Cand.it.-uddannelsen i Informationsarkitektur er stillet i bero, hvilket betyder, at der fra 2020 ikke optages nye studerende.

Cand.it.-uddannelsen i Informationsarkitektur har fokus på kommunikation og interaktion via websider, sociale netværk, portaler, intranet og e-læringssystemer. Du lærer at designe information og systemer under hensyntagen til såvel brugerne som de teknologiske muligheder.

At gøre informationer og applikationer lettilgængelige og letforståelige er et vigtigt og nødvendigt aspekt i videnssamfundet. Som informationsarkitekt beskæftiger du dig med at lette brugernes adgang til og interaktion med digital information ved at skabe overblik, skabe klar forståelse og give mange forskellige indgangs- og interaktionsmuligheder. Både formelle, faglige indgange og brugerstyrede, sociale indgange. Du arbejder med at skabe sammenhæng mellem indhold, form og organisering på websites og andre it-baserede informationssystemer, der opfylder både brugernes og afsendernes ønsker og behov.

Uddannelsen beskæftiger sig med computermedieret kommunikation og it i forhold til videndeling og kompetenceudvikling i organisationer. Brugbarhed og brugerorientering er nøglebegreber, og du lærer at kombinere brugerundersøgelser med teknologi, så designet bliver let at forstå og let at benytte for brugeren. Brugerdreven innovation giver et godt udgangspunkt for at designe forståelig og effektiv indholdsstruktur, navigation og søgning. Du vil derfor lære metoder til at samarbejde med brugerne og udvikle systemer, hvor teknologien og informationsarkitekturen bedst muligt understøtter menneskers kommunikation, interaktion, læring og videndeling – på arbejdspladsen og i fritiden.

Mød cand.it. Charlotte Bust Sigvardt

Brugervenlighed, brugervenlighed, brugervenlighed. Det er det centrale, når man som informationsarkitekt skal se på it-løsninger ud fra brugerens perspektiv, mener cand.it. i Informationsarkitektur Charlotte Bust Sigvardt. Hun er intranet og website manager ved UCN.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen er problemorienteret og resultatorienteret, og derfor arbejder du både teoretisk og praktisk med løsning af centrale problemstillinger. Perspektivet er både humanistisk og teknologisk. Du skal beskæftige dig med retorik, kommunikation, informationsøkologi og bruger-system interaktion for at forstå og arbejde sammen med brugerne. Du skal lære om content management systemer (CMS), søgeteknologier, systemudvikling, informationsstyring, mediestrategier og projektledelse for at kunne medvirke til at planlægge, udvikle og implementere informationsarkitektur i en multimedial kontekst.

Undervisningen foregår på engelsk, så studiet har også udenlandske studerende og giver dig mulighed for at arbejde på tværs af faglig baggrund og nationalitet.

Ofte arbejdes der projektorienteret i grupper med designopgaver i samarbejde med uddannelsens netværk af offentlige og private virksomheder og organisationer. Her beskæftiger du dig med konkrete opgaver og projekter, hvor netværket evaluerer og giver feedback på de foreslåede løsninger.

På Informationsarkitektur har du f.eks. følgende fag:

 • Informationsarkitektur, systemer, processer og redskaber
 • Informationsøkologi og informationspraksis
 • Retorik, kommunikation og motiverende design
 • Brugeradfærd og bruger-systeminteraktion
 • Informationsstyring og mediestrategier
 • Content management og søgeteknologi
 • Systemudvikling og projektledelse

Kompetencer

Som studerende på Informationsarkitektur lærer du at skabe en meningsfyldt sammenhæng mellem indhold, form og organisering i et informationssystem. Du opnår kompetencer i at få de teknologiske muligheder til at passe til de udfordringer, brugeren møder i sin dagligdag, så teknologien bliver relevant for brugeren. Du lærer at planlægge og designe informationsarkitektur, og du lærer at implementere og evaluere informationsarkitektur. Projektledelse er således en kernekompetence, som du opnår på dette studie.

Informationsarkitekter bliver ansat i både private og offentlige virksomheder, hvor de er tilknyttet kommunikations-, it eller HR-afdelingen. De kaldes informationsarkitekter, men stillingsbetegnelsen kan også være f.eks. webdesigner, kommunikationsmedarbejder, it-arkitekt, webudvikler, informationsmedarbejder. De medvirker til at opbygge og vedligeholde virksomhedens kommunikations- og informationssystemer, f.eks. virksomhedens portal, intranet, gule sider, wikis – mange gange som ansvarlig projektleder.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Informationsarkitektur:

 • Biblioteks- og informationsvidenskab
 • Dansk
 • Engelsk og internationale studier
 • Kommunikation og digitale medier
 • Informatik
 • Informationsvidenskab
 • Kommunikation
 • Sprog og international virksomhedskommunikation

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Informationsarkitektur har lavet:

 • Creative Genius 2019
 • Et studie i museumswebsiders design undersøgt ud fra en usability design vinkel med udgangspunkt i Information Architecture
 • Information Architecture and Persuasive Design: mutual benefits in theory and practice
 • Information architecture and User Experience in First-Person-Shooter (FPS) video games
 • Kaj Munk og Persuasion
 • The use of taxonomies and metadata: facilitating University - Industry Interaction by visually showcasing professionals' profile data
 • Where does the money go? Exemplified by a user study of a small non-profit organisation's website
 • Designing for Persuasion - A study of persuasive design methods through information architecture
 • En undersøgelse af, hvordan en multikulturel organisation kan blive et Community of Practice ved hjælp af ICT og informationsarkitektur
 • Når sparegrisen digitaliseres - En eksplorativ undersøgelse af en brugercentreret tilgang til applikationsdesign med børn
 • Roskilde Festival - Vejen mod en grønnere festival
 • Strukturen af persuasion - en brugers oplevelse på Amazon.com
 • The Many Faces of User Experience: Definition, Collaboration and Conflict, from Industry to Academia

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.

Cand.it.er i Informationsarkitektur får bl.a. job som:

 • Informationsarkitekt
 • Informationsmedarbejder
 • It-arkitekt
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Webdesigner
 • Webudvikler