Cand.it.-uddannelsen i Digital design har fokus på forståelsen af interaktive digitale medier, deres æstetik og kultur og på, hvordan digitale interaktive medier kan designes til og indgå i kunstneriske, oplevelsesorienterede og formidlingsmæssige sammenhænge.

Digitale interaktive medier omgiver os i stigende grad og skaber mange muligheder for at kommunikere og interagere på nye måder. Det sker via medier som f.eks. computere, mobiltelefoner, andre håndholdte devices og sensorer indbygget i vores fysiske omgivelser.

Uddannelsen i Digital design har fokus på interaktive digitale medier, og hvordan de kan designes til at understøtte oplevelser, formidling og kommunikation inden for et bredt oplevelsesorienteret felt, som f.eks. digital kunst, spil, museumsformidling, lyddesign, branding og kommunikation i byrummet. Samtidig giver uddannelsen mulighed for, at du kan fordybe dig i de digitale mediers æstetik, kultur og kunst.

I arbejdet med digitale interaktive medier fokuserer uddannelsen i Digital design i særlig grad på samspillet mellem æstetik, interaktion og funktionalitet. Herunder giver den en forståelse af den kulturelle sammenhæng som digitale interaktive medier indgår i. På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med hele processen bag udviklingen af et interaktivt digitalt produkt – fra idéudvikling over design og implementering til brug af det færdige produkt.

Mød studerende Søren Ørskov Olsen

Digital design er et spændende tværfagligt it-studium, hvor teori og praksis går op i en højere enhed, ifølge Søren Ørskov Olsen. Han har netop afsluttet sit praktikforløb, hvor han fik erfaring med styring af designprocesser og digitale fabrikationsteknologier samt udvidet sit faglige netværk betragteligt. 
 

Læs mere

Fagligt indhold

Digital design er en tværfaglig uddannelse, der trækker på tre discipliner:

 • Design, hvor du beskæftiger dig med designprocessen og lærer at håndtere udviklingen af et digitalt produkt fra idé til implementering.
 • Digital æstetik & kultur, hvor du lærer at analysere og vurdere mediernes formsprog, deres æstetiske udtryk og den kulturelle sammenhæng, de indgår i.
 • Informationsteknologi, hvor du beskæftiger dig med software og programmering som redskab og lærer, hvordan det kan indgå i en designproces eller et æstetisk udtryk.

Gennem uddannelsens fag og projekter kan du fordybe dig i fagligheder omkring f.eks. digital kultur, interaktionsdesign, computerspil, 3D, audiodesign og digitale medier i byrummet. På uddannelsen er der tæt kontakt mellem studerende, forskere og erhvervsliv, så der er rig mulighed for, at du undervejs i studiet kan deltage i projekter i samarbejde med personer både på og uden for universitetet, ligesom du har mulighed for at være i praktik (projektorienteret forløb) i en virksomhed.

Som studerende på Digital design kan du søge ind som spildesigner ved projekter på Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning. Her samarbejder Aarhus Universitet med en række andre universiteter og kunstskoler om at lade studerende fra forskellige specialiseringer inden for spiludvikling mødes om at skabe fælles spilproduktioner. (Læs mere på www.dadiu.dk.)

Mød cand.it. Therese Kristiansen

Efter sin bachelor i International kommunikation og multimedier valgte Therese Kristiansen at læse en cand.it. i Digital design. I dag arbejder hun hos Dansk Supermarked Group, hvor hun trækker på sine digitale erfaringer og færdigheder fra sin studietid.  

Læs mere

Kompetencer

Som studerende på Digital design lærer du at forstå, hvilke kulturelle og æstetiske præmisser digitale interaktive medier baserer sig på, historisk og aktuelt, samt hvordan mennesker og teknologi kan indgå i en kreativ proces med henblik på at skabe koncepter og produkter, der skaber værdi for brugere og virksomheder. 

Du får kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og reflektere over gennemførelsen af et designprojekt. På uddannelsen er der fokus på forståelsen af såvel brugskonteksten som en bredere kulturel kontekst, herunder anvendelsen af æstetiske virkemidler.

Du får en grundlæggende forståelse for programmering og opnår praktiske kompetencer i at anvende it-værktøjer til mediebehandling. 

Du lærer at have et reflekteret og analytisk forhold til en designpraksis, samtidig med at du sætter din teoretiske viden i spil i konkrete projekter. 

Cand.it.er i Digital design har bl.a. fået job som projektleder, interaktionsdesigner, webudvikler, kommunikationsmedarbejder, forsker og underviser.

Eksempler på bachelorer, der er blevet optaget på cand.it.-uddannelsen i Digital design:

 • Digital design
 • Dramaturgi
 • Engelsk
 • Filmvidenskab
 • Historie
 • Informationsvidenskab
 • International virksomhedskommunikation
 • Jura
 • Kunsthistorie
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Medievidenskab
 • Multimedier
 • Visualisering og sprog

Bemærk, at fra 2020 optages udelukkende bachelorer med en bacheloruddannelse i Digital design fra Aarhus Universitet eller en anden bacheloruddannelse (f.eks. Kunsthistorie eller Engelsk) med et bachelortilvalg i Digital design.

Studerende på Digital design har bl.a. været i kontakt med følgende virksomheder i forbindelse med praktikophold:

 • Creuna
 • Designit
 • Kiloo
 • LEGO
 • Mobilethink
 • NoZebra
 • PLS Rambøll Management A/S
 • Seismonaut

Eksempler på specialeemner på cand.it.-uddannelsen i Digital design:

 • Digitale spil som kollaborativ læringsplatform i specialundervisningen
 • Et fænomenologisk studie: Brugers mentale modeller af Facebooks nyhedsfeed algoritme
 • Etik i design - Et fænomenologisk studie af den professionelle designers oplevelse af etik
 • Forståelse og brug af teknologi i almen lægepraksis
 • Kreativitets begrænsninger som en ressource i rammesætning af kreative designprocesser hos folkeskoleelever
 • Personlig Brugeroplevelse med Google Assistent
 • The Perception of Privacy in the Age of Social Media
 • Virtual Reality i Undervisning - Hvordan bliver det en succes?

Cand.it.er i Digital design har bl.a. fået job som:

 • Analytiker
 • Content Manager
 • Digital Director
 • Experienced Game Designer and Producer
 • Gameplay designer
 • Information Architect
 • Informationsspecialist
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Manuskriptforfatter
 • Multimedieudvikler
 • Producer
 • Project Manager
 • Technical Scripter, Game and Gameplay Designer
 • Udviklingskonsulent
 • Videnskabelig assistent
 • Webmaster
 • Webredaktør
 • Webudvikler