Cand.it.-uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab har fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles via it, samt på de muligheder, vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer teknologien kan give.

Uddannelsen udbydes i Aalborg på dansk under navnet Informationsvidenskab og i København på engelsk under navnet Information Studies.

Informations- og kommunikationsteknologi skal være til gavn for mennesker. Derfor kommer du på uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab til at arbejde med relationen mellem mennesker og it. Der er især fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles gennem brug af it, og hvad det kræver i forhold til udvikling, design og konstruktion af it- systemer og -løsninger.

I den forbindelse vil du også få indblik i, hvilke vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer, der ligger i udvikling af teknologien. 

Fagligt indhold

På uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab lærer du, hvordan man kan undersøge samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og it. Dette gælder især i forbindelse med udvikling af it-systemer og ibrugtagning af systemer i arbejde og samarbejde samt uddannelse og læring.

Som studerende kommer du til at arbejde teoretisk, analytisk og konstruktivt inden for følgende områder:

 • Ikt, læring og samarbejde
 • Viden og formalisering
 • Kunstig intelligens
 • Design af brugergrænseflader
 • Systemudvikling
 • Menneske-maskine interaktion

Du har på cand.it.-uddannelsen Information Studies / Informationsvidenskab mulighed for at specialisere dig i it i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse og forvaltning.

På 3. semester kan du vælge Informationsvidenskab i praksis - et projektorienteret forløb i en virksomhed.

På 4. semester skriver du speciale.

Kompetencer

Uddannelsen i Information Studies / Informationsvidenskab giver dig kompetencer til blandt andet at arbejde med analyser af brugerpraksis og adfærd ved brug af informationsteknologi, udvikling af menneskers og organisationers anvendelse af it i forbindelse med arbejde, samarbejde, læring og videnudveksling og at lede komplekse opgaver i relation til informationsteknologi og udvikling af informationsteknologi.

Afhængigt af, hvad du har fokuseret på i din uddannelse, kan du få job som eksempelvis systemudvikler, teknologikonsulent, informationstilrettelægger, webdesigner eller informationsmedarbejder. Du kan også blive forsker, underviser, konsulent eller strategiudvikler.


67 % får første job i Region Nordjylland

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i Informationsvidenskab, der blandt andet viser, at 67 % af dimittenderne fra Aalborg fik deres første job i Region Nordjylland.

Bachelorer fra Kommunikation og Digitale Medier med specialisering i Informationsvidenskab har ret til optagelse på cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab / Information Studies.

Øvrige bacheloruddannelser, der kan give adgang, er:

 • Kommunikation og digitale med specialisering i Interaktive digitale medier eller Kommunikation
 • Informationsteknologi
 • Interaktionsdesign
 • Medialogi
 • Teknoantropologi
 • Øvrige relevante bachelor- og professionsbacheloruddannelser

Læs om adgangskrav og adgangsbegrænsning til cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab / Information Studies nederst på linkets side.

Her er eksempler på titler på specialer, som studerende fra Information Studies / Informationsvidenskab har lavet:

 • Appudvikling gennem brugercentreret design: En evaluering og redesign af CBB's mobilapplikation
 • Automation of Personal Information Management
 • Climate Change Coverage in the English and Nordic Wikipedia
 • Development and evaluation of the chatbot solution for Wikipedia editors
 • Diversitet ind, diversitet ud - En undersøgelse af bias i design og udvikling af teknologi
 • Fra individuel til social 360VR - Nye formater for PBL på AAUs medicinuddannelse
 • Measuring and Increasing Data Ownership Awareness on Facebook
 • Secondhand e-commerce heuristics
 • How do I present myself? Research exploration of how different focuses affect the perception of professional portfolios in the field of UX, and UI design and research
 • Improving User Onboarding Experience with Contextual Design: A case study in developing onboarding systems
 • Mobility Data and Non-Pharmaceutical Interventions During COVID-19 - A Literature Review
 • The Development of an online Communities of Practice for an organization for grassroots start-up development, through the application of Participatory Design
 • An Exploration of Digital Hoarding Behavior: I don't know how to explain it, but I definitely do lots of it!
 • Building an attractive e-commerce platform
 • Designing a Digital solution for improving Electronics waste recycling practices supporting SDGs: A Case study using Participatory design principles
 • Digital facilitation of biosensor software learning: An exploration of iMotions
 • Engagement and Usabillity of Conversational Search - a Study of a Medical Resource Center Chatbot
 • Investigating the Use of Self-Addressed Reminders
 • Motivation in language learning and fitness apps
 • Usability Evaluation of the Apple Watch Series 4
 • Your Climate Footprint: - A user-centred approach to design finance technology supporting sustainable behavior change

Du kan dykke ned i disse og se flere eksempler på specialer her.