Cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab, linjen i Digitalt liv, har fokus på digitale teknologier og medier og deres betydning for vores sociale liv. Hvad betyder sociale og mobile medier for vore relationer? Hvordan kan vi selv være med til at forme digitale medier til brug privat, i virksomheder eller til forskning?

Digitale teknologier og medier – såsom sociale medier og internet – er indlejret i vores liv på arbejde, hjemme, i fritiden og i det offentlige liv. Det former vores liv, og mange udnytter aktivt de muligheder, digitale medier giver: Markedsføring og etablering af netværk via Facebook; kontakt med fjerne bekendte og forretningspartnere via Skype; monitorering af en virksomheds aktiviteter internt via Business Intelligence; optimering af løbetræning via GPS-opkoblede armbåndsure; mikro-koordination af møder med familie og venner via mobiltelefon, m.m.

Mød studerende Rikke Fænø Kallesøe Jensen

”Der er stor efterspørgsel på folk med en it-viden i dag, og arbejdet med de digitale medier er samtidig et utrolig interessant felt. Derfor valgte jeg cand.it.-uddannelsen i Digitalt liv”, fortæller Rikke Fænø Kallesøe Jensen. Og hendes valg af kandidatuddannelse har hun ikke fortrudt et eneste sekund.

Læs mere

Fagligt indhold

Uddannelsen i Digitalt liv fokuserer på, hvordan det digitale former vore liv, og hvilke muligheder det giver for at handle. Med digitale teknologier i centrum giver uddannelsen både forståelse for, hvordan digitale teknologier fungerer, og kompetencer til at forme og bruge dem aktivt. F.eks. til udvikling af sociale medier, der kan give borgerne indsigt i statens aktiviteter og styrke den offentlige debat, eller af sundheds-it, som gør det muligt for borgere med sygdom af leve trygt hjemme.

Centralt i uddannelsen er også analyse af sociale medier og internet ved hjælp af kvalitative eller digitale metoder f.eks. for at forudsige reaktionsmønstre, registrere nye bevægelser eller finde indsatsområder for markedsføring eller udvikling af nye services.

På de 2 første semestre vil du bl.a. have følgende fag:

 • Udvikling af social interaktion på mobil web I
 • Digitale identiteter og sociale medier
 • Digital økonomi og innovation
 • Udvikling af social interaktion på mobil web II
 • Digital organisering: principper og praksisser
 • Projektledelse, design og evaluering

Uddannelsen sigter mod at uddanne kandidater, der kan analysere digitale teknologiers betydning og brug og herudfra aktivt forme dem og strategisk planlægge deres ibrugtagning og udbredelse. Uddannelsen indeholder derfor kurser, der giver grundlæggende teknisk viden om web-udvikling, APIer (Application Programming Interface) og mobile medier, så de studerende opnår forståelse af de tekniske sider, som former digitale medier og betinger udviklingspotentialer. Evne til at undersøge og analysere brugen af digitale medier vil stå stærkt i flere kurser og opnås via indføring i redskaber og metoder til kvalitative og kvantitative metoder.

Endelig vil evnen til at handle og se nye muligheder stå centralt i kurser om it og innovation og it-projektledelse.

Mød cand.it. Rasmus Nielsen

Da Rasmus Nielsen fik et fagligt relevant studiejob, gik det pludselig stærkt. Ansættelseskontrakten som it-ansvarlig hos konsulenthuset Hildebrandt & Brandi blev underskrevet, før cand.it.-specialet på Digitalt liv var i hus.

Læs mere

Kompetencer

Cand.it.-uddannelsen i Informationsvidenskab, linjen i Digitalt liv har til formål at uddanne kandidater, der:

 • ved, hvordan digitale teknologier og medier er opbygget og giver mulighed for kommunikation,
 • ved, hvordan digitale medier indgår i vore sociale liv i fritid og på arbejde,
 • ved, hvordan digitale medier indgår i værdiskabelse,
 • kan anvende metoder til analyse af digitale mediers rolle i forretning, arbejde og fritid,
 • kan anvende digitale metoder (f.eks. anvendelse af søgemaskiner) til analyse af sociale medier og internettet,
 • kan indgå i innovationsprocesser i udvikling af digitale teknologier og medier,
 • kan indgå i ledelse af it-innovationsprojekter.

Færdige kandidater kan sigte mod stillinger, hvor metodiske-analytiske kompetencer er centrale sammen med evne til innovation og forståelse for værdiskabelse. Det vil kunne være i offentlige og private virksomheder og organisationer, der anvender og vil videreudvikle anvendelse af sociale medier til services i forhold til borgere, klienter eller kunder. F.eks. udvikling af digital forvaltning eller anvendelse af trends på internettet til samfunds- eller markedsanalyse. Det kan også - sammen med evnen til at se digitale mediers betydning og potentialer - være i mere forskningsrettede stillinger såsom ph.d.

På cand.it.-uddannelsen i Digitalt liv kan optages bachelorer fra humaniora og samfundsvidenskab.

Dog ikke bachelorer fra Informationsvidenskab eller tilsvarende uddannelser.