Cand.it. Case Competition 2020 - desværre aflyst

Cand.it. Case Competition 2020 samler Vestdanmarks bedste cand.it.-studerende til halvandet døgns intensivt samarbejde 30.-31. oktober.

Som så meget andet i året 2020 bliver arrangementet afviklet virtuelt, men det ændrer ikke ved, at vi planlægger et både festligt og fagligt arrangement, som du ikke bør gå glip af, og at de studerende kommer til at arbejde sammen på tværs af uddannelser og universiteter om at udarbejde løsningsforslag til en problemstilling, der er aktuel i de virksomheder, der stiller cases.

Professionelle fra erhvervslivet kommer med oplæg til hver af de to cases. Som deltager er du selv med til at definere den problemstilling, du vil arbejde med. Du bliver udfordret i forhold til faglighed, samarbejde og nytænkning, og undervejs får du og din gruppe vejledning fra forskere og professionel sparring og vurdering af skarpe repræsentanter fra erhvervslivet, der bidrager som mentorer og jurymedlemmer.

Du kommer til at opleve et intenst forløb, hvor du bliver trænet i at arbejde i en kreativ proces og i at pitche dit projekt kort og præcist. Det har du brug for både på studiet og i erhvervslivet.

Verdensmål #8 - Caseholder: CompanYoung

CompanYoung arbejder med software-løsninger, data og marketing og hjælper virksomheder, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer med at tiltrække og rekruttere unge. Glæd dig til at medudvikle idéer til et nyt SaaS-produkt, som er en del af CompanYoungs 2025-strategi. Dette produkt skal understøtte en uddannelsesinstitutions 365 dages student experience gennem løbende målinger, der besvares af elever/studerende.

Hvordan motiveres de studerende/eleverne til at deltage i disse målinger, og hvordan udnyttes det indsamlede data til at forudse begivenheder og omsætte data til handling? Her kunne blive brug for at kigge ind i incitamentsstruktur for studerende, brugen af machine learning samt intelligent anvendelse af data.


Verdensmål #9 - Caseholder: Telenor

Telenor er det næststørste telekommunikationsselskab i Danmark og nr. 13 på verdensplan. Glæd dig til at arbejde med en case under overskriften ’Connecting you to what matters most - Empowering Societies’ med fokus på machine learning og process mining.

Telenor Danmark har en klar ambition om at udvikle ’Touch Free Operations’ og dermed muliggøre høj kvalitet, hurtig problemløsning og investering i den næste generation af teknologi og mennesker. Intelligent brug af data driver deres arbejde frem mod mere effektiv og relevant beslutningstagning, for at skabe bedre produkter og bedre kunderejser.

Hvordan kan man, via behandling af store mængder data, forudse f.eks. netværks- eller routerudfordringer inden kunden påvirkes, og hvordan identificerer man potentiale i disse kilder?


Hvorfor deltage i Cand.it. Case Competition?

En case competition er en unik oplevelse for dig som studerende, hvor du vil 

  • komme til at anvende dine faglige kompetencer på realistiske problemstillinger,
  • møde professionelle, der kender erhvervslivets krav og udfordringer,
  • blive skarpere på dine egne kompetencer i mødet med andres faglighed,
  • samarbejde med personer med anden baggrund og andre indfaldsvinkler end dine egne,
  • komme til at arbejde innovativt og kreativt med idégenerering og -effektuering,
  • opleve at arbejde under tidspres,
  • få træning i at præsentere idé og løsningsforslag kort og præcist for et større publikum,
  • have mulighed for at vinde en pris sammen med din gruppe.

Ved at deltage i Cand.it. Case Competition tilegner du dig flere værktøjer, som du kan anvende både i forhold til dit studie og i jobsøgning og arbejde:

  • Du vil få indsigt og træning i metoder, der øger dine kompetencer i at gennemføre en kreativ proces. Dette kan f.eks. bruges til udviklingsmøder eller i en innovations workshop med samarbejdspartnere eller kommende arbejdsgivere.
  • Du lærer om pitching. At pitche er et stærkt værktøj til at formidle viden kort og præcist. Dette er f.eks. brugbart til eksamen eller til en jobsamtale.Vore partnere støtter Cand.it. Case Competition