Cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab har fokus på samspillet mellem mennesker og informationsteknologi og på, hvordan it udvikles og bruges innovativt til samarbejde og kommunikation i organisationer.

It er centralt i samspillet mellem mennesker, organisationer og samfundet omkring os. Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan udvikle it, så det indgår i samarbejde, kommunikation og oplevelser, således at brugernes mangfoldige behov tilgodeses.

På Informationsvidenskab lærer du at få en forståelse for, hvilken rolle it spiller i opbygningen af organisationer og samfund, hvordan kommunikation internt og eksternt i virksomheder og organisationer kan formes og forbedres ved hjælp af it, og hvordan innovativt design af it kan gribes an.

Du har mulighed for at sætte fokus på det tekniske, det kommunikative eller det organisatoriske alt efter, hvilke fag du vælger. Dog er samspillet mellem mennesker og informationsteknologi under alle omstændigheder uddannelsens primære perspektiv, og derfor lærer du eksempelvis både programmering og etnografiske metoder til at forstå den sociale verden. Dette skaber et godt udgangspunkt for at deltage i f.eks. udviklings- eller forandringsprocesser, idet du både kan tale programmørens og brugerens sprog. På denne måde kan du få forskellige parter til at mødes, og du kan bidrage til, at der bliver skabt brugbare og relevante it-løsninger.

Uddannelsen har tæt kontakt til livet uden for universitetet bl.a. via undervisere fra erhvervslivet, projekter i samarbejde med virksomheder og via praktikophold. Studerende på studiet har eksempelvis arbejdet med udvikling af it-systemer til et bibliotek eller en SFO, testet hvordan brugere opfatter et site samt analyseret såvel brands som it's rolle i nye overvågningsformer.

Mød studerende Josefine Franklin Hansen

"Man kan se, at det virksomhederne søger, er nogen med høj teknisk forståelse. Så synes jeg, det er oplagt at have den kompetence”, fortæller Josefine Franklin Hansen om, hvorfor hun har valgt at læse til cand.it. i Informationsvidenskab.

Læs mere

Fagligt indhold

På cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab arbejder du teoretisk, analytisk og praktisk med organisation, kommunikation, design, systemudvikling og læring.

Der er ofte projekt- og gruppearbejde på studiet, og du kommer til at arbejde med cases og empiri som udgangspunkt for f.eks. undervisning eller opgaver. Der er rig mulighed for erhvervssamarbejde i forbindelse med praktik, opgaver og speciale.

Med en cand.it.-uddannelse i Informationsvidenskab får mulighed for at forme en individuel, digital kompetenceprofil f.eks. inden for kommunikation, organisationsudvikling eller design og programmering af it-systemer.

Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse med Informationsvidenskab som centralt fag fra Aarhus Universitet eller en bacheloruddannelse i Humanistisk Informatik, linjen Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet.

Mød cand.it. Mathias Westmark

I praktikken på cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab blev Mathias Westmark involveret i et telepsykiatrisk projekt hos Region Midtjylland. I dag står der telemedicin overalt i hans digitale synsfelt, og han er ikke blevet mindre hooked på det specialiserede område.

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på Informationsvidenskab opnår du kompetencer i at vurdere og analysere interaktionen mellem it, mennesker, organisationer og samfund. Du lærer at anvende it-værktøjer og it-systemer, der støtter udviklingsprocesser, og du lærer at indgå i systemudviklings- og informationsprojekter. Formidling mellem forskellige faglige perspektiver bliver ligeledes en kernekompetence, idet studiet giver dig et godt udgangspunkt for at forstå, hvad it kan, og hvordan it påvirker mennesker. Uddannelsen ruster dig godt til en fremtid i erhvervslivet, da du opnår it-kompetencer, der gør dig i stand til at kommunikere om it med såvel programmører og dataloger som med it-brugere.

Cand.it.er i Informationsvidenskab har bl.a. fået job som projektleder, innovationschef, proceskonsulent og e-business manager.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab:

 • Antropologi og etnografi
 • Arkitekt
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Historie
 • Idéhistorie
 • Informationsvidenskab
 • International communication and multimedia
 • Japansk
 • Medievidenskab
 • Multimedier
 • Nordisk sprog og litteratur

Bemærk, at fra 2020 optages udelukkende bachelorer med en bacheloruddannelse med Informationsvidenskab som centralt fag fra Aarhus Universitet eller en bacheloruddannelse i Kommunikation og digitale medier (tidligere Humanistisk Informatik) med tilvalg i Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet.

Studerende på Informationsvidenskab har bl.a. været i kontakt med følgende virksomheder i forbindelse med praktikophold:

 • Advice
 • Amnesty International
 • Carl Bro Gruppen
 • CCI Europe
 • Danfoss
 • Danmarks Radio
 • Designit
 • Edithouse
 • Ennovator
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • IBM
 • Innomate
 • InTheHouseRecords
 • Labcom
 • Making Waves
 • Metrocomia
 • Mobilethink
 • Mjølner Informatics
 • Nelleman Konsulenterne
 • People Tools
 • Systematic
 • Step-2
 • TDC
 • Tranberg Marketing
 • Teknologisk Institut
 • Uni-C
 • Vejle Kommune
 • Vestas
 • Visit Denmark
 • WM Data
 • Aarhus Kommune

Eksempler på specialeemner på cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab:

 • Brugerinddragelsens Paradoks: Et casestudie af brugerinddragelse hos LEGO
 • Deltagelse i deltagelsesdesign: hvordan en bruger optræder og konstrueres under processen med at designe en IT-artefakt
 • Den digitale transformation på sundhedsområdet - En undersøgelse af digitaliseringssamarbejde på tværs af grænser
 • Digital tryghed i en fysisk verden - en undersøgelse af brugergrupper, produktdesign og samskabelse i plejesektoren
 • Disruption - forståelse og anvendelse. En informationsvidenskabelig analyse af DBA's kamp mod Facebook Marketplace
 • Practicing UX-design - what do you do?
 • Rethinking the role of marketing specialists
 • Videoovervågning i danske folkeskoler - en undersøgelse af elevers opfattelse af overvågning

Cand.it.er i Informationsvidenskab har bl.a. fået job som:

 • BIT Graduate
 • Business Consultant
 • Business Developer
 • Business Support Coordinator
 • Business Unit Manager
 • Consultant
 • Copywriter/tekstforfatter
 • e-business konsulent
 • e-business Manager
 • Executive Assistent
 • Forretningskonsulent
 • Fuldmægtig
 • Informationsmedarbejder
 • Innovationschef
 • Innovationsmedarbejder
 • Internal Project Manager
 • It-graduate
 • It-konsulent
 • It-implementeringskonsulent
 • It-projektleder
 • It-udviklingschef
 • Juniorkonsulent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Project Coordinator
 • Proces Consultant
 • Project Manager
 • Projektmedarbejder
 • Solution Delivery Manager
 • Supervisor
 • Systemudvikler
 • Uddannelseskoordinator
 • Udviklingskonsulent
 • User Experience Specialist
 • Videnskabelig assistent
 • Webredaktør