Cand.it.-uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab har fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles via it, samt på de muligheder, vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer teknologien kan give.

Uddannelsen udbydes i Aalborg på dansk under navnet Informationsvidenskab og i København på engelsk under navnet Information Studies.

Informations- og kommunikationsteknologi skal være til gavn for mennesker. Derfor kommer du på uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab til at arbejde med relationen mellem mennesker og it. Der er især fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles gennem brug af it, og hvad det kræver i forhold til udvikling, design og konstruktion af it- systemer og -løsninger.

I den forbindelse vil du også få indblik i, hvilke vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer, der ligger i udvikling af teknologien. 

Fagligt indhold

På uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab lærer du, hvordan man kan undersøge samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og it. Dette gælder især i forbindelse med udvikling af it-systemer og ibrugtagning af systemer i arbejde og samarbejde samt uddannelse og læring.

Som studerende kommer du til at arbejde teoretisk, analytisk og konstruktivt inden for følgende områder:

 • Ikt, læring og samarbejde
 • Viden og formalisering
 • Design af brugergrænseflader
 • Systemudvikling
 • Menneske-maskine interaktion

Du har på cand.it.-uddannelsen Information Studies / Informationsvidenskab mulighed for at specialisere dig i it i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse og forvaltning.

Kompetencer

Uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab giver dig kompetencer til blandt andet at arbejde med analyser af brugerpraksis og adfærd ved brug af informationsteknologi, udvikling af menneskers og organisationers anvendelse af it i forbindelse med arbejde, samarbejde, læring og videnudveksling og at lede komplekse opgaver i relation til informationsteknologi og udvikling af informationsteknologi.

Afhængigt af, hvad du har fokuseret på i din uddannelse, kan du få job som eksempelvis systemudvikler, teknologikonsulent, informationstilrettelægger, webdesigner eller informationsmedarbejder. Du kan også blive forsker, underviser, konsulent eller strategiudvikler.

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Information Studies / Informationsvidenskab har lavet:

 • Hands free, but not eyes free: A usability evaluation of Siri while driving
 • 'Mit TV 2' - Et designforslag der imødekommer Persondataforordningen
 • PlanEat application redesign: A user-centered investigation and redesign of the PlanEat application
 • Skabe et Interface Design af et LMS for Social Medie Markering For Små Virksomheder
 • Care from a distance – A practice study of telemedicine’s influence on the role of the nurse
 • Communities of practice in nursing and its implications for change management
 • Investigating Online and Offline Shopping Behavior -­ Recommendations For Targeted Advertising of Generation Z
 • Mobile game impact on the behaviour
 • The devil is in the detail: A study on quantifying socially shared metacognitive regulation of learning in face-to-face group work
 • Autonomy Learning and Continuous Use of e-learning in a Southern University Context
 • Digital Parkvandring: En undersøgelse af Parkmuseernes digitale tilbud og muligheder
 • Flow based assessment of the onboarding phase in F2P mobile games
 • Long term satisfaction of in game purchases of free to play mobile games
 • When Privacy Becomes a Currency: Investigating Usage Motivation and Perception of Privacy on Three Social Network Services

Du kan dykke ned i disse og se flere eksempler på specialer her.