Statistik om cand.it.-beskæftigelse

Gå til side, der viser statistikken med grafik i stedet for tabeller.

 

Antal kandidater uddannet ved SDU, AAU og AU til og med 2021:

Årstal for uddannelse Antal kandidater Akkumuleret siden 2001
2001-05 272 272
2006-10 488 760
2011-15 1253  2013
2016-20 2544 4557
2021-22 1195 5752

 

Cand.it.er finder job i mange forskellige brancher. Det viser en kørsel, som Danmarks Statistik har lavet for It-vest over, hvor cand.it.erne uddannet ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet er beskæftiget.

Danmarks Statistiks kørsel blev lavet på baggrund af tal fra 4. kvartal 2018. På det tidspunkt var der uddannet 3.510 cand.it.er fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Ud af de 3.510 cand.it.er er 222 uddannet ved Aalborg Universitet i København. Da It-vest har fokus på det vestdanske arbejdsmarked er det de 3.288 vestdanske cand.it.er, der indgår i statistikken herunder.

Data er hentet fra Danmarks Statistiks register over "Beskæftigelse for lønmodtagere", der i 4. kvartal 2018 omfatter 2.630 vestdanske cand.it.er. De, der ikke er lønmodtagere, kan f.eks. være ledige, selvstændige, på barsel, syge, i udlandet eller andet.

Statistik

Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelse for lønmodtagere, 4. kvartal 2018
Population: 2.630 lønmodtagere blandt cand.it.er uddannet i Vestdanmark.

I hvilken region arbejder cand.it.erne?

Placering af cand.it.-arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er
Nordjylland 15,7 %
Midtjylland 42,8 %
Syddanmark 17,1 %
Hovedstaden 23,5 %
Sjælland 0,8 %

 

I hvilken sektor arbejder cand.it.erne?

Cand.it.-arbejdsplads pr. sektor Procentvis fordeling af cand.it.er
Privat 74,7 %
Offentlig 25,3 %

 

I hvilken størrelse virksomhed arbejder cand.it.erne?

Antal medarbejdere på arbejdsplads Procentvis fordeling af cand.it.er
1 medarbejder 1,7 %
2-9 medarbejdere 9,6 %
10-19 medarbejdere 9,3 %
20-49 medarbejdere 14,6 %
50-99 medarbejdere 11,8 %
100+ medarbejdere 53,0 %

 

I hvilken branche arbejder cand.it.erne?

Branche Procentvis fordeling af cand.it.er
It- og Informationstjenester 25,6 %
Undervisning 11,0 %
Handel 9,9 %
Offentlig administration, forsvar og politi 8,4 %
Rådgivning m.v. 6,4 %
Finansiering og forsikring 5,5 %
Reklame og øvrig erhvervsservice 4,1 %
Forlag, tv og radio 4,1 %
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 3,0 %
Kultur og fritid 2,7 %
Telekommunikation 2,1 %
Møbel og anden industri m.v. 1,9 %
Sundhedsvæsen 1,7 %
Transport 1,6 %
Maskinindustri 1,6 %
Øvrige 10,5 %