Arrangementer

Her kan du læse om udvalgte arrangementer for cand.it.-studerende og -alumner.


Cand.it. karriere events

It-vest og SDU, AAU og AU har i 2020/21 afholdt karriereevents eksklusivt for cand.it.-studerende og alumner fra de tre universiteter.

  • 11. november 2020 afholdtes en karrieremesse via Graduateland. 16 virksomheder og knap 200 studerende/alumner deltog og gennemførte næsten 300 samtaler i de 2½ time, messen varede. Desuden blev der under messen afviklet tre oplæg om cand.it.ernes møde med arbejdsmarkedet. Oplæggene kan ses her: Cand.it. karrieremesse.
     
  • 11. og 18. maj afholdtes to karriere events med fokus på hhv. CV og jobsamtale. Ved begge arrangementer deltog desuden en række virksomheder, der havde konkrete jobopslag og ønsker om samarbejde med studerende med. Oplægget om at booste dit CV og links til de deltagende virksomheder findes her: Fra studie til job - cand.it. karriereevents

Cand.it. Case Competition

Cand.it. Case Competition er et eksklusivt arrangement for cand.it.-studerende ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

Næste arrangement afholdes 25.-26. marts 2022.

I et forløb på ca. 30 timer skal de studerende arbejde sig fra idé til koncept inden for et emne, som de selv er med til at definere. Undervejs er der oplæg, sparring og bedømmelse af erfarne erhvervsfolk.

Cand.it. Case Competition er afholdt to gange tidligere - i november 2018 i Aarhus og i november 2019 på Syddansk Universitet i Kolding.

Se mere under Cand.it. Case Competition.


Digital på Aarhus BSS

Digital-konferencerne afholdes af miljøet omkring cand.it.-uddannelsen i It, kommunikation og organisation på Aarhus BSS. På denne eftermiddags-konferencen mødes studerende og virksomheder omkring et aktuelt digitalt emne.

I 2021 afholdtes konferencen tirsdag 21. september med temaet 'Datadrevet forretning | Forretningsdrevet data'.

Digital 2021: Datadrevet forretning | Forretningsdrevet data

Digital 2020: Kinas digitale drage; Computerens tankekraft; Cybersikkerhed

Digital 2019: Management in the age of AI

Digital 2018: Robotics in Business

Digital 2017 - Innovation med digitale platforme

Digital 2016

BeyondSocial 2015


BizMedia Design

BizMedia Design er en konference ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet med cand.it.-studerende og -alumner som hovedaktører og en del af målgruppen. Øvrige deltagere er virksomhedsrepræsentanter, erhvervskonsulenter og repræsentanter fra akademiske institutioner. Studienævnet for cand.it.-uddannelserne Interaktive digitale medier og Oplevelsesdesign står sammen med Invio bag konferencen.

BizMedia Design samler viden fra virksomheder, organisationer, forskere og studerende lokalt såvel som internationalt med det formål, at deltagerne skal opnå ny viden, inspiration og konkrete anvendelige metoder. Konferencen byder på keynote indlæg, korte skarpe oplæg i tematiserede spor, workshops og åbne fora med fremvisninger af designkoncepter, -værktøjer og projekter.

BizMedia Design 2020

BizMedia Design '19: Digital innovation

BizMedia Design '18: Disruption

BizMedia Design '17: Empower design negotiations

BizMedia Design '16: Platforme & Co-Creation

BizMedia Design '15: Forretnings- og strategiske perspektiver på design af medier, services og oplevelser


Kdag - Katrinebjerg Karrieredag

Katrinebjerg Karrieredag - eller simpelthen Kdag - er den årlige karrieredag, hvor it-virksomheder mødes med de mange it-studerende ved Aarhus Universitet på Katrinebjerg. Herunder cand.it.-uddannelserne Digital design og Informationsvidenskab.

Bag arrangementet står Aarhus Universitet, de it-studerendes studenterorganisationer, it-forum og It-vest.

Katrinebjerg Karrieredag 2020 var planlagt til afvikling 15. maj, men er udskudt pga. Corona-restriktioner.


Pdag på Aarhus Universitet

Pdag står for Praktik- og projektdag. Arrangementet afholdes af Aarhus Universitets afdeling for Digital design og Informationsvidenskab i samarbejde med Ingeniørhøjskolen.

På dagen giver virksomheder, der er interesserede i at samarbejde med studerende om praktik og projekter eller speciale, en præsentation af sig selv, og som studerende har du mulighed for at besøge virksomhedernes stande og drøfte kompetencer og muligheder for samarbejde.

Pdag 2021 blev afholdt online fredag 12. marts.


Værdien af netværk

I efteråret 2014 blev Cand.it. karrierenetværket sparket i gang med tre arrangementer under overskriften Værdien af netværk. 

Arrangementerne foregik på henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet og havde til formål at give cand.it.-studerende og -alumner: 

  • Viden om værdien af at netværke
  • Konkrete redskaber til at netværke
  • Mulighed for at afprøve de nye færdigheder i praksis.

I alt cirka 130 cand.it.-studerende, -alumner og virksomhedsrepræsentanter deltog i de tre arrangementer.

Se pdf med netværkskonsulent Sussi Biancos 10 gode råd om kunsten at netværke: Netværk efter guldet