Cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier har fokus på strategisk design, konceptudvikling og projektledelse inden for den digitale medieindustri.

Digital teknologi som f.eks. computere, mobiltelefoner og spilkonsoller understøtter kommunikationsprocesser imellem mennesker og imellem virksomheder. Digitale medier kan f.eks. hjælpe en skoleelev til at lære matematik via et computerspil. Eller en international virksomhed kan skabe værdi ved hurtigt via digitale medier at kunne dele viden på tværs af store afstande.

På uddannelsen Interaktive digitale medier arbejder du med at designe, udvikle, planlægge og implementere interaktive digitale medier, der skal understøtte kommunikation. Du kommer til at arbejde innovativt med digitale medier, med konceptudvikling og med konstruktion af konkrete produkter. I udviklingsprocessen får du erfaring med ledelse og projektstyring, og du lærer at skabe digitale fortællinger og æstetiske produkter. Produkterne skal give mening og have værdi for de kommunikationsprocesser, som slutbrugeren indgår i, og derfor lærer du også at evaluere og teste produkterne. Derfor arbejdes der med forskellige innovative brugerdrevne metoder.

Praktisk produktion af interaktive digitale medier i samspil med en teoretisk og metodisk ballast er en væsentlig del af arbejdet på studiet. Undervejs på studiet arbejder du eksempelvis med e-læring, videndeling, sociale medier, on-line handel, computerspil osv.

Mød studerende Christina Malmgren Mikkelsen

Christina Malmgren Mikkelsen er sikker på, at der er brug for de kompetencer, hun får på cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier. Hun drømmer om at arbejde med User Experience Design.

Læs mere

Fagligt indhold

Interaktive digitale medier er en flerfaglig, kommunikationsvidenskabelig uddannelse.

Undervisningen er baseret på ny forskning, og det betyder, at du altid vil have adgang til den nyeste viden inden for fagområdet. Du vil arbejde både teoretisk, metodisk og teknologisk i en vekselvirkning mellem refleksion og praksis, hvilket er med til at sikre innovationshøjden i dit arbejde.

På Interaktive digitale medier har du følgende obligatoriske fag:

 • Metodologi og designpraksis inden for interaktive digitale medier
 • Konceptudvikling af interaktive digitale medier
 • Forståelsesrammer for interaktive digitale medier
 • Strategisk design og projektledelsesformer

Hertil kommer et valgfag.

Undervisningsformen er kurser, seminarer, studietur, workshops og projektarbejde i grupper. Du kan vælge projekter, der skabes i samarbejde med private og offentlige institutioner og virksomheder. De studerende kommer fra en bred vifte af bacheloruddannelser, hvilket giver et flerfagligt miljø, og du opnår gode samarbejdsfærdigheder.

På 3. semester har du mulighed for at vælge Interaktive digitale medier i praksis - et projektorienteret forløb i en virksomhed.

Du kan også søge ind som spilprojektleder eller spildesigner på Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU). Her samarbejder Aalborg Universitet med en række andre universiteter og kunstskoler om at lade studerende fra forskellige specialiseringer inden for spiludvikling mødes om at skabe fælles spilproduktioner. Læs mere på www.dadiu.dk.

På 4. semester skriver du speciale.

Mød cand.it. Christian Christensen

Christian Christensen er produktdesigner hos Xtel, hvor han har fokus på at designe produkter, der giver mening for brugerne og skaber forretning for kunderne. Cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier har forenet hans interesser for mennesker og teknologi.

Læs mere

Kompetencer

Uddannelsen i Interaktive digitale medier kan give dig én af følgende tre kompetenceprofiler inden for den digitale medieindustri:

 • Strategisk designer
 • Projektleder
 • Konceptudvikler

Fælles for de tre profiler er gode kommunikative færdigheder og dyb brugerforståelse. Derudover opnår du evnen til at arbejde tværfagligt samt evnen til at arbejde kreativt med interaktive digitale løsninger og koncepter.

Konkret kan du arbejde med blandt andet web-arkitektur, mobile serviceløsninger, cross-media, remediering, digital kunst, e-læring, interaktionsdesign, online markedsføring, spil og spilmekanik. medieformater, bodytainment, oplevelsesdesign, forretningsudvikling, innovation og brugergenereret indhold.

Strategisk designer:
Du bliver ekspert i at gennemføre og lede de udførelsesmæssige sider af digitale medieprojekter. Du opretholder et sideløbende fokus på brugere (kunder), produktvision og inddragelse af relevante fagligheder i udviklingsprocessen.

Projektleder:
Du bliver ekspert i at gennemføre og lede de processuelle sider af digitale medieprojekter. Du planlægger, vurderer, regulerer og reflekterer over projekterne og kan håndtere alt fra rutinemæssige til innovative projekter.

Konceptudvikler:
Du bliver ekspert i kreativ udnyttelse af det digitale mediepotentiale og giver bud på nye digitale medieformater. Du kan selv få ideen, men kan også omsætte andres ideer til konkrete, eksekverbare koncepter.

Udover de tre profiler har du på uddannelsen en særlig mulighed for at ansøge om yderligere specialisering inden for Game Design eller Game Project Management. Bliver du optaget, handler hele dit 9. semester om computerspil, hvor du også kommer til at deltage i konkrete spilproduktioner på Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU).

Som færdiguddannet cand.it. i Interaktive digitale medier kommer du typisk til at indgå i teams med mange forskellige mediefagligheder som eksempelvis musikere, grafikere, programmører, animatorer, reklamefolk, medietilrettelæggere, skuespillere og læringseksperter.

Cand.it.er i Interaktive Digitale Medier har bl.a. fået job som kommunikationskonsulent, e-læringsproducent, spildesigner og mediebibliotekar.


83 % har job i den private sektor

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i Interaktive digitale medier, der blandt andet viser, at 83 % af dimittenderne i job er ansat i den private sektor.

Bachelorer fra Kommunikation og Digitale Medier med specialisering i Interaktive Digitale Medier har ret til optagelse på cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier.

Øvrige bacheloruddannelser, der kan give adgang, er:

 • Kommunikation og digitale med specialisering i Informationsvidenskab eller Kommunikation
 • Kunst og Teknologi
 • Interaktionsdesign
 • Informationsteknologi
 • Medialogi
 • Øvrige relevante bachelor- og professionsbacheloruddannelser

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier:

 • Bibliotekar
 • Biblioteks- og Informationsvidenskab
 • Dansk
 • Folkeskolelærer
 • Kommunikation og digitale medier
 • Interaktive digitale medier
 • International communication and multimedia
 • Kommunikation
 • Medialogi
 • Multimedieteknologi
 • Musik
 • Softwareingeniør
 • Sprog og international virksomhedskommunikation
 • Sygeplejerske

Læs om adgangskrav og adgangsbegrænsning til cand.it.-uddannelsen i Interaktive digitale medier nederst på linkets side.

Studerende på Interaktive Digitale Medier har været i kontakt med følgende institutioner og virksomheder bl.a. i forbindelse med praktik:

 • 1508
 • AM Production A/S
 • Det Jyske Haveselskab
 • Det Nordjyske Landsbibliotek
 • Edvantage Group A/S
 • Enzyme Testing Labs, Canada
 • Hedemølle Efterskole
 • JP/Politikens HUS
 • KILOO Aps
 • KMD
 • Mediesyndikatet Monsum
 • Mærsk
 • Nordic Advice A/S
 • Nordjyske Medier
 • Nykredit
 • Progressive Media
 • Rosa - Nordisk Rock Samråd
 • Tonic Games
 • Vistachild

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Interaktive digitale medier har lavet:

 • Digital kreativ ledelse
 • Et kærligt skub eller en elektronisk pisk? Balancegangen til et brugerorienteret dashboard for vaskerimedarbejdere
 • Legacy brugeren som codesigner - Et casesamarbejde med Trackunit
 • NPCs der giver mening
 • Road to Valhalla: en 3D, third-person platformer til hardcore gamers
 • UX - Et mangefacetteret koncept uden konsensus: Udformningen af et holistisk evalueringsdesign
 • Den danske ældre som gamer
 • Fra ideation til usability - En undersøgelse om designprincipper til design af VR
 • Interaktive digitale film
 • MærkNord - Abonnementsbaseret turistkoncept
 • U(h)vidende? - et kritisk postkolonialt syn på farveundvigende racisme og hvidhed på dansk Twitter
 • Digital læring af taktik i esport
 • Kompetenceudvikling inden for en it-didaktisk ramme
 • Vidensformer og praksis i dansk spiluddannelse - Dobbelt case-studie undersøgelse af epistemologiske grundantagelser og lærerkognition i danske spiluddannelser

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.

Cand.it.er i Interaktive digitale medier har bl.a. fået job som:

 • Akademisk medarbejder
 • Amanuensis - underviser i virtuel kommunikation og webdesign
 • Direktør
 • E-læringskoordinator
 • E-læringskonsulent
 • E-læringsproducent
 • Informationsmedarbejder
 • It-organisationskonsulent
 • It-medarbejder
 • Kommunikationskonsulent
 • Kreativ Chef
 • Mediebibliotekar
 • Programmør
 • Projektleder
 • Projektmanager
 • Selvstændig
 • Spildesigner
 • Tekstforfatter
 • Tv-tilrettelægger
 • Uddannelseskonsulent
 • Udviklingskonsulent
 • Webeditor