed for at tone din uddannelse inden for It, læring og organisatorisk omstilling.

F.eks. med henblik på beskæftigelse i en virksomhed eller i en uddannelsesinstitution eller i forhold til at arbejde nationalt eller internationalt. Du kan også tone din uddannelse i retning af læremiddeludvikling eller e-learning.

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra uddannelsen har lavet:

 • Brugercentreret syn på e-learningsmodel
 • En undersøgelse af læreres brug af læringsplatforme - aktørers påvirkning af oplevede potentialer
 • Fora-modellen - En strategisk forandringsprocesmodel, der tager højde for kulturelle faktorers indflydelse på medarbejderes forandringsproces ved implementering af it-platforme i folkeskolen
 • Minecraft i matematikundervisningen - en undersøgelse af forandringer i elevers matematikfaglige identitet
 • Museum i et digitalt perspektiv
 • Udvikling af X-lab gennem brugerinddragelse
 • Voksnes læring i arbejdslivet - MOOCs og Blended Learnings anvendelsesmuligheder på arbejdspladsen
 • At undervise online - modsætninger og udviklingspotentialer fra praksis
 • En digital læringsplatform til børn i NIC- og U-lande - En ny løsning på et gammelt problem
 • Fagligt Fortalt
 • Digitale praksisfællesskaber som professionsudvikling i dansk skolekontekst
 • Ubitour - Konstruktion af Ubiquitous og Pervasive Læringsoplevelser ved hjælpe af Digitale Fortællinger
 • Visuel kommunikation på digitale medier

Du kan dykke ned i specialerne her

Som cand.it. i It og læring med specialisering i organisatorisk omstilling får du kvalifikationer til at varetage jobfunktioner inden for it og læring samt inden for organisatoriske omstillings- og læreprocesser med særligt henblik på brug af it i organisationer og virksomheder.

Uddannelsen sigter på at uddanne kandidater, der kan arbejde som f.eks.

 • designer af læringsmidler,
 • pædagogisk it-konsulent,
 • projektleder,
 • underviser inden for uddannelsessystemet eller i offentlige og private virksomheder.

Kandidaterne vil også kunne ansættes i jobfunktioner inden for omstilling af uddannelsessystemer (bredt forstået) eller i relation til udvikling og gennemførelse af it-integrerende efter- og videreuddannelse og undervisning, f.eks. i virksomheder.