Cand.it.-uddannelsen i Information Studies har fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles via it, samt på de muligheder, vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer teknologien kan give.

Informations- og kommunikationsteknologi skal være til gavn for mennesker. Derfor kommer du på uddannelsen i Information Studies til at arbejde med relationen mellem mennesker og it. Der er især fokus på, hvordan menneskers og organisationers samarbejde, læring og kommunikation kan udvikles gennem brug af it, og hvad det kræver i forhold til udvikling, design og konstruktion af it- systemer og -løsninger.

I den forbindelse vil du også få indblik i, hvilke vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer, der ligger i udvikling af teknologien. 

Ansøgning 2016

Uddannelsen Information Studies har indtil februar 2016 haft navnet Human Centered Informatics.

Ved ansøgning om optagelse på uddannelsen i foråret 2016 skal du stadig vælge uddannelsen under navnet Human Centered Informatics i ansøgningsmodulet.

Læs mere

Fagligt indhold

På uddannelsen i Information Studies lærer du, hvordan man kan undersøge samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og it. Dette gælder især i forbindelse med udvikling af it-systemer og ibrugtagning af systemer i arbejde og samarbejde samt uddannelse og læring.

Som studerende kommer du til at arbejde teoretisk, analytisk og konstruktivt inden for følgende områder:

  • Ikt, læring og samarbejde
  • Viden og formalisering
  • Design af brugergrænseflader
  • Systemudvikling
  • Menneske-maskine interaktion

Du har på cand.it.-uddannelsen Information Studies mulighed for at specialisere dig i it i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse og forvaltning.

Uddannelsen foregår på engelsk.


Kompetencer

Uddannelsen i Information Studies giver dig kompetencer til blandt andet at arbejde med analyser af brugerpraksis og adfærd ved brug af informationsteknologi, udvikling af menneskers og organisationers anvendelse af it i forbindelse med arbejde, samarbejde, læring og videnudveksling og at lede komplekse opgaver i relation til informationsteknologi og udvikling af informationsteknologi.

Afhængigt af, hvad du har fokuseret på i din uddannelse, kan du med en cand.it. i Information Studies få job som eksempelvis systemudvikler, teknologikonsulent, informationstilrettelægger, webdesigner eller informationsmedarbejder. Du kan også blive forsker, underviser, konsulent eller strategiudvikler.