Cand.it.-uddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling har fokus på design og udvikling af it-systemer, der skaber værdi for virksomheder, brugere, kunder og borgere. Uddannelsen er målrettet studerende med en humanistisk, samfundsvidenskabelig eller designmæssig baggrund.

På cand.it.-uddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling kommer du til at arbejde med design og evaluering af it-systemer, menneske-maskine-interaktion, programmering, computational thinking og systems thinking. 

Kandidatuddannelsen er designet til bachelorer, der ikke har læst it i forvejen, men har en baggrund inden for humaniora, samfundsvidenskab eller design og ønsker at udbygge og supplere deres bacheloruddannelse med en stærk it-profil. Du lærer, hvordan du kan bringe teorier, metoder og teknikker fra din bacheloruddannelse i spil i forbindelse med design, udvikling og evaluering af komplekse it-løsninger.

Uddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling fokuserer bl.a. på teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker til brug i forbindelse med udvikling af software, og du lærer at specificere, konstruere og integrere software i en systematisk udviklingsproces. Du vil også få kendskab til projektledelse, ligesom du bliver i stand til at vurdere teknologiers muligheder og begrænsninger.

Uddannelsen hed indtil 2022 It-design og applikationsudvikling.

Mød studerende Maria Kjærup

Maria Kjærup har en mission om at skabe it-løsninger, der er til gavn for brugerne. Værktøjerne til at gøre det, får hun på cand.it.-uddannelsen ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet

Læs mere

Fagligt indhold

På uddannelsen Digitalisering og applikationsudvikling kommer du til at beskæftige dig med den nyeste udvikling inden for softwarekonstruktion i forskning og praksis.

Undervisningen vil foregå gennem forelæsninger, instruktion i klassen, projektarbejde, workshops, øvelser (individuelt og i grupper), evaluering, refleksion og portfolio arbejde.

Du vil bl.a. få følgende fag på 1. og 2. semester:

 • Computational thinking
 • Udvikling af software
 • Information og organisering
 • Grundlæggende programmering
 • Grundlæggende objektorienteret programmering
 • Udvikling af en applikation
 • Systemudvikling
 • Design og evaluering af brugergrænseflader

På 3. semester skal du arbejde med et projekt omkring softwareudvikling - enten primært praksisorienteret eller primært forskningsorienteret. Desuden har du kurser i agil softwareudvikling, databaseudvikling og entreprenørskab.

På 4. semester skriver du din kandidatafhandling.

Projekter og speciale gennemføres ofte i samarbejde med virksomheder og organisationer uden for universitetet.

Mød cand.it. Adam Kjems

Adam Kjems arbejder som Junior Engineer hos LEGO Koncernen i Billund, et drømmejob, hvor han beskæftiger sig med sin store passion: Big Data. Interessen for de store datamængder blev vakt på cand.it.-uddannelsen på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Læs mere

Kompetencer

Cand.it.-uddannelsen i Digitalisering og applikationsudvikling åbner for mange jobmuligheder både i globale it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, produktionsvirksomheder, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen.

Afhængigt af kombinationen med din bacheloruddannelse vil du for eksempel kunne arbejde som udvikler, user experience-specialist, projektleder, produktejer, it-analytiker eller it-konsulent.


Flest får job i det private erhvervsliv

Læs Aalborg Universitets seneste dimittendundersøgelse for cand.it. i Digitalisering og applikationsudvikling, der blandt andet viser, at to ud af tre får job i private virksomheder - primært it-virksomheder.

Cand.it. i Digitalisering og applikationsudvikling på Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet er en kandidatuddannelse designet til dig, der har en relevant bacheloruddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller design og har lyst til at arbejde med innovation og udvikling af it.

Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet giver adgang:

 • Teknoantropologi
 • Erhvervsøkonomi (HA)
 • Sociologi

Andre bachelorbaggrund vurderes individuelt. Hidtil er blandt andet blevet optaget bachelorer fra disse danske uddannelser:

 • Administration og samfundsfag (Aalborg Universitet)
 • Kommunikation og digitale medier (Aalborg Universitet)
 • International virksomhedskommunikation (engelsk) (Aalborg Universitet)
 • International virksomhedskommunikation (Aarhus Universitet)
 • Kommunikation og IT (Københavns Universitet)
 • Innovation og entrepreneurship (Erhvervsakademiet Lillebælt)
 • European Studies (Syddansk Universitet)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling (Københavns Universitet)

Bemærk, at tekniske og naturvidenskabelige bacheloruddannelser ikke er adgangsgivende.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen.

Her er eksempler på, hvad cand.it.-studerende i Digitalisering og applikationsudvikling (tidligere It-design og applikationsudvikling) har skrevet speciale om:

 • Alerting Type 2 Diabetes of Nocturnal Hypoglycemia Risk - Integrating user-centered design in a self-management app to present AI-based health predictions
 • Applying structure to benefits of Automated Testing
 • Calculating and Presenting CO2e Emissions of Procured Food: Automating classification of procured food and presenting calculations in an organisational context
 • Causal Mapping of Software Project Risks in Agile Software Teams
 • Disability must not be an obstacle to pursuing ones dreams
 • Familiearkivet: System that supports the caretaker
 • Measuring stress in patients at veterinary practices - a business feasibility study
 • Hvordan man kan motivere og lede software udviklere der arbejder hjemmefra under COVID-19 pandemien
 • Breve til en konsulent
 • Free Time: A Game to help Stimulate Awareness of in-home Screen Use
 • Free Time: Game Design To Promote Shared Expectations of Family Time
 • Questioning the Top-Down Design Vision of an Energy Community: A Field Deployment Study
 • Senior related IxD research and remote Co-Design with seniors - A Literature Review and Exploratory Study
 • Software innovation on firm level
 • The character of eco-feedback systems for energy communities
 • ThisCloser Introducing Technology-Facilitated Self-Disclosure into Romantic Relationships
 • Time Stamps, En extension til Twitch
 • Walking in my Shoes: At designe en teknologi til at reducere fordomme
 • Yokai Et Augmented Reality Spil

Du kan dykke ned i disse og flere eksempler på specialer her.