2019: Fokus på børn og klima

Cand.it. Case Competition 2019 samler Vestdanmarks bedste cand.it.-studerende til halvandet døgns intensivt samarbejde 8.-9. november.

På tværs af uddannelser og universiteter skal de studerende udarbejde løsningsforslag til en aktuel problemstilling inden for årets temaer, der knytter sig til to af FN’s verdensmål:

 • Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål #13: Klimaindsats

Professionelle fra erhvervslivet kommer med oplæg til hvert af de to temaer. Som deltager er du selv med til at definere den problemstilling, du vil arbejde med. Deltagerne bliver udfordret i forhold til faglighed, samarbejde og nytænkning og får professionel sparring og vurdering af skarpe repræsentanter fra erhvervslivet.

Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse
Vær med til at udforske nye måder til at formidle tung viden på en engagerende og involverende måde til børn, unge og deres voksne via digitale initiativer. Udfordringen stilles af CoC Playful Minds, der er en vidensbaseret udviklingsorganisation, der sammen med børn og eksperter fra hele verden er omdrejningspunkt for viden, metoder og praksis for ligeværdig samskabelse med børn. I vores tre programmer Playful Innovation, Playful Skills og Playful Spaces samskaber børn produkter til børn, nye læringsforløb og byrum i børnehøjde. Sådan bidrager vi til, at Billund bliver Børnenes Hovedstad. Læs mere på cocplayfulminds.org.

Oplæg til verdensmål #4 leveres af Karin Møller Villumsen, Director of Research Lab, Coc Playful Minds.

Verdensmål #13: Klimaindsats
Hvordan kan en industriel produktionsvirksomhed gennem digitale initiativer i organisationen understøtte den grønne omstilling og bæredygtighed? Det er en udfordring, som GPV Group gerne vil høre jeres bud på. GPV Group er en global kundedrevet EMS (Electronic Manufacturing Services) partner med produktion i 9 forskellige lande verden over, hvilket placerer dem blandt de 10 største europæisk baserede EMS-virksomheder. 

Oplæg til verdensmål #13 leveres af Lars Ellegaard, Director of Digitalisation, GPV Group.

Vi glæder os til at se forslag fra deltagerne, hvor idé, indhold og præsentation går op i en højere enhed og har potentiale til at kunne bruges i en professionel kontekst. 

Du skal med

Cand.it. Case Competition er et eksklusivt arrangement for cand.it.-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Der er 80 pladser ved arrangementet.
Tilmelding åbner mandag 9. september.

Læs mere

Hvorfor deltage i Cand.it. Case Competition?

En case competition er en unik oplevelse for dig som studerende, hvor du vil 

 • komme til at anvende dine faglige kompetencer på realistiske problemstillinger,
 • blive skarpere på dine egne kompetencer i mødet med andres faglighed,
 • samarbejde med personer med anden baggrund og andre indfaldsvinkler end dine egne,
 • møde professionelle, der kender erhvervslivets krav og udfordringer,
 • komme til at arbejde innovativt og kreativt med idégenerering og -effektuering,
 • opleve at arbejde under tidspres,
 • få træning i at præsentere idé og løsningsforslag kort og præcist for et større publikum,
 • skabe netværk med andre studerende og med erhvervsrepræsentanter,
 • have mulighed for at vinde en pris sammen med din gruppe,
 • modtage et diplom for din deltagelse, som du kan bruge på sit CV.

Se, hvad studerende og mentorer sagde sidste år om deres oplevelser på Cand.it. Case Competition 2018 (videoproducent: Morten Hellmann Petterson, AU TV):


Hvad kræver det af dig?

Vi forventer, at du møder op med engagement, nysgerrighed og lyst til at samarbejde med nye bekendtskaber i et fagligt fællesskab.

Der er ingen forberedelse til arrangementet.


Glæd dig til Cand.it. Case Competition 2019
Vore partnere støtter Cand.it. Case Competition