Optagelse

Optagelse på en cand.it.-uddannelse kræver, at du har bestået en bacheloruddannelse.

Nogle cand.it.-uddannelser optager studerende fra professionsbacheloruddannelser, og nogle af cand.it.-uddannelserne har særlige adgangskrav. Læs nærmere omkring optagelseskravene under den enkelte uddannelses hjemmeside. 

Du kan besøge uddannelserne og få mere information, når universiteterne holder kandidatdag og åbent hus.

Kontakt universiteterne direkte for vejledning om cand.it.-uddannelserne, ansøgningsskema m.v.:

Studievejledning på cand.it.-uddannelserne