Cand.it.-uddannelsen i It, kommunikation og organisation har fokus på udvikling, koordinering og ledelse af samspillet mellem organisation, kommunikation og it. Uddannelsen udbydes både i Aarhus og Herning.

It er en integreret del af det at udvikle og drive en virksomhed – både i produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og hos offentlige myndigheder. Ved at indtænke it i strategi og forretningsgange kan teknologien skabe grundlag for innovation og udvikling til gavn for såvel virksomhed som medarbejdere og samarbejdspartnere. Dette kræver indsigt i de teknologiske muligheder og forståelse for de forandringer, som implementeringen af nye it-løsninger medfører.

Som cand.it. i It, kommunikation og organisation får du denne indsigt og kan bidrage til at skabe forståelse for teknologiens muligheder hos både ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du lærer at nyttiggøre it i værdiskabelsen internt i virksomheden og eksternt over for kunder og samarbejdspartnere, og du bliver i stand til at kommunikere om it-løsninger med udviklere, brugere og ledelse. Du kan således blive et vigtigt bindeled mellem de mange, der involveres i et it-projekt, og du kan blive katalysator for øget udnyttelse af it i virksomhedens udvikling.

Uddannelsen er erhvervsrettet og har et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt. Du kommer til at arbejde helhedsorienteret med analyser og refleksioner i relation til it, kommunikation og organisation, og du får både teoretisk og praktisk erfaring med projektledelse, så du får kompetencerne til at styre it-udviklings- og implementeringsprojekter. Du kan komme til at arbejde med f.eks., hvordan it tænkes ind i en forretningsstrategi, hvordan it kan bidrage til at skabe nye organisationsformer, eller hvordan it understøtter en innovationsproces i virksomheden.

Mød studerende Niels Elmegaard Bæk

Allerede inden det afsluttende speciale på cand.it.-uddannelsen It, kommunikation og organisation havde Niels Elmegaard Bæk flere jobs på hånden. Da han brænder for it-strategi, faldt valget på jobbet som it-konsulent hos Rambøll.

Læs mere

Fagligt indhold

Cand.it.-uddannelsen i It, kommunikation og organisation tiltrækker studerende fra mange forskellige faglige traditioner. Derfor er der i starten af forløbet en introduktion, som er en forberedelse til den øvrige undervisning.

Undervejs får du både it-fag, kommunikationsfag og organisationsfag. Efterhånden integreres de tre fagområder, så du lærer at koordinere interaktionen mellem it, kommunikation og organisation.

På It, kommunikation og organisation har du f.eks. følgende fag:

 • Digitale teknologier i virksomheder
 • Softwareudvikling
 • Projektledelse
 • Digital kommunikation
 • Systemudvikling og databaser
 • Digital forretningsudvikling
 • Digital ledelse og organisering
 • Datadrevet forretningsanalyse

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Alle typer bachelorer kan optages. En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er dog, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele heraf udgøres af fag inden for it, kommunikation eller organisation.

Uddannelsen er projektorienteret, og samarbejde vægtes højt. Du følger ét hold under hele forløbet og bliver en del af studiegrupper. Dette giver dig god erfaring med tværfagligt arbejde og med praktisk problemløsning på et teoretisk og metodisk grundlag. Du kommer også løbende til at arbejde sammen med erhvervslivet i forbindelse med f.eks. projekter, eksaminer og specialet. Dette bidrager til at give et godt billede af, hvordan it anvendes i organisationer, samt hvilke problemstillinger it kan foranledige, og det gør dig godt rustet til dit fremtidige arbejdsliv.

Mød cand.it. Tanya Andersen

Tanya Andersen skrev sit cand.it.-speciale i samarbejde med en kommune, og det gav pote. I dag arbejder hun som udviklingskonsulent i Varde Kommune, hvor hun beskæftiger sig med it-systemer, projektledelse og analyse af data.

Læs mere

Kompetencer

Fagene på studiet giver dig kompetencer til at designe it-systemer og til at lede it-projekter. Du får indblik i it-baserede forretningsstrategier, og du lærer at formidle og integrere it. Du opnår kompetencer til at bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både internt og eksternt. Vigtigst af alt bliver du en holdspiller med en konstruktiv tilgang, der formår at tage udgangspunkt i helheden og at analysere og agere herudfra.

Cand.it.er i It, kommunikation og organisation har bl.a. fået job som projektleder, it-udvikler, marketing manager og forretningsudvikler.

Bachelorer, hvis bacheloruddannelse indeholder væsentlige dele af fag inden for it, kommunikation og/eller organisation, kan søge optagelse på cand.it.-uddannelsen i It, kommunikation og organisation.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, så opfyldelse af adgangskravene er ikke i sig selv en garanti for optagelse. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt karaktergennemsnit.

Læs mere om adgangskrav og se liste med adgangsgivende uddannelser på Aarhus Universitets hjemmeside.

Eksempler på bachelorer, der hidtil er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i It, Kommunikation og Organisation:

Humanistiske bacheloruddannelser

 • Biblioteks- og informationsvidenskab, Danmarks Biblioteksskole
 • Digitalt design og Informationsvidenskab - it og organisationer, Aarhus Universitet
 • Engelsk, Aarhus Universitet
 • Engelsk og erhvervskommunikation
 • Engelsk og kommunikation
 • Engelsk og medievidenskab, Syddansk Universitet, Odense
 • Erhvervssprog (2 sprog), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 • Erhvervssprog (sprog og sproglig informatik), Syddansk Universitet, Kolding
 • Erhvervssprog (sprog og kommunikation), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 • Erhvervssprog (sprog, it og kommunikation), Aalborg Universitet
 • Etnografi/socialantropologi, Aarhus Universitet
 • Europæiske studier
 • Filosofi
 • Filosofi og erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet
 • Historie, Aarhus Universitet
 • Humanistisk datalogi, Aalborg Universitet
 • Humanistisk informatik, Syddansk Universitet, Kolding
 • Humanistisk informationsvidenskab, Syddansk Universitet, Odense
 • Idéhistorie, Aarhus Universitet
 • Informatik, Aalborg Universitet
 • Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
 • International communication and multimedia, Handels- og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
 • International erhvervskommunikation, Aalborg Universitet
 • Italiensk og kommunikation
 • Italiensk/erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet
 • Kommunikation, Aalborg Universitet
 • Litteraturhistorie
 • Litteraturhistorie og erhvervsøkonomi, Aarhus Universitet
 • Marketing and management communication
 • Medievidenskab/multimediedesigner, Syddansk Universitet
 • Musikvidenskab
 • Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet
 • Publishing, London Institute
 • Russisk/retorik og formidling, Aarhus Universitet
 • Spansk og kommunikation
 • Sprog og europæiske studier, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 • Sprog og kulturel formidling, Syddansk Universitet, Sønderborg
 • Sprog og medier, Syddansk Universitet, Odense
 • Tysk og erhvervskommunikation
 • Tysk og kommunikation

Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

 • Administration/samfundsfag, Aalborg Universitet
 • Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
 • HA almen, Handels- og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
 • HA(dat), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 • HA i innovation og entrepreneurship, Syddansk Universitet, Kolding
 • HA-international med spansk, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 • HA(jur)HA(smv), Syddansk Universitet, Kolding
 • International Management (SPRØK), Syddansk Universitet
 • Jura, Aarhus Universitet
 • Samfundsfag, Aalborg Universitet
 • Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Økonomi, Aarhus Universitet

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

 • Bioinformatik, Syddansk Universitet
 • Biologi, Aarhus Universitet
 • Computer Science, Reykjavik Universitet
 • Datalogi, Reykjavik Universitet
 • Datalogi, Aarhus Universitet
 • Informatik, Aalborg Universitet
 • Informationsteknologi, Høgskolen i Finnmark, Norge
 • It, Aarhus Universitet
 • Kemi, Aarhus Universitet
 • Medialogi, Aalborg Universitet

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

 • Idræt, Aarhus Universitet

Ingeniør- og tekniske bacheloruddannelser

 • Bygningsdesigningeniør
 • Eksportingeniør, Ingeniørhøjskolen i København
 • It-ingeniør
 • Produktionsingeniør, Syddansk Universitet

Diplomingeniøruddannelser

 • Elektronik, data, Syddansk Universitet
 • Informations- og kommunikationsteknologi, Syddansk Universitet

Professionsbacheloruddannelser

 • Folkeskolelærer, Aalborg Seminarium
 • Socialrådgiver

Studerende på It, kommunikation og organisation har bl.a. været i kontakt med følgende institutioner og virksomheder i forbindelse med projekter og specialer:

 • ActSport ApS
 • Akva Waterbeds A/S
 • Arla
 • Bestseller
 • Bon’A Parte
 • Bording Data A/S
 • Cadpeople
 • CBC
 • Connected Wind Services
 • Dansk Landbrugsrådgivnings Landscenter
 • Danske Bank
 • DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • DEVI A/S
 • DHL Freight
 • Dynamicweb
 • Frellsen
 • Grundfos
 • HTH
 • IQ Metal
 • Jyske Bank
 • Kommunernes Landsforening
 • NNC
 • Red Barnet Ungdom
 • Silkeborg Data
 • SKAT
 • Sonofon
 • Systematic
 • TDC
 • TDC Hosting
 • Terma A/S

Eksempler på specialeemner på cand.it.-uddannelsen i It, kommunikation og organisation:

 • En startups overlevelse: Digital strategi i et digitalt markedsføringsbureau
 • Innovation af Glostrup Forsynings forretningsmodel: Et single-casestudie med fokus på digitalisering og bæredygtighed
 • Videndeling i videnstunge virksomheder med NIRAS som casestudie
 • Agil data governance hos Danfoss
 • Brugercentreret customer onboarding gennem chatbot og Intelligent Tutoring Systems: Et holistisk perspektiv på teknologiernes kombination og brugerens præmisser
 • E-læring i frivillige organisationer - et casestudie af Skanderborg Festivalklub
 • Effektivisering og implementering ved robotics process automation: Et casestudie af Esbjerg Kommune og Blue Water Shipping
 • Er det instaværdigt?
 • Facilitering af professionelt virtuelt community: Hvordan IT Optimiser kan skabe et attraktivt virtuelt community for SAP-specialister
 • GDPR fylder et år - hvor er vi nu? Et casestudie af tre danske forsikringsselskaber om de udfordringer GDPR har forårsaget
 • Hvordan kommunikationssystemer øger kontakten med borgerne i Velfærd & Sundhed
 • IT-procesinnovation i en nutidig kontekst - Et casestudie om Fasthire
 • Kritiske succesfaktorer inden for implementering af AI i det offentlige
 • Med kunden i centrum: En afhandling om omnichannel marketing og dens modenhed i Nordea Danmark
 • Mobil app support til hjertelungeredning: Identificering af brugerkrav ved anvendelse af Kano-modellen
 • Robotjournalistik i et Customer Value Proposition perspektiv hos Jysk Fynske Medier
 • Blockchain som organisatorisk enabler: Blockchains anvendelighed til håndtering af personlige data i forbindelse med content personalization
 • Casestudy of change management process in Reitan Distribution
 • Implementering af talegenkendelse i danske kommuner: Et holistisk perspektiv på forandringsprojekter
 • Spørg eksperterne: En undersøgelse af informationsbehov hos børnegigtpatienter og deres forældre samt en applikations potentielle bidrag til at imødekomme disse
 • Telearbejde: En undersøgelse af fænomenet telearbejde og hvilke nye udfordringer teknologi skaber på den globale arbejdsplads

Cand.it.er i It, kommunikation og organisation har blandt andet fået job med disse titler:

 • BI Consultant
 • Business Developer
 • CMS- og analysespecialist
 • CRM Consultant
 • Customer Care Specialist
 • Digital Campaign Manager
 • Forretningsanalytiker
 • HR Manager
 • IT & Business Developer
 • It- og digitaliseringskonsulent
 • IT- og forretningskonsulent
 • IT Operation Manager
 • IT Process Professional
 • It-projektleder
 • Key Account Manager
 • Kommunikationskonsulent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Lead UX
 • Management Consultant
 • Online & Digital Marketing Coordinator
 • Online Marketing Manager
 • Partner Relations Manager
 • Ph.d.
 • Product Lifecycle Responsible
 • Production IT Coordinator
 • Programmer
 • Project Portfolio Manager
 • Projektkonsulent
 • Projektplanlægger
 • QA and CSM
 • Sales and Marketing Consultant
 • Salgschef
 • SAP Consultant
 • SEO Specialist
 • Service Manager
 • Software Testing Consultant Graduate
 • Solution Specialist
 • System Developer
 • System konsulent
 • Underviser
 • Webmaster & Online marketing coordinator