Informationssikkerhed - et højaktuelt emne

I krydsfeltet mellem mennesket, organisationen, processer og adfærd

Informationssikkerhed fordrer, at man har styr på den tekniske it-sikkerhed, men det kræver i høj grad også, at man ved, hvordan man sikrer sine informationer, dvs. arbejder systematisk med brugernes adfærd, virksomhedens processer, etik og jura med mere.

En nylig rapport fra Center for Cybersikkerhed viser, at efterspørgslen efter personer med kompetencer inden for informationssikkerhed er tredoblet de seneste 10 år og fortsat vil stige. Der er et særligt behov for de profiler, der kan vejlede og rådgive ledelse og medarbejdere, da den hyppigste årsag til brud på it-sikkerheden er medarbejdernes ubevidste handlinger - så her er der behov for at sætte ind, så virksomhederne kan arbejde forebyggende med informationssikkerhed.

Vi ved altså, at der bliver et stort behov for cand.it.-profiler, der kan arbejde med informationssikkerhed, med forståelse for mennesket, organisationen, processer og adfærd. 

Derfor er informationssikkerhed temaet for Cand.it. Case Competition 2022, og vi håber du vil være med. 

Du kan vælge at arbejde med temaet ud fra to forskellige vinkler, som vi præsenterer herunder.

1) Cyber awareness - med brugerne i fokus

Vidste du, at den hyppigste årsag til brud på it-sikkerheden er medarbejdernes ubevidste handlinger? Skal vi højne virksomheders og organisationers it-sikkerhed, skal der derfor sættes fokus på cyber awareness.

Hvordan gør man så det? Et sted at starte er at være bedre til at forstå kultur og adfærd og ud fra dét udvikle nytænkende initiativer, som bidrager til en stærkere cyber awareness i organisationer og til bevidstgjorte adfærdsændringer.

Case holder: Implement

2) Security by Design fra et UX-perspektiv

Fra et ideelt perspektiv ønsker man, at Security by Design bliver den naturlige tilgang til alle it-udviklingsprojekter, så alle trusler kan adresseres fra begyndelsen. It og teknologi har bevæget sig fra at være et understøttende værktøj til at være omdrejningspunktet i mange forretningsmodeller, og hvor it-sikkerhed har været noget, der blev tilføjet efterfølgende, er Security by Design den nye tilgang, hvor sikkerheden tænkes ind fra starten.

Med Security By Design er sikkerhed en prioritet på samme niveau som f.eks. skalerbarhed fra første skridt i softwaredesignfasen. Sikkerhed er i fokus gennem hele softwareudviklingsprocessen og dermed også, når det handler om designet.

Case holder: Offentliggøres snarest

 

Vi glæder os til to spændende dage sammen med jer med fokus på netværk, læring, inspiration og viden om cybersikkerhed.

READ IN ENGLISH
 

Glæd dig til Cand.it. Case Competition 2022

Næste Cand.it. Case Competition afholdes fredag-lørdag 25.-26. marts 2022.

Vil du have et indtryk af, hvad det går ud på? Så kan du klikke herunder og opleve stemningen fra de forrige år.

Læs mere

Cand.it. Case Competition - for studerende på SDU, AAU og AU

Cand.it. Case Competition samler Vestdanmarks cand.it.-studerende til to dages intensivt samarbejde.

Professionelle fra erhvervslivet kommer med oplæg til aktuelle cases, som de studerende udarbejder løsningsforslag til.

Som deltager er du selv med til at definere den problemstilling, du vil arbejde med. Du bliver udfordret i forhold til faglighed, samarbejde og nytænkning. Undervejs får du og din gruppe vejledning fra forskere og professionel sparring og vurdering af skarpe repræsentanter fra erhvervslivet, der bidrager som mentorer og jurymedlemmer.

Du kommer til at opleve et intenst forløb, hvor du bliver trænet i at arbejde i en kreativ proces og i at pitche dit projekt kort og præcist. Det har du brug for både på studiet og i erhvervslivet.

Arrangementet er gratis.
 

Hvorfor deltage i Cand.it. Case Competition?

En case competition er en unik oplevelse for dig som studerende, hvor du vil 

 • komme til at anvende dine faglige kompetencer på realistiske problemstillinger,
 • møde professionelle, der kender erhvervslivets krav og udfordringer,
 • blive skarpere på dine egne kompetencer i mødet med andres faglighed,
 • komme til at arbejde innovativt og kreativt med idégenerering og -effektuering,
 • opleve at arbejde under tidspres,
 • få træning i at præsentere idé og løsningsforslag kort og præcist for et større publikum,
 • have mulighed for at vinde en pris sammen med din gruppe.

Ved at deltage i Cand.it. Case Competition tilegner du dig flere værktøjer, som du kan anvende både i forhold til dit studie og i jobsøgning og arbejde:

 • Du vil få indsigt og træning i metoder, der øger dine kompetencer i at gennemføre en kreativ proces. Dette kan f.eks. bruges til udviklingsmøder eller i en innovations workshop med samarbejdspartnere eller kommende arbejdsgivere.
 • Du lærer om pitching. At pitche er et stærkt værktøj til at formidle viden kort og præcist. Dette er f.eks. brugbart til eksamen eller til en jobsamtale.
   

Hvad kræver det af dig?

Vi forventer, at du deltager i case competition med engagement, nysgerrighed og lyst til at samarbejde med nye bekendtskaber i et fagligt fællesskab.

Det er vigtigt for gruppernes arbejde, at alle deltagere er med under hele forløbet.

Der er ingen forberedelse til arrangementet.