Thomas Hauritz Troelsen

Hvordan har din kombination af bachelor og kandidat påvirket hinanden?

Kombinationen af en kommunikationsuddannelse målrettet virksomheder og en it-uddannelse har vist sig langt mere gavnlig i mit arbejde som projektleder, end jeg nødvendigvis havde forestillet mig. Som projektleder sidder jeg med kommunikationen opad, nedad og til siderne i vores interne organisation, men i ligeså høj grad til vores ejere/kunder. Min uddannelsesmæssige kombination tillader mig at omsætte det tekniske sprog til et forretningsmæssigt og strategisk sprog, som især projekternes styregrupper kan forstå og se værdien i. Omvendt kan jeg omsætte forretningsbehovene til teknik, hvilket gør at hele projektorganisationen er på bølgelængde fra start til slut.

Hvordan fik du dit nuværende job?

Under hele min studietid havde jeg job hos FlexDanmark. Da det var blevet tid til at udfærdige mit speciale, faldt det helt naturligt at foreslå et specialesamarbejde for direktøren og it-chefen i FlexDanmark. De var heldigvis ligeså begejstrede for ideen, som jeg selv var. Specialet gik godt, og jeg blev tilbudt en fuldtidsstilling efter endt uddannelse. Det er fantastisk at være ansat i en virksomhed, som gør så meget ud af intern rekruttering. Det hænger nok også naturligt sammen med, at det, vi laver hos FlexDanmark, på ingen måde er en hyldevare, hvorfor det faktum, at jeg havde 5 års erfaring med Flextrafik, vægtede højere end en med mere erfaring fra arbejdsmarkedet, men ikke nødvendigvis med Flextrafik.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde (evt. et specifikt projekt)?

Jeg har gerne 2-3 projekter i gang på samme tid – naturligvis afhængigt af kompleksiteten i hvert enkelt. Jeg er utroligt drevet af at gøre en forskel – hvis vi snakker motivationsteori, er jeg nok lidt af en primadonna. Mit drive og FlexDanmarks kerneforretning er et fantastisk match, synes jeg selv. FlexDanmark udvikler og drifter it-løsninger til alle landets trafikselskaber med henblik på planlægning, afvikling og afregning af alt Flextrafik. Brugerne af Flextrafik spænder enormt bredt. Vi har de unge mennesker, som skal køres i skole, og så har vi de ældre borgere, som skal køres til genoptræning, aktiviteter osv. Ind imellem dette aldersspænd ligger alt det andet. Sygehuskørsel, handicapkørsel, erstatning for busser m.m. Det er derfor enormt vigtigt, at vores it-løsninger er intuitive og brugervenlige, samtidig med at vi leverer en enormt høj driftsstabilitet. At afslutte et projekt, som ens team har arbejdet målrettet med i flere måneder/år, er fantastisk i sig selv. Men når man ved, at det gør en forskel for især de svagere borgere i samfundet, så når glæden helt nye højder – det er dér, mit drive ligger.

Hvilke ting, som du har tillært dig fra din kandidatuddannelse, bruger du i dit daglige arbejde?

Min uddannelse lægger stor vægt på brobygningen imellem menneske og it – på den måde bruger jeg min uddannelse hver eneste dag i mit arbejde. Når vi afvikler agile projekter i FlexDanmark, gør vi i høj grad brug af interaktive prototyper, som kan testes blandt brugerne, uden så meget som en enkelt linje kode. På min uddannelse var der stort fokus på netop udarbejdelse af prototyper. Derfor bliver min licens til Axure RP også brugt flittigt, da det tillader os at teste brugergrænseflader af hos brugerne i meget højere tempo, end hvis vi skulle sidde og udvikle det hele hver gang. Samtidig kan vores softwareudviklere fokusere på at bygge de ting, som vi allerede har fået vinget af, således at vi kun skubber ting i produktion, som allerede er blevet afprøvet. Dette er med til at sikre en høj kvalitet i vores leverancer og mindske de fejlrettelser, som ofte er forbundet med alternativet.

April 2020

Mød cand.it.erne